B2 Toenamediagrammen, Differentiequotiënten en snelheden

Wiskunde B les B2
Toenamediagrammen en Differentiequotiënt
1 / 11
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Wiskunde B les B2
Toenamediagrammen en Differentiequotiënt

Slide 1 - Slide

Vandaag
 • Intervallen
 • Stijgen en dalen
 • Toenamediagrammen
 • Differentiëquotiënt 

Slide 2 - Slide

Intervallen
 • ⟨3,9⟩
 • [3,4⟩
 • [5,9]
 • [3;3,5]

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Intervallen
Op welk interval....
- Stijgt de grafiek?
- Daalt de grafiek?

Slide 5 - Slide

Toenamediagram
Laat de verandering in een stap zien
1. Maak een tabel met toenamen
2. Teken de waarden van verandering bij de rechtergrens van de interval

Slide 6 - Slide

Differentie-quotiënt
 • Stijgt de grafiek constant op [-1,2⟩?
 • Wat is de gemiddelde stijging?
 • DQ = richtingscoëfficiënt

Slide 7 - Slide

Differentie-quotiënt
 • Stijgt de grafiek constant op [-1,2⟩?
 • Wat is de gemiddelde stijging?
 • DQ = richtingscoëfficiënt

Slide 8 - Slide

Differentie-quotiënt
 • Stijgt de grafiek constant op [-1,2⟩?
 • Wat is de gemiddelde stijging?
 • DQ = richtingscoëfficiënt

Slide 9 - Slide

Snelheid op één moment
 • Hoe hard daalt de grafiek op x=4?
 • Hoe hard daalt de grafiek op het interval [4;4,001]?

Slide 10 - Slide

Vandaag
 • Intervallen [ en ⟩
 • Stijgen en dalen (constant, toenemend, afnemend)
 • Toenamediagrammen (1. Tabel 2. Rechtergrens)
 • Differentiëquotiënt (= richtingscoëfficiënt)
 • Snelheid op één punt (héél klein interval)

Slide 11 - Slide