Wijzer! Groep 6 les 4

De voedselkringloop
1 / 18
next
Slide 1: Mind map

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De voedselkringloop

Slide 1 - Mind map

Dit ga je leren...
  • In deze les leer je hoe schimmels, bacteriën en bodemdiertjes dode planten en dieren opruimen. Hun poep is weer voedsel voor de planten zo is de cirkel rond.
  • Je leert de volgende moeilijke woorden: voedingsstof, bodemdier, aaseter, humus, mineralen, de voedselkringloop.

Slide 2 - Slide

Afval is voedsel.. (moeilijke woorden)
Voedingsstoffen: Stoffen die het lichaam nodig heeft om gezond te blijven.
Bodemdiertjes: Kleine diertjes die op de bodem leven, zoals pissebedden, slakken, wormen, ..
Aaseters: Dier dat dode dieren opeet, zoals: vossen, kraaien, ...

Slide 3 - Slide


  • Pissebed  • Springstaart
  • Vlieg

  • kever  • worm  • naaktslak

Slide 4 - Slide

1A Welke dieren halen voedingsstoffen uit dode planten?
A
pissebed, vlieg, naaktslak
B
pissebed, naaktslak, springstaart
C
pissebed, naaktslak, worm
D
vlieg, naaktslak, worm, kever

Slide 5 - Quiz

1B Welke twee dieren kunnen naar hun voedsel toevliegen?

Slide 6 - Open question

2A Waarom zijn bodemdiertjes belangrijk?
A
Ze eten schimmels
B
Ze leggen eitjes in dode dieren
C
Ze verteren bladafval
D
Ze zijn voedsel voor planten

Slide 7 - Quiz

2B Waarom leggen aaskevervrouwtjes hun eitjes in een dood dier?

Aaseters staan erom bekend dat ze dode dieren op eten, dit geldt dus ook voor aaskevers.
Wat hebben larven die uit eitjes komen nodig?

Wat zouden larven eten die in een dood dier uitkomen?

Slide 8 - Slide

Voeding voor planten... (moeilijke woorden)
Humus: De poep van bodemdiertjes (alles wat ze niet kunnen verteren).
Mineralen: Voedingsstoffen gemaakt van humus door schimmels en bacteriën

Slide 9 - Slide

3A. Omcirkelen

Slide 10 - Slide

3B. Wat hoort waar? Kies uit: mineralen, gangetjes, humus, blaadjes, bodem, grond

Regenwormen leven in de ________.
Ze trekken afgevallen __________ naar beneden.
Hun poep noemen we __________
De grond wordt luchtig door hun ______________
Regenwater kan zo beter in de _______________
Plantenwortels nemen dan meer _______________ op.

Slide 11 - Slide

4A. Waar of niet waar?
Bodemdiertjes maken humus van dode bladeren.
De bodemdiertjes eten regenwormen.
Mineralen zijn voedingstoffen voor planten.
Regenwormen zijn schadelijk voor planten.
Schimmels en bacteriën maken mineralen van humus.

Slide 12 - Slide

4B Een boer strooit mest over zijn akker als voeding voor zijn gewassen. In een bos hoeft dat niet. waarom niet?

Slide 13 - Open question

Kringloop van voedsel... (moeilijke woorden)
Voedselkringloop: Een cirkel van wie wat eet.
Voorbeeld:

Slide 14 - Slide

5A. Wat hoort waar? Kies uit: bouwstoffen, brandstoffen, groeien, mineralen, zon

Energie heb je nodig om te leven en te ____________
In je eten zitten __________________ en _______________________
Planten halen hun energie uit het licht van de _________
en ____________ uit de bodem.

Slide 15 - Slide

5B De goede volgorde
1= Dode bladeren vallen van de boom

Slide 16 - Slide

6. Kringloop

Slide 17 - Slide

Deze les is via LessonUp nabesproken, maar wat vind je fijner? Kies uit: bespreken met het boek of bespreken via LessonUp.

Slide 18 - Open question