Lesson 1.2 16 sep

 Today
 • Check homework exercises
 • Explain grammar:
       -  Personal pronouns
 • Pronunciation vocabulary 1.1
 • Write down homework

1 / 20
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

 Today
 • Check homework exercises
 • Explain grammar:
       -  Personal pronouns
 • Pronunciation vocabulary 1.1
 • Write down homework

Slide 1 - Slide

Check homework 
Exercise 2, 3, 4, 5
WB page 11

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Vocabulary
Page  155

  Pronunciation vocabulary 1.1
  Repeat the words

  Slide 4 - Slide

  Please take
  your notebook in
  front of you

  Slide 5 - Slide

  Personal pronouns
  I
  ik
  you
  jij / u
  he
  hij
  she
  zij
  it
  het
  we
  wij
  you
  jullie
  they
  zij

  Slide 6 - Slide

  I
  ik
  you
  jij / u
  he
  hij
  she
  zij
  it
  het
  we
  wij
  you
  jullie
  they
  zij
  Persoonlijke voornaamwoorden verwijzen naar personen, dieren of dingen.

  Gebruikt als onderwerp

  I moet altijd met hoofdletter!
  • I am Miss Ruijgh
  • My name is Miss Ruijgh and      I live in Eindhoven
  Slide 7 - Slide

  Make the correct combinations
  I
  you (ev)
  he
  she
  it
  we
  you (mv)
  they
  zij (mv)
  ik
  jullie
  hij
  jij/u
  wij
  zij (ev)
  het

  Slide 8 - Drag question

  me
  mij/me
  you
  je/jou/u
  him
  hem
  her
  haar
  it
  het
  us
  ons
  you
  jullie/u
  them
  ze/hen/hun
   
  Gebruikt als voorwerp

  Staan in het midden of achteraan in de zin.

  • I gave her the present.
  • Jack saw them.
  Slide 9 - Slide

  Make the correct combinations
  me
  you (ev)
  him
  her
  it
  us
  you (mv)
  them
  het
  jullie/u
  ze/hen/hun
  hem
  mij/me
  je/jou/u
  haar
  ons

  Slide 10 - Drag question

  Vul aan:
  ___ (ik) am 12 years old.
  A
  i
  B
  He
  C
  You
  D
  I

  Slide 11 - Quiz

  Vul aan:
  My friends are always nice to ___ (hen).
  A
  you
  B
  us
  C
  them
  D
  me

  Slide 12 - Quiz

  Choose the correct subject pronoun.

  _____ are my parents. (zij)

  Slide 13 - Open question

  Vul aan:
  ___ (zij) is late for school.
  A
  They
  B
  She
  C
  He
  D
  It

  Slide 14 - Quiz

  Vul aan:
  ___ (hij) is taller than ___ (mij).
  A
  he / me
  B
  we / I
  C
  she / him
  D
  him / me

  Slide 15 - Quiz

  Choose the correct object pronoun.

  I can see _____ (ze/hen).

  Slide 16 - Open question

  Are ___ (we) going to play football with ___ (haar)?
  A
  you / she
  B
  we / her
  C
  we / she
  D
  they / her

  Slide 17 - Quiz

  Do you feel like you understand this grammar?
  😒🙁😐🙂😃

  Slide 18 - Poll

  Study: Vocabulary 1.1  (page 155)
  Do: Exercise 8 & 9  (page 16)
  Monday 19th of September

  Slide 19 - Slide

  Work on homework
  Done?

   • Study vocabulary 1.1 NED-ENG  (page 155)

   • WRTS?
   Do: Exercise 8 & 9  (page 16)

    Slide 20 - Slide