Toets Bevolking en ruimte

Oorzaken van de vergrijzing in Nederland zijn de volgende:
a. aantal ouderen is toegenomen
b. er worden meer kinderen geboren
c. de vergrijzing wordt versterkt doordat mensen langer leven
A
Juist
B
Onjuist
1 / 37
next
Slide 1: Quiz
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Oorzaken van de vergrijzing in Nederland zijn de volgende:
a. aantal ouderen is toegenomen
b. er worden meer kinderen geboren
c. de vergrijzing wordt versterkt doordat mensen langer leven
A
Juist
B
Onjuist

Slide 1 - Quiz

Met de babyboom bedoelen we een periode met lage geboortecijfers.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 2 - Quiz

Er zijn vier groepen immigranten in Nederland na 1965:
a. gastarbeiders
b. Surinamers/Antillianen
c. vluchtelingen
d. seizoensmigranten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quiz

De kinderen die tussen 1945 en 1965 werden geboren bereiken vanaf 2010 de leeftijd van 65 jaar.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quiz

De drempelwaarde is het maximum aantal klanten dat een voorziening nodig heeft om te kunnen bestaan.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

Veel mensen verlieten de stad door de volgende oorzaken / redenen: te kleine woning, nauwe straten zonder groen en te weinig parkeer- en speelgelegenheid.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 6 - Quiz

Door de daling van de welvaart en de toegenomen mobiliteit konden mensen verhuizen naar de dorpen rond de stad.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quiz

De redenen voor de re-urbanisatie waren:
a. meer winkels en uitgaansmogelijkheden in de binnensteden
b. verandering van verlaten fabrieksterreinen en oude havengebieden in luxe woongebieden.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quiz

Congestie is als wegen verstopt raken door de verkeersdrukte.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quiz

Maatregelen om het vliegtuiglawaai door Schiphol te verminderen zijn:
a. geen woningen bouwen waar teveel lawaai is.
b. vliegroutes ontwerpen die zo min mogelijk over woonwijken gaan.
c. vliegtuigen die te veel lawaai maken worden geweerd.
d. meer toestaan van stillere vliegtuigen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quiz

Bij de natuurlijke bevolkingsgroei in Duitsland vanaf 1972 valt op dat er sprake is van een sterfteoverschot. Desondanks bleef de bevolking tot voor kort groeien. Dat kwam door de sociale bevolkingsgroei.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz

De Duitse babyboomers zijn wat jonger dan de Nederlandse babyboomers. Dat komt doordat de Duitsers het krijgen van kinderen uitstelde na de Tweede Wereldoorlog.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quiz

De overgang van lage geboortecijfers en lage sterftecijfers naar hoge geboortecijfers en hoge sterftecijfers noemen we de demografische transitie.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

De twee redenen voor het feit dat de bevolking in Oost-Duitsland krimpt/afnam na de hereniging van Oost- en West-Duitsland zijn dat de landbouw moest moderniseren op het platteland (= mechanisatie) en dat in de steden de fabrieken niet op konden tegen de concurrentie van moderne bedrijven uit het westen. Velen werden daardoor werkloos.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

De verschillen in kansen op werk, welvaart en gezondheid (=sociale ongelijkheid) zijn kleiner geworden in Berlijn door de suburbanisatie en de migratie.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quiz

Net als in Nederland kent Duitsland geen overheersend stedelijk gebied. Elk gebied heeft zijn eigen specialiteit. Er zijn echter ook verschillen met Nederland. Die worden veroorzaakt door de periode dat Duitsland was verdeeld in twee staten.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

De stadswijken in de binnenstad en de flatwijken in Berlijn hebben de hoogste vertrekoverschotten. Mensen zonder werk en inkomen vertrekken. Hun plekken worden ingenomen door rijke, werkende autochtonen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

Door de opkomst van mijnbouw (steenkool) en industrie is het Ruhrgebied na 1870 ontstaan.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

Na 1960 ging het slechter met de landbouw en de industrie in het Ruhrgebied. Veel bedrijven moesten sluiten en de werkloosheid nam toe.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 19 - Quiz

Na de sluiting van fabrieken en mijnen in het Ruhrgebied lagen uitgestrekte industrieterreinen er verlaten en vervuild bij. Het was tijd voor een grote schoonmaak en herinrichting. Een voorbeeld is om van de grote oppervlaktes van oude industrieterreinen grote uitgaanscentra aan te leggen zoals bijvoorbeeld CentrO in Oberhausen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quiz

De grootste bevolkingsdichtheid in China is bij de Han Chinezen in het laagland.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quiz

Vanaf de jaren '70 ontstond in China ontgroening dat nu vergrijzing tot gevolg heeft.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 22 - Quiz

Een vrouwenoverschot, vergrijzing en depressies zijn een gevolg van de eenkindpolitiek.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 23 - Quiz

De Brain drain is positief voor de Chinese economie omdat er nu meer werk en inkomen vanuit het buitenland naar China wordt gehaald.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quiz

De megasteden Beijing, Tianjin, Shanghai, Chengdu, Chongquing, Guangzou en Chendzen in het westen van China zijn ontstaan door sociale bevolkingsgroei.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 25 - Quiz

Arme boeren verkopen hun grond en vertrekken naar de steden waar ze uiteindelijk geen werk vinden. Rijke burgers kopen de grond op en worden rijke landeigenaren. Zo wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 26 - Quiz

Emigratie naar de stad ontneemt bewoners het recht op medische verzorging, onderwijs of een uitkering.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 27 - Quiz

In het gebied waar de Oeigoeren wonen is een positief migratiesaldo.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 28 - Quiz

Het negatief migratiesaldo in het midden van China wordt veroorzaakt door emigratie van Chinese studenten.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 29 - Quiz

Een Hutong is een traditionele Chinese wijk dat zich kenmerkt door, hoge en dichte bebouwing, gemeenschappelijke toiletvoorzieningen en hofjes die ongeveer 12 gezinnen met elkaar delen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 30 - Quiz

De participatie in een Hutong is groot als gevolg van de bebouwingsdichtheid.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 31 - Quiz

Omdat de grondprijs in het centrum van de megasteden zo duur is worden er nieuwe Hutongs gebouwd met hoge flats; op die manier kunnen de projectontwikkelaars meer geld verdienen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 32 - Quiz

Veel Chinezen missen de sociale controle en de gemeenschappelijke toiletvoorzieningen van de oude Hutong maar zijn blij met de luxe van hun nieuwe airco flat aan de rand van de stad.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 33 - Quiz

Arbeidsmigranten zijn over het algemeen arbeidsmigranten die producten voor onze markt produceren tegen een lage prijs.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 34 - Quiz

De open deuren politiek zorgde voor een aantrekking van arbeiders en een groei van de economie. Daardoor zijn er enorme agglomeraties ontstaan.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 35 - Quiz

Steden die zich richten op de dienstensector trekken over het algemeen meer ongeschoolde en lager betaalde arbeiders.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 36 - Quiz


A

Slide 37 - Quiz