4 De wedloop om Afrika

5.4 De wedloop om Afrika
1 / 17
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

5.4 De wedloop om Afrika

Slide 1 - Slide

5.4 De wedloop om Afrika
Lesdoel= Hoe verliep de de wedloop om Afrika?
LEES PAR 5.4

Slide 2 - Slide

De eerste contacten
  • Voor de tijd van het modern imperialisme handelden de Europeanen vooral in slaven en goud in Afrika
  • Rond 1800 werden er mn expedities naar Afrika gehouden (zie intro), missionarissen en zendelingen probeerden daar het Christelijke geloof te verspreiden.
  • Na 1880 verandert er veel voor Afrika....

Slide 3 - Slide

.....De Conferentie van Berlijn

Slide 4 - Slide

Conferentie van Berlijn 
 1884-1885

De Europese landen en de V.S. geven zichzelf hier toestemming voor de verdere kolonisering van Afrika en verdelen de Taart ehhh .....de Kaart dus...

Slide 5 - Slide

Afrika
  • Na uitbreiding Aziatische kolonies is Afrika het laatste "terra incognita" (=onbekend gebied)
  • Conferentie van Berlijn (1884): Europese landen spreken over verdeling Afrika
  • Initiatiefnemer: Duitse kanselier Bismarck 
  • Officiële doel: oorlog voorkomen, maar in werkelijkheid ontstaat er mn een machtstrijd tussen Frankrijk en Engeland over de verdeling van Afrika...

Slide 6 - Slide

Gevolgen voor Afrika
  • Willekeurig getrokken grenzen. Afrika werd opgedeeld onder de Europese landen
  • Missie en Zending: gedwongen bekeringen en het brengen van "beschaving"
  • Afrika leverde goedkoop grondstoffen en werd gebruikt als afzetmarkt. De Afrikaanse economie werd ondergeschikt aan de Europese.

Slide 7 - Slide

Willekeurig getrokken grenzen.

Slide 8 - Slide

Gedwongen bekeringen en het brengen van "beschaving", hieruit bleek dat er sprake was van rascisme en discriminatie

Slide 9 - Slide

Hoe zagen de eerste contacten tussen Afrika en Europa er uit?
A
Er werden Afrikaanse landen bestuurd door Europeanen
B
Zendelingen bekeerden met succes veel Afrikanen
C
Europeanen haalden mn goud en slaven uit Afrika
D
Er werden expedities gehouden

Slide 10 - Quiz


Over welke gebeurtenis gaat deze prent?
A
Conferentie van Berlijn
B
Conferentie van München
C
Conferentie van Potsdam
D
Het congres van Wenen

Slide 11 - Quiz

Wanneer vond de Conferentie van Berlijn plaats?
A
1820-1823
B
1900
C
1884-1885
D
1881

Slide 12 - Quiz

Tijdens de conferentie van Berlijn werd
A
Afrika verdeeld onder West-Europese landen
B
De alliantiepolitiek van Bismarck bedacht
C
Het Duitse keizerrijk uitgeroepen
D
Het modern imperialisme gestart

Slide 13 - Quiz

Wat was het hoofddoel van de conferentie van Berlijn?
A
koloniale macht terugdringen zonder oorlog
B
minder Franse koloniën
C
vrede bewaren in europa
D
Duitsland wilde meer koloniën

Slide 14 - Quiz

Nationalisme is:
A
Een eigen staat voor je land willen.
B
Een grote liefde hebben voor je eigen volk.
C
Een leger hebben om je eigen volk te verdedigen.
D
Niet zwakker willen zijn dan andere volken.

Slide 15 - Quiz

Modern imperialisme is:
A
Europese landen veroverden grote delen van Azië en Afrika
B
Europese landen veroverden Noord-Amerika
C
Europese landen ontdekten Zuid-Amerika
D
Europese landen verklaarden de oorlog aan Frankrijk

Slide 16 - Quiz

Laatste vraag....Wat hoort niet bij superioriteistdenken?
A
Het gevoel dat je meer waard bent dan de ander
B
De Europese beschaving is beter dan andere beschavingen
C
De Europeanen waren onder de indruk van de Afrikaanse cultuur
D
De Aziaten moesten de Europese leiders gehoorzamen

Slide 17 - Quiz