h5 balans

Hfd 5 

'de financiële administratie 
van een bedrijf'
1 / 19
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Hfd 5 

'de financiële administratie 
van een bedrijf'

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

activa                                passiva  
VASTE ACTIVA
EIGEN VERMOGEN
- gebouw, transport, machines, inventaris, enz. 
- eigen geld van de ondernemer
VLOTTENDE ACTIVA
LANG VREEMD VERMOGEN
- debiteuren, voorraad goederen
hypothecaire lening, langlopende schulden/ leningen
LIQUIDE ACTIVA
KORT VREEMD VERMOGEN
- kas, bank
- crediteuren, kortlopende schulden, bankkredieten, enz

Slide 3 - Slide

"debetzijde"
                                          "creditzijde"
VASTE ACTIVA
EIGEN VERMOGEN
- gebouw, transport, machines, inventaris, enz. 
VLOTTENDE ACTIVA
LANG VREEMD VERMOGEN
- debiteuren, voorraad goederen
hypothecaire lening, langlopende schulden/ leningen
LIQUIDE ACTIVA
KORT VREEMD VERMOGEN
- kas, bank
- crediteuren, kortlopende schulden, bankkredieten, enz
totaal                              € 300.000
totaal                              € 300.000

Slide 4 - Slide

Vaste activa?
Bezit van de
onderneming wat langer dan 1 jaar meegaat

Slide 5 - Slide

Vlottende activa?
Bezit van de onderneming wat korter dan 1 jaar meegaat
--> Voorraad goederen verkoopt de onderneming binnen 1 jaar
--> Debiteuren (je klanten) horen binnen 3 maanden te betalen

Slide 6 - Slide

Liquide activa? 
Geld binnen de onderneming; op de bank(-rekening) en in de kas(sa)

Slide 7 - Slide

Vast, vlottend, liquide?
Optelsom van al deze bezittingen (=activa) is de totaalwaarde van de onderneming. 

Deze totaalwaarde zie je ook aan de rechterkant van de balans; hier staat de financiering (door eigen geld of geleend geld) 
van deze bezittingen. 

Slide 8 - Slide

Maken opg 5.1 t/m 5.6
timer
20:00

Slide 9 - Slide

Voorraadgrootheid?
De balans, en alle balansposten (gebouw, debiteuren, vreemd vermogens, enz) zijn voorraadgrootheden. Dat betekent dat het momentopnames zijn; de volgende dag zou de balans(-post) er 
alweer anders uit kunnen zien

Vb; Je salaris is geen voorraadgrootheid, want dat gaat over een periode. Je spaargeld is wel een voorraadgrootheid. 

Slide 10 - Slide

Afschrijven?
Je vaste activa verminderen door gebruik, slijtage, veroudering in waarde; deze waardevermindering laten we zien in de balans door middel van 'afschrijven . 
Stel: je koopt een bestelbusje voor de zaak voor 10.000 euro. Na 10 jaar vervang je het busje, en krijg je er dan nog 2000 euro voor. Je moet dus 8000 euro waarde afschrijven in 10 jaar= 
800 euro afschrijving per jaar voor het busje

Slide 11 - Slide

Balansmutaties?
Een mutatiebalans is een mini-balansje die alleen laat zien welke balansposten veranderen bij een financiële transactie.
(mutatie= aanpassing/ verandering)
Bijv; ik koop voor 1000 euro aan voorraad goederen, en ik betaal per bank (liquide activa)

voorr.goed. +1000
de creditzijde verandert
bank              - 1000
niet; leeglaten dus

Slide 12 - Slide

Mutatiebalans auto
ik verkoop mijn bedrijfsauto voor 3000 euro, en ik ontvang dat bedrag per kas. 
auto    - 3000
kas      + 3000

Slide 13 - Slide

Mutatiebalans verkoop
Ik verkoop voor 10.000 euro aan een goede klant een partij goederen. De goederen had ik zelf voor 8000 aangekocht. 
De klant betaalt op rekening (factuur nog te betalen). 


voorr.goed.       -8000
eigen vermogen +2000
debiteuren     +10.000
(2000 euro winst bij EV)

Slide 14 - Slide

Mutatiebalans lening
Ik los per bank 2500 euro af op mijn hypothecaire lening. Tegelijkertijd schrijf ik 1000 af van mijn bedrijfspand. 
bedrijfspand   -1000
eigen vermogen  - 1000
bank                  -2500
hyp lening               -2500

Slide 15 - Slide

Mutatiebalans kosten
Ik betaal contant het salaris van mijn personeel (a 15.000 euro) per kas. Ook betaal ik de telefoonrekening per bank, 350 euro groot. 
bank                           -350
eigen vermogen - 15.000
eigen vermogen - 350
kas                            - 15.000

Slide 16 - Slide

Mutatiebalans vrachtwagen
Ik heb een vrachtwagen die voor 120.000 euro op de balans staat (er is reeds 30.000 euro op afgeschreven). Ik verkoop (per bank) de vrachtwagen voor een teleurstellende 110.000.


vrachtwagen - 120.000
eigen vermogen - 10.000
bank                + 110.000
(verlies verlaagt EV)

Slide 17 - Slide

Mutatiebalans debiteuren
Ik zie dat mijn debiteur 4000 euro overmaakt per bank.


debiteuren      - 4000
bank                 + 4000

Slide 18 - Slide

Maken 5.7 t/m 5.10
timer
20:00

Slide 19 - Slide