1.3 Iran in de atlas

1 / 40
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 40 slides, with interactive quiz, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les kan je:
 • Kaarten opzoeken in de atlas
 • Informatie uit kaarten en bronnen halen.
 • De aarde opdelen in breedte- en lengtecirkels.
 • Het coördinatenstelsel aflezen.

Slide 3 - Slide

Hoe ziet een kaart in de atlas eruit?
Altijd een kaartblad  = bladzijdenummer

Meerdere kaarten op één bladzijde? Dan gebruiken we ook letters

Kaart van Nederland over Visserij: 54F 
Bladzijde 54 - kaart F

Slide 4 - Slide

Hoe ziet een kaart in de atlas eruit?
Bij een grote kaart zijn er hulplijnen = kaartvakken (licht blauwe lijnen) 

In rood genummerd:
Van boven naar beneden: 1,2,3
Van links naar rechts: A,B,C

Handig voor opzoeken van topografische plaatsen op kaarten
In welk kaartvak ligt Algiers?
Algiers ligt in kaartvak D3

Slide 5 - Slide

Hoe gebruik je de atlas?
4 belangrijke onderdelen:

 1. Bladwijzer - snel overzicht van groot gebied
  Voorin de atlas

 2. Inhoudsopgave
 3. Topografisch register
 4. Trefwoordenregister

Slide 6 - Slide

Hoe gebruik je de atlas?
4 belangrijke onderdelen:

 1. Bladwijzer
 2. Inhoudsopgave - als je de titel van de kaart weet
  Blz 2-5
 3. Topografisch register
 4. Trefwoordenregister

Slide 7 - Slide

Hoe gebruik je de atlas?
4 belangrijke onderdelen:

 1. Bladwijzer
 2. Inhoudsopgave
 3. Topografisch register -  naam van een plaats/gebergte/rivier 
  Blz 268-293  = alfabetische volgorde
 4. Trefwoordenregister

Slide 8 - Slide

Hoe gebruik je de atlas?
4 belangrijke onderdelen:

 1. Bladwijzer
 2. Inhoudsopgave
 3. Topografisch register
 4. Trefwoordenregister = als je op een onderwerp wilt zoeken
  Blz 294 = alfabetische volgorde

Slide 9 - Slide

Samen oefenen
 1. Welke kaart gebruik je om te kijken waar Poole ligt?
 2. Welke kaart gebruik je als de bevolkingsdichtheid van Nederland wilt weten?
 3. In welk kaartvak ligt Mati?

Slide 10 - Slide

Aan de slag:
Wat?
§1.3 Opdrachten: 
        Herhaling:  
Waar?
Learnbeat (via magister -> leermiddelen) 
Hulp?
- Theorie (                = bovenin links)
- Atlas 
- Docent 
Klaar?
Noteer in je schrift de begrippen met de betekenis
Niet af?
Huiswerk voor volgende les
Oefenen met de leerstof

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Lesdoelen
Aan het einde van de les kan je:
 • Kaarten opzoeken in de atlas
 • Informatie uit kaarten en bronnen halen.
 • De aarde opdelen in breedte- en lengtecirkels.
 • Het coördinatenstelsel aflezen.

Slide 13 - Slide

Goedemorgen
Pak alvast je spullen:
 • Laptop (dicht op tafel)
 • Aantekeningenschrift
 • Pen/Potlood

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Breedtegraad
 • De evenaar verdeelt de aarde in twee delen: het noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond

 • Breedteligging = de afstand tot de evenaar. 

 • Een breedtegraad is een denkbeeldige lijn over de aardbol die aangeeft waar je bent. 

 • Bij de evenaar is dat  0º en bij de Noord- en Zuidpool is dat 90º

Slide 17 - Slide

Breedtecirkels
 • Breedtegraad: bij de evenaar is dat  0º  en bij de Noord- en Zuidpool is dat 90º

 • Op elke breedtegraad kan je een cirkel trekken, de breedtecirkel / parallel. Deze verbinden punten die even ver van de evenaar liggen.

Slide 18 - Slide

Breedteligging
Op het noordelijk halfrond heb je 30º en op het zuidelijk halfrond heb je 30º 
Hoe verwar je die twee niet met elkaar?

 • NB = noorderbreedte = noordelijk halfrond, van evenaar tot Noordpool
  ZB = zuiderbreedte = zuidelijk halfrond, van evenaar tot Zuidpool  

Hoe bepalen we de breedteligging? Neem over in je schrift!

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Link

Breedteligging 
1. Op welke breedtegraad ligt Nairobi?
2. Op welke breedtegraad ligt Addis Abeba?

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Lengteligging
 • Lengteligging = de afstand van een plaats tot de nulmeridiaan
 • De nulmeridiaan verdeelt de aarde in twee delen: het oostelijk halfrond en het westelijk halfrond


 • Een lengtecirkel / meridiaan is een cirkel die plaatsen met een gelijke lengteligging verbindt. 
 • Bij de nulmeridiaan is dat 0º. Let op! De lengtecirkels lopen van 0 tot 180º.

Slide 23 - Slide

Lengteligging
De nulmeridiaan loopt over Greenwich (Engeland).
Hoe verwar je 30º op het westelijk halfrond niet met 30º op het oostelijk halfrond?

 • OL = Oosterlengte = oostelijk halfrond, ten oosten van nulmeridiaan
  WL= Westerlengte = westelijk halfrond, ten westen van nulmeridiaan
Hoe bepalen we de breedteligging? Neem over in je schrift!

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Link

Lengteligging
1. Wat is de lengtegraad van Oslo?
2. Wat is de lengtegraad van de Shortlandeilanden?

Slide 26 - Slide

Coördinaten
De breedteligging en de lengteligging vormen samen de coördinaten van een plek, de exacte locatie 

Teheran ligt op 36º  N.B. en 52º  O.L
Rio de Janeiro ligt op 23º Z.B. en 43º W.L.  

Slide 27 - Slide

Stappenplan coördinaten 
 1. Ligt de plek op Noorderbreedte of zuiderbreedte? (Noorden of zuiden van evenaar?) 
 2. Tussen welke twee breedtecirkels in?  
 3. Exacte coördinaat
   
 4. Westerlengte of oosterlengte? (Westen of oosten van nulmeridiaan?) 
 5. Tussen welke twee meridianen in?
 6. Exacte coördinaat 

Slide 28 - Slide

Wat zijn de coördinaten
van Algiers? 

......° .... ......° .... 

Slide 29 - Slide

Alcarta kaartblad afrika (130)

Wat is het coördinaat van Teheran? Kaartvak I3
...° NB/ZB  .... °OL/WL 

Wat is het coördinaat van Dakar? Kaartvak B5
...° NB/ZB .... °OL/WL 
 
Wat is het coördinaat van Durban? Kaartvak G9
...° NB/ZB .... °OL/WL 

Slide 30 - Slide

Teheran:
36°NB 52°OL

Dakar: 
15°NB 18°WL

Durban: 
30°ZB 31°OL

Slide 31 - Slide

Teheran

1. Noorderbreedte
2. Tussen 30 en 40
3. 36° NB
4. Oosterlengte
5. Tussen 50 en 60
6. 52° OL

36°NB 52°OL

Slide 32 - Slide

Dakar

1. Noorderbreedte
2. Tussen 10 en 20
3. 15° NB
4. Westerlengte 
5. Tussen 20 en 10 
6. 18° WL

15° NB  18° WL
Het zijn twee geknipte kaartjes, maar zo kan je beide coördinaten ook thuis zien en gewoon aflezen.

Slide 33 - Slide

Durban

1. Zuiderbreedte 
2. Tussen 23,5 en 30 
3. 30° ZB
4. Oosterlengte
5. Tussen 30 en 40
6. 31° OL

30° ZB  31° OL

Slide 34 - Slide

Breedtegraden
Lengtegraden
Verticaal
Horizontaal
Meridianen
Parallellen
Evenaar
Nulmeridiaan
NB + ZB
WL + OL
180 in aantal
360 in aantal

Slide 35 - Drag question

Klassenstrijd
Zoek in tweetallen zoveel mogelijk setjes coördinaten op en noteer de gevonden landen en hoofdsteden.

Het tweetal die de meeste coördinaten goed heeft. 

Heeft gewonnen!!
timer
7:00

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Aan de slag:
Wat?
§1.3 Opdrachten: 
        Herhaling:  
Waar?
Learnbeat (via magister -> leermiddelen) 
Hulp?
- Theorie (                = bovenin links)
- Atlas 
- Docent 
Klaar?
Noteer in je schrift de begrippen met de betekenis
Niet af?
Huiswerk voor volgende les
Oefenen met de leerstof

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Video

Begrippenlijst
 • Evenaar
 • Noordelijk halfrond
 • Zuidelijk halfrond
 • Noordpool
 • Zuidpool
 • Breedtecirkel
 • Breedtegraad
 • Breedteligging
 • Parallel
 • Noorderbreedte
 • Zuiderbreedte 

Slide 40 - Slide