Zure regen en koolstofkringloop

Wat gaan we doen vandaag?
Klassikaal:
 • Uitleg zure regen
 • Uitleg koolstof(dioxide)kringloop
Zelf:
 • Opdrachten uit projectboekje maken
 • Nakijken hw
1 / 16
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 35 min

Items in this lesson

Wat gaan we doen vandaag?
Klassikaal:
 • Uitleg zure regen
 • Uitleg koolstof(dioxide)kringloop
Zelf:
 • Opdrachten uit projectboekje maken
 • Nakijken hw

Slide 1 - Slide

Het groene boekje
Nu te vinden op its learning
Extra opdrachten over H4
Opdrachten aan het eind van de les inleveren

Slide 2 - Slide

Zure regen
Verbanden fossiele brandstoffen:
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Stikstofdioxide (NO2)

Slide 3 - Slide

Zure regen
Verbanden fossiele brandstoffen:
 • Zwaveldioxide (SO2) -> zwavelzuur (H2SO4)
 • Stikstofdioxide (NO2) -> salpeterzuur (H2NO3)

Slide 4 - Slide

Wat is de kloppende reactievergelijking die hoort bij het ontstaan van zwavelzuur?
Hint: onder invloed van zuurstof ontstaat er eerst...
A
SO2 + H2O -> H2SO2
B
SO2 + H2O -> H2SO4
C
SO3 + H2O -> H2SO4
D
2 SO3 + 2 H2O -> 2 H2SO4

Slide 5 - Quiz

Wat is de kloppende reactievergelijking die hoort bij het ontstaan van salpeterzuur?
timer
1:00

Slide 6 - Open question

Effecten zure regen

Slide 7 - Slide

Voorkomen
Naverbranders in auto's
EU- afspraken over uitstoot vermindering
In de jaren 80: campagne in de krant


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Koolstofdioxide kringloop
 1.  Verbranding hout -> ontstaan CO2     
 2.  De CO2 wordt uit de lucht opgenomen door bomen en planten
 3. Het hout wordt weer gekapt/verbrand
 4. De CO2 die in het hout zat opgeslagen wordt weer vrijgegeven aan de lucht

Slide 10 - Slide

Koolstofdioxide kringloop
 1.  Verbranding hout -> ontstaan CO2     
 2.  De CO2 wordt uit de lucht opgenomen door bomen en planten
 3. Het hout wordt weer gekapt/verbrand
 4. De CO2 die in het hout zat opgeslagen wordt weer vrijgegeven aan de lucht

Slide 11 - Slide

Fotosynthese

Slide 12 - Slide

Koolstofdioxide + water -> glucose + zuurstof
... CO2 + ... H2O -> ...C6H12O6 + ...O2
Welke getallen moeten er op de puntjes?
(vul 1 in als er niets komt te staan)
timer
1:30

Slide 13 - Open question

Biobrandstof
Brandstoffen uit planten resten -> CO2 die vrijkomt zit al in de kringloop

Nadeel: bij het produceren van biobrandstoffen kan er ook CO2 vrijkomen

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Zelf aan de slag
Nakijken: 25, 27, 33 en 34
Maken: uit het groene boekje de opdrachten 1 en 2

Deze opdrachten zijn ook huiswerk en moeten aan het eind van de dag ingeleverd zijn op its learning!

Slide 16 - Slide