Clase 23 Unidad 6. Gramática

¡Bienvenidos chicos y chicas!
Jueves , 10 de marzo de 2022
1 / 27
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

¡Bienvenidos chicos y chicas!
Jueves , 10 de marzo de 2022

Slide 1 - Slide

¿Qué vamos a hacer hoy?
  1. Somtoday.
  2. Objetivos unidad 6.
  3. Vocabulario unidad 6. Blokket
  4. Seguimos con la unidad 6.  Gramática. Pr.Perfecto
  5. ¡A trabajar!
  6. Final de la clase. ¿Qué hemos aprendido hoy?

Slide 2 - Slide

Aan het einde van dit hoofdstuk:
-    ik kan iemand vragen hoe met hem/haar is (fysiek).
-    ik kan vertellen waar ik pijn heb.
-    ik kan praten over mijn gemoedstoestand.
-    ik kan praten over gezondheid.

Slide 3 - Slide

Vocabulario unidad 6

Slide 4 - Slide

Unidad 6 Gramática
1.  Wat kennen jullie al? Indefinido/imperfecto (verleden tijd)
2. Pretérito perfecto (regelmatige werkwoorden)
3. Onregelmatige voltooid deelwoorden. 
4. Wederkerende werkwoorden (Pretérito perfecto) 

Slide 5 - Slide

Indefinido/imperfecto
imperfecto
antes
cada día
todos los domingo
Normalmente
Siempre
Todos los días
...

Antes iba mucho de vacaciones a España.
Todos los domingos jugaba al fútbol.

Indefinido
Ayer
la semana pasada
En 2010
El verano pasado
Ayer por la noche
Hace dos años
En julio
...
En julio fui de vacaciones a España
En 2010 terminé los estudios.

Slide 6 - Slide

Pretérito perfecto
- Gebeurtenissen in het verleden die een verband hebben met het heden.
 "Elena ha venido ahora mismo" "Elena is net gekomen"
"Hoy he comido sopa de verduras." "Vandaag heb ik groentesoep gegeten"

- Voor dingen die iemand tijdens  zijn leven gedaan heeft.
"Mi tía Rosa ha viajado mucho" Mijn tante Rosa heeft veel gereisd"
"Mi padre ha estado muchas veces de vacaciones en Indonesia"


                              

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Presente perfecto

Slide 9 - Slide

Pretérito perfecto

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Onregelmatige voltooid deelwoord
decir  -----          dicho           (zeggen)
hacer -----          hecho         (doen/maken)
abrir -----            abierto        (openen)
volver  -----         vuelto          (teruggaan)
escribir----        escrito        (schrijven)
ver     ----             visto             (zien)
poner    ---         puesto        (plaatsen/neerzetten)
romper ----         roto               (breken)

Slide 12 - Slide

Wederkerende werkwoorden
Yo                                           me     he
Tú                                           te       has                                               ducharse
Él/ella/ usted                    se       ha
Nosotros/-as                    nos   hemos        + duchado
Vosotros/-as                     os     habéis
Ellos/ellas/ustedes         se     han

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Pretérito perfecto:
Esta mañana ..... ...............un vaso de leche con galletas. (desayunar-yo)

Slide 15 - Open question

Pretérito perfecto:
Hoy Juan...... ...............en casa de su tía. (comer)

Slide 16 - Open question

Pretérito perfecto:
Esta semana ....... ..................a la fiesta de cumpleaños de Felipe. (ir-nosotros)

Slide 17 - Open question

Pretérito perfecto:
Esta noche....... ..............la música muy alta.(vosotros-poner)

Slide 18 - Open question

Pretérito perfecto:
Hoy..... ............. un correo electrónico a sus amigos holandeses. (ellos-escribir)

Slide 19 - Open question

Pretérito perfecto:
¿...... ......... a María en clase esta mañana? (ver-tú)

Slide 20 - Open question

Pretérito perfecto:
Juan y María.......... ................ este verano en Ibiza. (casarse)

Slide 21 - Open question

Verplichte opdrachten:
Unidad 6. TB Actividades Gramática
Opdracht 1 t/m 6

Si terminas/Als je klaar bent:
Woorden unidad 5 en unidad 6 leren
Frase claves unidad 5 en unidad 6
Quizlet imperativo
Optionele opdrachten:
(verdieping / verbreding)
Unidad 6 WB Gramática
 opdr 1 t/m 6             Slide 22 - Slide

Deberes (Huiswerk)
  1.  Leren woorden unidad 6 en frases claves unidad 6
   2. Maken:
TB U6 Actividades Gramática
Opdracht 1 t/m 6
WB U6 Gramática
Optionele opdrachten:
(verdieping / verbreding)
 opdr 1 t/m 6
         
         
       (in Blink, in het boek dat gedeeld is met de klas!)
  

Slide 23 - Slide


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 24 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 25 - Open question


¿Cómo has trabajado hoy en clase?
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll

0

Slide 27 - Video