KP-2 Les 5

Kostprijs-2 Les 5: Kosten van arbeid
1 / 22
next
Slide 1: Slide
KP-2Tertiary Education

This lesson contains 22 slides, with text slides.

Items in this lesson

Kostprijs-2 Les 5: Kosten van arbeid

Slide 1 - Slide

Lesplanning

Slide 2 - Slide

Inhoud 
Hoofdstuk 3: De kosten van arbeid
3.1  Bruto- en nettoloon 
3.2 Gewaardeerd Loon


Slide 3 - Slide

3 Kosten van Arbeid
  •  Loonkosten

Slide 4 - Slide

Verschil tussen brutoloon en nettoloon
  • Brutoloon: Echt loon
  • Nettoloon: Wat je werkelijk krijgt (op je bankrekening)
- Overhevelingstoeslag (compensatie) (+) 
-Loonheffing (loonbelasting (werknemer moet belasting betalen over loon)en premies volksverzekering (pensioen-> AOV/AWW)(-)
-Premies werknemersverzekering (SVB) (-)

Slide 5 - Slide

3.1 Bruto- Nettoloon 
Bereken Nettoloon:

Brutoloon
Overhevelingstoeslag  +
............................................
Loonheffing                              -
Premies van werknemers  -
Nettoloon 

Voorbeeld 1 (boek)

Slide 6 - Slide

Wat kom te staan op de bankrekening?
Nettoloon 
Reiskosten 
Telefoonkosten  +
Op de bankrekening Tip: berekening arbeidskosten altijd alle vergoeding optellen. 

Slide 7 - Slide

Bereken de loonkosten voor de werkgever
Brutoloon 
Overhevelingstoeslag 
Premies van de werkgeversverz. 
Vergoedingen                                                  +
Loonkosten 

Slide 8 - Slide

3.2 Gewaardeerd Loon
Beloning voor de arbeid van de ondernemer in een onderneming met een persoonlijke ondernemingsvorm.

m.a.w.: het gewaardeerd loon is dan een bedrag dat gebaseerd is op het loon dat de ondernemer zou krijgen indien hij in loondienst was.
Ter bepaling van de bedrijfswinst

Slide 9 - Slide

Bereken bedrijfswinst of economische resultaat
Opbrengst verkopen (0mzet)
Inkoopwaarde van de verkopen  -/-
Brutowinst 
Bedrijfskosten -/-
Nettowinst 
Gewaardeerd loon  -/-
Bedrijfsresultaat / economisch resultaat
Voorbeeld 2 (Boek)

Slide 10 - Slide

§3.1  Opgaven 1 t/m 3

Slide 11 - Slide

Opgave 1
Het bestaat uit de loonheffing, de premies voor de werknemersverzekering en de overhevelingstoeslag.


Slide 12 - Slide

Opgave 2
Het bestaat uit brutoloon (inclusief vakantiegeld) vermeerderd met de overhevelingstoeslag en het werkgeversaandeel in de sociale premies. Soms komt daar nog een vergoeding voor gemaakte kosten bij.

Slide 13 - Slide

Opgave 3a
Brutoloon                                  €2.100   
Overhevelingstoeslag           -    42,15 +
............................................     €2.142,15
Loonheffing                             -     637,14 -
Premies van werknemers -       99,69-
Nettoloon                                 € 1.405,32
---
€ 2100
---
€ 42,15
---
€ 637,14
---
€ 99,69
--
€ 40
---
€ 533,35

Slide 14 - Slide

Opgave 3b
Nettoloon + Reiskosten

€1.405,32 + €40 = € 1.445,32

Slide 15 - Slide

Opgave 3c
Brutoloon                                      € 2.100
Overhevelingstoeslag            -       42,15
Sociale premies werkgever -   533,35
reiskostenvergoeding           -        40  +
Loonkosten                               € 2.715,50

Slide 16 - Slide

§3.2  Opgaven 4 t/m 6

Slide 17 - Slide

Opgave 4
Is de beloning voor de arbeid van de ondernemer (en eventueel meewerkende gezinsleden) in een persoonlijke ondernemingsvorm, waar geen loonbetaling tegenover staat.

Het loon dat de eigenaar van een bedrijf krijgt.

Slide 18 - Slide

Opgave 5
Het economische resultaat bepaal je door de nettowinst te verminderen met het gewaardeerd loon.

Slide 19 - Slide

Opgave 6
De nettowinst over 2001 is:
€ 900.000- € 800.000 = € 100.000

Het gewaardeerd loon is voor:
De heer van Kesteren        €40.000
Mevr. van Kesteren             -  13.000
5 kinderen: 5x€3.000.       -  15.000+
Totaal gewaardeerd loon € 68.000

Het economisch resultaat over 2001 is voor de onderneming van Van Kesteren:
€ 100.000 - €68.000= € 32.000
---
€ 900.000
----
€ 800.000
---
---
---
€40.000
€ 3000
€ 13.000

Slide 20 - Slide

Antwoord opgave 6
Opbrengst verkopen (omzet):                       € 900.000 
Inkoopwaarde verkopen en kosten :          -  800.000 -
Nettowinst                                                               € 100.000
Gewaardeerd loon                                               -   68.000 -  
Bedrijfswinst.                                                        €   32.000

Het gewaardeerd loon is voor:
De heer van Kesteren             €40.000
Mevr. van Kesteren                   - 13.000
5 kinderen: 5x€3.000.             - 15.000 +
Totaal gewaardeerd loon.     € 68.000

Slide 21 - Slide

The end!

Slide 22 - Slide