Kinderziektes             Kinderziektes
1 / 43
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2,4

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson             Kinderziektes

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
 • Je weet welke kinderziektes er bestaan en kunt symptomen benoemen.
 • Je kunt virale en bacteriële kinderziektes onderscheiden.
 • Je weet hoe kinderziektes worden overgedragen en wat het begrip incubatietijd inhoudt. 
 • Je kent het belang van vaccineren, je weet waar je het vaccinatieschema kunt vinden en kan deze interpreteren.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Welke kinderziektes ken jij?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Besmettelijk: 

Kinderziektes worden overgedragen via speeksel (hoesten, niezen en uitademing). 

Bij een kinderziekte veroorzaakt door een virus is er sprake van een langere incubatietijd (kan tot 3 weken zijn). Wanneer het kind ziek wordt, is hij/zij vaak al niet meer besmettelijk.

Bij een kinderziekte veroorzaakt door een bacterie zal het kind vrij snel ziek worden en vrij lang besmettelijk zijn.


Slide 4 - Slide

Incubatietijd = de tijd tussen het binnendringen van een bacterie/virus en de eerste ziekteverschijnselen

Deze tijd is per ziekte verschillend

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Bacteriële kinderziektes:

 • krentenbaard
 • roodvonk
 • kinkhoest
Virale kinderziektes:

 • bof
 • mazelen
 • rode hond
 • waterpokken
 • vijfde ziekte
 • zesde ziekte

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Bacteriële kinderziektes
Krentenbaard

kinkhoest

roodvonk  

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Krentenbaard 
Ontsteking aan de huid, veroorzaakt door een bacterie. Zéér besmettelijk door kleine druppeltjes en vocht uit de blaasjes. Komt vooral voor bij jonge kinderen 

Verschijnselen:
 • Rode vlekken in gezicht (mond en neus), ook op andere delen lichaam. 
 • De ontsteking begint soms op een plek waar al een wondje zit 
 • Bultjes worden blaasjes met vocht erin. Als de blaasjes open gaan, worden het natte plekken met gele korsten. Deze plekken kunnen snel groter worden. 
 • De plekken kunnen pijn doen en jeuken. 


Slide 8 - Slide

Krentenbaard geneest vaak snel. Is niet meer besmettelijk wanneer de plekken ingedroogd zijn
                ROODVONK

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Roodvonk
Veroorzaakt door een bacterie, 
komt vooral voor bij kleuters
Verschijnselen: 
 • Snel oplopende koorts, hevige keelpijn, pijnlijke halsklieren, hoofdpijn, stuipen, evt. braken en een frambozentong. 
 • Na 2 dagen uitslag (rood kippenvel, voelt aan als schuurpapier) op romp, oksel en liezen. Dit gebeurt niet rond de mond en neus. Na een week zakt de koorts, gaat de uitslag weg. Hierna vervelling van tenen en vingers. 

Slide 10 - Slide

besmettelijkheid:
Iemand met roodvonk is besmettelijk als de eerste klachten beginnen totdat het vervellen over is. 
Medicijnen kunnen tijd korter maken.
Verzorging:
Roodvonk gaat vanzelf over. Soms besluit huisarts antibiotica te geven.
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een KDV of school. 
Kinkhoest
Veroorzaakt door een bacterie, deze maakt een gifstof aan
waardoor hoestbuien ontstaan.

Verschijnselen:  
 • Begint vaak met een gewone verkoudheid
 • Hoestbuien die lang (3-4 maanden) duren
 • Soms opname ziekenhuis nodig, vooral bij baby's

Slide 11 - Slide

Kinkhoest is zeer besmettelijk!!
Bij jonge baby's kan kinkhoest ernstig verlopen. Zij kunnen zuurstoftekort of hersenbloedingen krijgen, waardoor hersenbeschadiging kan optreden.
Virale Kinderziektes 
o.a. waterpokken, de bof, rode hond, vijfde, zesde ziekte

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Waterpokken
 • Veroorzaakt door een virus, kan bij kinderen met een verminderde​ weerstand levensbedreigend zijn.
 • Verschijnselen: Begint met vlekjes. 2e dag worden het​ blaasjes deze drogen na enige tijd uit.​  Blaasjes komen voor op romp, gezicht en ledematen en soms​ in de mond. Koorts en jeuk komen voor maar maken het kind​ niet echt ziek. Door krabben kunnen blaasjes geïnfecteerd raken. ​ ​ 
 • Besmettelijkheid:​  Zeer besmettelijk, via luchtdruppels of direct contact met de​ blaasjes. Vanaf een dag voor het uitbreken van de blaasjes totdat ​ ze zijn ingedroogd is het kind besmettelijk (ong. 10 dagen). 
 

Slide 13 - Slide

Gevaarlijk voor kleine baby’s?​
Wanneer je baby in zijn eerste jaar waterpokken oploopt, is de kans groot dat hij een lichte vorm doormaakt en het later nog een keer krijgt
Een kind onder een jaar heeft soms een mild beloop, dankzij de nog aanwezige antistoffen van hun moeder. Hierdoor bouwt het kind mogelijk minder afweer op, waardoor een nieuwe besmetting wederom tot een uitbraak van waterpokken leidt.
BOF
 • Veroorzaakt door een virus (door inademing van vochtdruppeltjes), is heel besmettelijk!
 • Verschijnselen: de ontsteking van de wangspeekselklier (zichtbaar als zwelling van de wang).

 • Duur ongeveer 18 dagen
Na de ziekte ben je levenslang immuun.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Vijfde ziekte

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Vijfde ziekte 
Verspreidt door virus. (druppeltjes in de lucht)
De vijfde ziekte komt het meest voor bij kinderen van 4 tot 10 jaar.

Verschijnselen:
- Begint met felrode bultjes op de wangen.
- Uitslag breidt zich vervolgens uit (billen, ledematen en romp)
- Vaak treedt ook koorts op.
- Kenmerkend is roodheid die wegtrekt en terug komt.
- Na 7 tot 9 dagen verbleken de vlekjes zonder te vervellen of littekens te
vormen.
- Bij inspanning (heet bad of zonlicht) kunnen vlekjes terugkeren.  

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Zesde ziekte
Verspreidt door een virus. Vooral kinderen tussen 0.5 en 3 jaar krijgen de ziekte.

Verschijnselen:
- Het begint met plotselinge (hoge) koorts, na ong. 3 dagen bleekrode vlekken.
- Vlekken beginnen op de romp, daarna in de nek en soms verschijnen er ook vlekjes op armen en benen.
- De uitslag jeukt niet en is een paar dagen later volledig verdwenen.
- De ziekte kan gepaard gaan met gezwollen klieren in de hals.

Besmettelijk: vanaf het moment dat je kind koorts heeft totdat alle ​
vlekken zijn verdwenen.

Slide 17 - Slide

Deze ziektes lijken erg op elkaar. Het verschil tussen de vijfde en de zesde ziekte is dat de vijfde ziekte begint met rode vlekken en verder weinig symptomen kent, terwijl de zesde ziekte begint met een paar dagen flinke koorts waarna pas de vlekjes ontstaan.
Vul de buitenste twee velden zelf in
timer
8:00

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Eenvoudig toegang tot informatie kinderziekten en hygiëne met de KIDDI APP
 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Hoe kan je de bof krijgen?
A
Via onveilig seksueel contact
B
Via de lucht door hoesten en niezen
C
Via de slijmvliezen
D
Via de huid

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Waar staat BMR voor?
A
Bof, Mazelen, Rabiës
B
Bof, Mazelen, Rode hond
C
Hartritme
D
Bof, Mazelen, Roodvonk

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn symptomen van de bof?
A
Opgezette wang, vlekjes en opgezette ogen
B
Koorts, hoofdpijn, opgezette wang
C
Koorts
D
Jeuk over je hele lichaam

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Baby's krijgen na ong. 2 maanden hun 1e vaccinatie aangeboden.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Hoe verspreidt het rode hond virus zich?
A
Via de huid
B
Via de lucht, niezen hoesten
C
Van vuile deurklinken
D
Van vieze toiletten

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Waaraan herken je een krentenbaard?
A
Opgezwollen speekselklieren
B
Blaasjes gevuld met gelig vocht
C
Vlekjes op de tong
D
Blaasjes gevuld met heldere vocht

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Voor wie is rode hond wel gevaarlijk en waarom?
A
Bij volwassen mannen, ze kunnen afwijkingen doorgeven
B
Bij volwassen vrouwen, ze kunnen afwijkingen krijgen
C
Zwangere vrouwen. Grote kans op miskraam of afwijkingen bij het kindje
D
Voor jongeren

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Krentenbaard komt door een ....
A
bacterie
B
virus

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Je kan worden gevaccineerd tegen waterpokken.
A
Ja
B
Nee

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Krentenbaard is ...
A
niet besmettelijk
B
licht besmettelijk
C
zeer besmettelijk

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Virus
Bacterie
Mazelen
Rode hond
Kinkhoest
Roodvonk
Bof
Waterpokken

Slide 31 - Drag question

This item has no instructions

Op latere leeftijd kan gordelroos ontstaan. Welk virus (kinderziekte) is hiervoor verantwoordelijk?
A
Rode hond - rubellavirus
B
mazelen - mazelenvirus
C
waterpokken - varicella-zostervirus
D
bof - bofvirus

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Stelling:
I: De vijfde ziekte begint met rode vlekjes in het gezicht
II: De zesde ziekte begint met hoge koorts daarna volgen vlekjes
A
stelling I is juist
B
stelling II is juist
C
stelling I en II zijn juist
D
stelling I en II zijn niet juist

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

Ouders zijn verplicht hun kinderen te laten inenten volgens het rijksvaccinatieprogramma.
A
waar
B
niet waar

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

Volgende week meer...
over vaccineren :-)

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Vaccineren = inenten
• Voor veel infectieziekten is sprake van groepsimmuniteit of groepsbescherming. Dat betekent dat wanneer veel kinderen ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, deze ziekte minder vaak voorkomt. Ook kinderen die niet ingeënt zijn, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen.​ 

• Het rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen 12 infectieziektes. Omdat veel kinderen gevaccineerd worden komen deze ziektes nauwelijks meer voor.  

 

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Welke vaccinaties ken je?

Slide 37 - Mind map

This item has no instructions

www.rijksvaccinatieprogramma.nl

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Hoe werkt een vaccinatie eigenlijk?

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Slide 40 - Video

This item has no instructions

Vaccineren wel of niet?
 
Sommige kinderen worden niet, of niet tegen alle ziektes ingeënt. Waarom?  
 • Startmoment te vroeg  
 • Geloofsredenen  
 • Bijverschijnselen en risico’s   
 • Geloof dat kind zonder inentingen een betere weerstand zal opbouwen
  

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Stelling
Een kinderdagverblijf mag een kind dat niet deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma weigeren op het kinderdagverblijf 

EENS 
OF 
NIET EENS

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

EINDE
Vragen?
BEDANKT!

Slide 43 - Slide

This item has no instructions