VWO4 Thema 6 Mens en milieu B1 De relatie mens en milieu

Thema 6 Mens en Milieu
1 / 37
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 6 Mens en Milieu

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Lees Ontdekken 
'Van afval tot energie' 
een keer zelfstandig door

Slide 3 - Slide

Basisstof 1
De relatie mens en milieu

Slide 4 - Slide

Leerdoelen en begrippen B1
  • Je kunt uitleggen hoe het bestaan van de mens afhankelijk is van biodiversiteit
  • Je kunt de voornaamste oorzaken en gevolgen van milieuproblemen noemen

Begrippen:
ecosysteemdiensten, ontbossing, overbevissing, duurzame ontwikkeling, hergebruik, recyclen, bevolkingsdruk, microplastics, industrialisatie, ruilverkaveling

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Biodiversiteit
Soortenrijkdom binnen een ecosysteem

Dankzij biodiversiteit hebben we:
- Voedsel
- Medicijnen
- Kleding
- Brandstof
- Vruchtbare grond

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Waar verwacht je meer biodiversiteit?
A
Pioniersecosysteem
B
Climaxecosysteem

Slide 10 - Quiz

Hoe kun je biodiversiteit vergroten?
A
overal een climax ecosysteem laten ontstaan
B
variatie in het landschap aanbrengen
C
het land versnipperen
D
veel kleine natuurgebieden maken

Slide 11 - Quiz

Ecosysteemdiensten
Diensten en producten die ecosytemen aan mensen leveren

Drie categorieen:
- Productdiensten (drinkwater/voedsel)
- Culturele diensten (recreatie)
- Regulerende diensten (dienst die de andere diensten ondersteunt, kringloop van nutrienten in een ecosysteem)

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Drinkwater is een voorbeeld van een.......
A
Culturele dienst
B
Regulerende dienst
C
Productiedienst

Slide 14 - Quiz

Groene recreatie is een voorbeeld van een .............
A
Culturele dienst
B
Regulerende dienst
C
Productiedienst

Slide 15 - Quiz

Bestuiving is een voorbeeld van een ...............
A
Culturele dienst
B
Regulerende dienst
C
Productiedienst

Slide 16 - Quiz

Mensen beinvloeden het milieu

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Duurzame ontwikkeling
Kansen voor toekomstige generaties en natuur

- Kringloopeconomie (circulaire economie): economisch en industrieel systeem waarin de grondstofvoorraden niet worden uitgeput en waarin reststoffen opnieuw worden ingezet in het proces (cradle-to-cradle)
- Lineaire economie: economisch systeem waarbij grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval in het milieu terechtkomen

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Maak opdracht 1

Slide 22 - Slide

Oorzaken van milieuproblemen
  • Bevolkingdruk

  • Industrialisering

  • Ruilverkaveling

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Link

Slide 26 - Slide

Stelling: Elk huis moet verplicht zonnepanelen op het dak krijgen.
😒🙁😐🙂😃

Slide 27 - Poll

Stelling: Op school moet meer aandacht besteed worden aan klimaat en milieu
😒🙁😐🙂😃

Slide 28 - Poll

Stelling: In de Noordzee moeten zogenaamde windmolenparken worden gebouwd. Ook als dit ten koste gaat van de scheepsvaart.
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll

Stelling: Producten in de kantine/supermarkt die veel plastic bevatten moeten duurder worden om het milieu te beschermen.
😒🙁😐🙂😃

Slide 30 - Poll

Veranderingen in landbouw en landschap
Bevolkingstoename, veranderende levenswijze en opkomst grootschalige en niet-grondgebonden landbouw hebben invloed gehad op de hoeveelheid natuurlijk terrein en bos en de daar levende planten en dieren...

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Wat doe jij voor het milieu?

Slide 35 - Open question

Maak opdracht 2 t/m 6
Klaar?
Lees de context 'Prijs de natuur!' door en maak opdracht 7 en 8

Slide 36 - Slide

Check je leerdoelen!

  • Oefen de begrippen met de Flitskaarten

  • Controleer je leerdoelen met Test Jezelf

Slide 37 - Slide