Les 7B Public Relations (vervolg)

Les 7B Public Relations (vervolg)
Sociaal Werk 1
Hoofdstuk 12.4 T/m 12.7 

Toets op 31 jan meerkeuzetoets en groepscasus.
Sociaal Werk 1
Hfd. 11.1/11.2/11.3 en
 Hoofdstuk 12 en 19 

1 / 18
next
Slide 1: Slide
SociaalMBOStudiejaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Les 7B Public Relations (vervolg)
Sociaal Werk 1
Hoofdstuk 12.4 T/m 12.7 

Toets op 31 jan meerkeuzetoets en groepscasus.
Sociaal Werk 1
Hfd. 11.1/11.2/11.3 en
 Hoofdstuk 12 en 19 

Slide 1 - Slide

Toetsstof
Meerkeuzetoets en groepscasus (geen boek!)

De Sociaal Werker 1
Hoofdstuk 11.1/11.2/11.3
Hoofdstuk 12.1 t/m 12.7
Hoofdstuk 19 (19.1 niet)
31 januari om 08.30 uur KOM OP TIJD!

Slide 2 - Slide

Herhaling vorige les
Wat is PR?
Wat is het verschil tussen interne en externe publieksgroepen
Wat is het verschil tussen anticiperende en defensieve pr?

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
  • Je kent verschillende PR-technieken en middelen
  • Je weet hoe je PR kunt toepassen in een project
  • Je weet wanneer je een PR-campagne opzet 

Slide 4 - Slide

Welke PR technieken ken jij?

Slide 5 - Mind map

Belangrijkste PR-technieken
1. Buzz en viral: Hoort, zeg het voort. Mond-tot-mondreclame. Je kunt ook viral gaan: veel naamsbekendheid in korte tijd (verspreiding lijkt op een virus) Wees hiermee ook voorzichtig.
2. Collega's en vrijwilligers: belangrijk dat zij positief zijn over de instelling waar jij werkt.
3. Band met journalisten: nodig journalisten uit bij speciale gelegenheden of werkbezoek. Zij zullen er dan sneller aandacht aan geven.

Slide 6 - Slide

Vervolg PR-technieken
4. Informatie lekken: instelling kan informatie lekken over iets dat nog met komen. Op een bijeenkomst kan iemand zeggen 'ik hoorde dat ze met het 10-jarig bestaan iets bijzonders gaan doen (nieuwsgierigheid)

5. Interessant voor de pers: positief artikel over een instelling in de krant

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Welke PR-middelen kennen jullie?
(info over een nieuwe activiteit)

Slide 9 - Mind map

PR-middelen
Het is belangrijk dat je het juiste middel inzet.
Sociale media: vaste mensen moet de sociale media onderhouden en op elkaar afstemmen (niet tegenstrijdig)
Flash mob: gebruik deze af en toe
Website: moet actueel en uitnodigend zijn met actuele informatie. Niet teveel informatie, evt. gebruik van foto's.
Blog of vlog: je kunt schrijven  over mensen en collega's (denk aan privacy)

Slide 10 - Slide

PR-middelen
Nieuwsbrief, email, sms, Whatsapp
Folders en flyers
Raamadvertenties
Brochure (kun je meer informatie in kwijt)
Huis-aan-huisbladen, regionale en landelijke kranten
Persconferenties
Interviews (bijvoorbeeld de directeur)

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

PR-campagne
Is bedoeld voor een groot project met een langere aanloop. Is vaak duur. Om geld te verzamelen kun je gaan:
Fundraising: werven van geld bij commerciële organisaties
Crouwdfunding: werven van geld bij particulieren

Voorbeeld: Boyan Slat, student zette campagne op voor de Ocean Clean up. Hij plaatste berichten op Faceboek, Twitter en werd uitgenodigd bij TV programma's.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Tot slot

Je kunt niet zomaar een campagne starten. Bedenk of de instelling het ook een goed idee vindt.
Trek voldoende tijd uit, maak een goede planning, wanneer plaats je iets op Facebook of in de pers en zorg dat je regelmatig wat nieuws hebt te meldem

Slide 16 - Slide

Opdracht (in duo's)
 1. Je gaat met Valentijnsdag een bingo organiseren in het buurthuis voor eenzame buurtbewoners.
2. Je gaat een voorlichting geven aan de buurt in verband met de komst van 20 asielzoekers.
Welke PR-technieken ga je hiervoor inzetten?
Welke PR-middelen ga je gebruiken?
Inleveren in Teams en klassikaal nabespreken


Slide 17 - Slide

Lesdoelen
  • Je kent verschillende PR-technieken en middelen
  • Je weet hoe je PR kunt toepassen in een project
  • Je weet wanneer je een PR-campagne opzet 

Slide 18 - Slide