Hoorcollege 'Gezinszorg'

HOORCOLLEGE
Gezinszorg 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Zorg en Welzijn hoorcollegeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

HOORCOLLEGE
Gezinszorg 

Slide 1 - Slide

Doelen van deze les:

1. Je kent de redenen waarom een gezin hulp nodig kan hebben 
2. Je kunt de drie verschillende soorten gezinszorg benoemen
3. Weet je wanneer welke zorg binnen het gezin wordt ingezet

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

gezinszorg

Slide 4 - Mind map

Wie werken er in de thuiszorg/gezinszorg
A
helpende, verzorgende, verpleegkundigen en kraamverzorgsters
B
huisarts, tandarts
C
ziekenverzorgsters en kraamzorg
D
alleen verzorgenden

Slide 5 - Quiz

Redenen gezinszorg
 1. Geboorte van de baby
 2. Opvoedingsproblemen
 3. Psychische problemen 

Slide 6 - Slide

Hoe gefinancierd?
WMO

Zorgverzekering

Jeugdwet

Slide 7 - Slide

wat is de WMO?
A
Kwaliteitswet zorginstellingen
B
Wet langdurige zorg
C
Wet maatschappelijke ondersteuning
D
wetten voor de gezondheidszorg

Slide 8 - Quiz

Welke werkzaamheden voer je uit als kraamverzorgende?
wel
niet
zwangere vrouwen begeleiden tijdens hun zwangerschap
kraamvrouw, baby en gezin helpen
assisteren tijdens thuisbevalling
echo's maken

Slide 9 - Drag question

Slide 10 - Video

Taken kraamzorg
 • Assisteren bij de bevalling, apargscore
 • Controles van de kraamvrouw
 • Controles van de baby, temp, kleur, plas, reflexen
 • Voeding baby
 • Voeding kraamvrouw
 • Voorlichting, advies en instructie
 • Observatie mogelijke complicaties
 • Huishouden
 • Bezoek
 • Kraamtijd

Slide 11 - Slide

Iedereen heeft een eigen stijl van opvoeden. Maar wat is opvoeden nu eigenlijk?
A
het aanleren van normen en waarden en gewoontes die binnen het gezin belangrijk zijn
B
aangeboren eigenschappen
C
aangeleerde eigenschappen
D
het afleren van normen en waarden van andere groepen en gezinnen

Slide 12 - Quiz

Opvoedingsproblemen
Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. Bij de gemeente kunnen ze hulp aanvragen. Afhankelijk van hun inkomen betalen ouders zelf een eigen bijdrage voor de hulp. 

De thuiszorg kan ondersteunen met:
boodschappen doen
afwassen
wassen en strijken
schoonmaken
verzorgen van kinderen
helpen bij opvoeding.

Slide 13 - Slide

Thuisbegeleiding en jeugdzorg
Gezinnen met een moeilijke thuissituatie kunnen thuisbegeleiding krijgen van een thuisbegeleider. Die kan een belangrijke steun zijn als iemand (tijdelijk) de greep op de dagelijkse verzorging van het huishouden dreigt te verliezen. Bijvoorbeeld bij opvoedingsproblemen die de zorgvrager boven het hoofd groeien. Of bij psychische problemen. 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Slide

Welke opvoedingsstijl is dit?
A
Autoritaire
B
Permissieve
C
Verwaarlozende
D
Autoritatieve

Slide 17 - Quiz

Doelen van deze les:

1. Je kent de redenen waarom een gezin hulp nodig kan hebben 
2. Je kunt de drie verschillende soorten gezinszorg benoemen
3. Weet je wanneer welke zorg binnen het gezin wordt ingezet

Slide 18 - Slide