Artikel schrijven

Een artikel schrijven !
1 / 13
next
Slide 1: Slide
NederlandsMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Een artikel schrijven !

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Opbouw van een artikel 
Pakkende titel 

Inleiding: hier introduceer je het onderwerp en schrijf je waarom je dit stuk schrijft (aanleiding)

Middenstuk: schrijf over elk deelonderwerp één alinea. Gebruik signaalwoorden.

Slot: hier geef je een conclusie of korte samenvatting. 

Slide 3 - Slide

Maak eerst een schrijfplan voordat je een artikel gaat schrijven

Zo schrijf je een artikel
Verder:
- Zorg je voor een passende titel.
- Schrijf je een artikel van minimaal 100 woorden.
- Gebruik je een logische volgorde.
- Zorg je voor samenhang in de tekst.
- Zorg je voor passend taalgebruik.
- Vermeld je jouw voor- en achternaam (en klas) onder het artikel.

Slide 4 - Slide

In de inleiding noem je het onderwerp van het artikel. 


Zo schrijf je een artikel
Daarnaast kun je:
- de aanleiding vertellen (waarom je over het onderwerp schrijft).
- een voorbeeld geven van het onderwerp.
- een kort, grappig verhaaltje (anekdote) vertellen over het onderwerp.
- een vraag of vragen stellen die je in de tekst gaat beantwoorden.

Slide 5 - Slide

In het middenstuk schrijf je over elk deelonderwerp één alinea. 


Zo schrijf je een artikel
Schrijf de belangrijkste informatie 
over het deelonderwerp in de eerste zin. 
Ga op dezelfde regel verder en geef 
in de rest van de alinea voorbeelden 
of uitleg bij het deelonderwerp.
  
Je tekst wordt duidelijker als je in de eerste zin van een alinea 
een signaalwoord gebruikt, zoals ook, ten tweede, bovendien.

Slide 6 - Slide

In het slot kun je:

Zo schrijf je een artikel
- de deelonderwerpen samenvatten.

- vertellen wat er in de toekomst 
waarschijnlijk nog gaat gebeuren (toekomstverwachting). 
- een conclusie trekken.
- een advies geven.
een antwoord geven op de vraag/vragen die je in de inleiding hebt gesteld. 


Je kunt in het slot een signaalwoord gebruiken, zoals dus, kortom, dat betekent.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Schrijf het volgende artikel
Jouw school wil een speciale krant uitgeven met informatie over de verschillende opleidingen die de school aanbiedt. De krant is bedoeld voor toekomstige studenten, die zich nog niet hebben ingeschreven voor een opleiding. Jij bent gevraagd een artikel te schrijven over jouw opleiding.
In het artikel:
- introduceer je het onderwerp;
- vertel je welke opleiding je doet;
- beschrijf je belangrijke informatie over je opleiding. Denk aan: duur van de
      opleiding, belangrijke vakken, aantal lesuren, enzovoort;
- noem je minimaal twee werkplekken waar je terecht kunt met deze opleiding;
- beschrijf je het stagedeel of BPV-deel van je opleiding. Beschrijf hoelang dit deel
      duurt en bij wat voor bedrijven of instellingen je dit kunt doen;
- beschrijf je minimaal drie positieve punten aan je opleiding en licht je deze toe;
- beschrijf je minimaal twee punten die je minder leuk vindt aan je opleiding en licht
      je deze toe;
- Je mag de informatie zelf verzinnen. - Je sluit  af met een advies aan toekomstige studenten.

Slide 13 - Slide