VZ deel I: Werk en sociale mobiliteit

Verzorgingsstaat: sociale mobiliteit
1 / 23
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Verzorgingsstaat: sociale mobiliteit

Slide 1 - Slide

  • Wat is de verzorgingsstaat (welke vormen zijn er)
  • onderwijs
  • gezondheidszorg
  • sociale zekerheid: 
                   sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit

Slide 2 - Slide

Welk voorbeeld past goed bij de participatiesamenleving?
A
Mensen moeten hard en lang werken in fabrieken en mijnen
B
Als je in de bijstand komt, krijg je meer dan genoeg geld om van rond te komen
C
Iedereen moet voor zichzelf zijn eigen AOW betalen
D
Bij je oma langsgaan om boodschappen voor haar deur te zetten

Slide 3 - Quiz

Wat is een nachtwakersstaat?
A
Samenleving waarin men laat naar bed gaat
B
Samenleving waarin de overheid voor welzijn en welvaart zorgt
C
Samenleving waarin de staat alleen voor de openbare orde zorgt
D
Samenleving waarin de staat alleen voor het welzijn, maar niet voor de welvaart zorgt

Slide 4 - Quiz

5.2 Verschillende visies op verzorgingsstaat
Welke visies zijn er?

- Liberale visie: een terughoudende rol van de overheid. Meer verantwoordelijkheid voor de burger.

- Sociaaldemocratische visie: sturende rol van de overheid: uitgebreid stelsel van zorg en uitkeringen. Verminderen sociale ongelijkheid dmv progressief belastingstelsel

- Christendemocraten: aanvullende rol van de overheid. Nadruk op werknemers/gevers organisaties, sportclubs en vrijwilligers. Bijv. mantelzorg

Slide 5 - Slide

Lesdoelen
  • Na deze les kan je uitleggen wat de behoeftepiramide van Maslow inhoudt
  • Kan je uitleggen wat de begrippen sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit inhouden

Slide 6 - Slide

Waarom werken mensen?

Slide 7 - Mind map

Maslow


"Pas richten op een hogere behoefte als een basisbehoeften op de lagere niveaus bevredigd zijn"

Materieel / Immaterieel

Slide 8 - Slide

Wat zou Maslow hiervan vinden?

Slide 9 - Slide

Iemand werkt om zijn huur te kunnen betalen. Welke basisbehoefte van Maslow wordt hierdoor bevredigd?
A
Zelf realisatie
B
Behoefte aan sociaal contact
C
Veiligheid en zekerheid
D
Lichamelijke behoeften

Slide 10 - Quiz

Veel mensen werken omdat ze het leuk vinden om met andere mensen om te gaan. Onder welke behoefte uit de piramide van Maslow valt dat?
A
De behoefte aan erkenning en waardering.
B
De behoefte aan veiligheid en zekerheid.
C
De behoefte van sociaal contact.
D
De eerste levensbehoeften.

Slide 11 - Quiz

Als je vrijwilligerswerk doet, verdien je daar geen geld mee. Welke behoeften uit de piramide van Maslow kun je wel vervullen met vrijwilligerswerk?
A
Behoefte aan sociaal contact
B
Lichamelijke behoeften
C
Veiligheid en zekerheid
D
Aan erkenning en waardering

Slide 12 - Quiz

Slide 13 - Slide

Werken is een plicht die je hebt tegenover de maatschappij.
Eens
Oneens

Slide 14 - Poll

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Sociale mobiliteit
-Klimmen of dalen op de maatschappelijke ladder:

Van vakkenvuller naar groentechef
Van teamleider naar medewerker

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Hoeveel status heeft een verpleegkundige?
0100

Slide 19 - Poll

Hoeveel status heeft een rechercheur?
0100

Slide 20 - Poll

Je hebt als Nederlander genoeg mogelijkheden om jezelf op een hogere maatschappelijke ladder te plaatsen.
Eens
Oneens

Slide 21 - Poll

Slide 22 - Video

Aan de slag
Werk aan je samenvatting van de leerstof: 5.1 t/m 5.5

Slide 23 - Slide