Week 21 het bezittelijk vnw

Bonjour tout le monde!
  • Jassen uit
  • telefoon in je TAS
  • Inloggen in LessonUP.
  • Als de timer is afgelopen begint de les.
timer
3:00
1 / 23
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Bonjour tout le monde!
  • Jassen uit
  • telefoon in je TAS
  • Inloggen in LessonUP.
  • Als de timer is afgelopen begint de les.
timer
3:00

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Je weet wat een bezitteliljk voornaamwoord is.
Je weet dat in het Frans het zelfstandig naamwoord de vorm van het bezittelijk vnw bepaalt.

Slide 2 - Slide

Mijn hond heet Boris.
Jouw broer is echt cool.
Haar ouders zijn op vakantie.
Zijn vriend speelt bij Ado Den Haag.

Slide 3 - Slide

Bezittelijk voornaamwoorden.
mijn
jouw
zijn/haar

Slide 4 - Slide

Bezittelijk voornaamwoorden.
ons huis / onze tuin
jullie feest / uw feest
hun rooster

Slide 5 - Slide

Leerdoel
Je weet wat een bezitteliljk voornaamwoord is.
Je weet dat in het Frans het zelfstandig naamwoord de vorm van het bezittelijk vnw bepaalt.

Slide 6 - Slide

In het Frans bepaalt...
het zelfstandig naamwoord de vorm van het bezittelijk voornaamwoord:
mon père (m)
ma mère (v)
mes parents (mv)

Slide 7 - Slide

mannelijk     vrouwelijk     meervoud
mon                ma               mes
ton                   ta                tes
son                   sa               ses

Slide 8 - Slide

mannelijk     vrouwelijk     meervoud
             notre                        nos
             votre                          vos
                 leur                          leurs

Slide 9 - Slide

Stappenplan
Stap 1: kijk eerst of het zelfstandig naamwoord  een les/le/la- woord is
Stap 2:
les-woord is  dan kies je :              mes-tes-ses   -nos   -vos - leurs  
la-woord is     dan kies je :              ma - ta  - sa    -notre -votre -leur
le-woord is dan kies je: mon-ton-son-notre-votre-leur.
Stap 3: vul het juiste bezittelijk voornaamwoord in!

Slide 10 - Slide

Ons cadeau = ...notre...........cadeau

mes/ tes/ ses / nos / vos / leurs
mannelijk      of        vrouwelijk                   klinker/'h'?
mon / ton / son / notre / votre / leur
ma / ta /sa / notre/ votre / leur
Enkelvoud      of        meervoud ?

Slide 11 - Slide

Log in in LessonUp

Slide 12 - Slide

Choisis: mon / ma / mes
Ça c'est .... copine (v)
A
mon
B
ma
C
mes

Slide 13 - Quiz

Mon, ma, mes?
___ devoirs (m)
A
mon
B
ma
C
mes

Slide 14 - Quiz

Mon, ma, mes?
___ prof d'histoire (m)
A
mon
B
ma
C
mes

Slide 15 - Quiz

Leerdoel
Je weet wat een bezitteliljk voornaamwoord is.
Je weet dat in het Frans het zelfstandig naamwoord de vorm van het bezittelijk vnw bepaalt.

Slide 16 - Slide

son père
kan zowel zijn vader als haar vader betekenen.

WAAROM?

Slide 17 - Slide

haar neef
A
son cousin
B
sa cousin
C
ses cousins

Slide 18 - Quiz

zijn tante
A
son tante
B
sa tante
C
ses tantes

Slide 19 - Quiz

Wat zijn dus de goede vertalingen van het bezittelijk voornaamwoord 'zijn/haar'?
A
mon/ma/mes
B
ton/ta/tes
C
son/sa/ses

Slide 20 - Quiz

Ga naar PLANNING
en maak de opdrachten over het bezittelijk voornaamwoord

die onder WOENSDAG 8 MAART klaar staan.
Wat niet af is, is huiswerk voor maandag as.

Slide 21 - Slide

Les devoirs
Maak de opdrachten af
Leer de woordjes van E (F-N)

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide