Kwaliteitszorg hoofdstuk 3

Kwaliteit en deskundigheid
Docent: Joyce Assink

Vragen?
Chat via teams
1 / 10
next
Slide 1: Slide
Kwaliteit en deskundigheidMBOStudiejaar 2

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Kwaliteit en deskundigheid
Docent: Joyce Assink

Vragen?
Chat via teams

Slide 1 - Slide

Planning van vandaag

  • Hoofdstuk 3: werken in een MZ organisatie (deel 1)
  • Aan de slag met de digitale leeromgeving. Af? mag je gaan

Doel van de les: aan het einde van de les weet ik hoe een (MZ) organisatie structuur eruit ziet

Slide 2 - Slide

3.2 Organisaties 
Organisaties hebben een aantal kenmerken:
  1. Doelgerichtheid
  2. Bestaat uit medewerkers die met elkaar samen werken
  3. Medewerkers gebruiken middelen, welke middelen zouden dat kunnen zijn?
  4. Medewerkers gebruiken methoden, wat wordt bedoeld met methoden?
  5. Bepaalde structuur met leidinggevenden
  6. Organisaties vereisen coördinatie, er is sprake van leiding!

Voor jou als begeleider betekent werken in een organisatie dat je moet werken binnen bepaalde kaders. Je werkt namelijk binnen de doelstelling, regels en visie van de organisatie. 
Zou je alsnog een eigen inbreng kunnen hebben hierin? Hoe zou je dat aanpakken?


Slide 3 - Slide

Profit VS non-profit

Slide 4 - Slide

3.3 doelen van organisaties
Doel/doelstelling: wat wil je bereiken met je organisatie en binnen welke tijd? Denk aan SMART! Wie kan een voorbeeld geven van een doel?

Missie: Voordat je je doel kunt behalen, moet je nadenken over waarom ze bestaan en hoe ze de toekomst zien (toekomstbeeld). De reden van bestaan noem je de missie. Wie zijn wij? Wat vinden wij belangrijk en waar staan we voor? 

Visie: de bijdrage die de organisatie aan het toekomstbeeld wil leveren. Waar willen we heen? Hoe overleven we of groeien we? Hoe onderscheiden we ons?

Hoe ziet de missie en visie eruit binnen een zorginstelling? En hoe komt deze tot stand? Dat wordt duidelijk in het volgende filmpje. 
missie
Het bestrijden van alzheimer door het doen van onderzoeken. Daarnaast proberen wij de zorg van deze ziekte te verbeteren voor zowel de patiënt als alle betrokkenen.
Visie
Een wereld zonder de ziekte van Alzheimer.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

3.3 - Doelen van organisaties
Wat je wilt bereiken met je organisatie.
De reden van bestaan. Wie zijn wij? Waar staan we voor?
Toekomstbeeld. Waar willen we heen?
DOEL
VISIE
MISSIE

Slide 7 - Drag question

Waarom is het belangrijk om achter de missie, visie en doelen van de organisatie te staan?

Slide 8 - Open question

Aan de slag! 
Zie excel bestand voor update huiswerk

Slide 9 - Slide

Ik heb geleerd hoe een MZ organisatie in elkaar zit
0100

Slide 10 - Poll