KA 33 Modern Imperialisme - toepassen - tekstbron en spotprenten

KA 33
Moderne vorm van het Imperialisme die verband hield met de Industrialisatie
1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

KA 33
Moderne vorm van het Imperialisme die verband hield met de Industrialisatie

Slide 1 - Slide

Voorkennis
Je hebt het filmpje van Jort over Modern Imperialisme bekeken
(nog niet gedaan? In de volgende slide is het filmpje opgenomen)
Je hebt een uittreksel gemaakt van KA 33 (Boek p.94)

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Lesdoel: toepassen kennis
Je kunt:
Uitleggen waarom delen van Afrika en Azië gekoloniseerd werden (3 soorten motieven)
Motieven uit tekstbronnen en spotprenten halen


Slide 4 - Slide

Rond 1700
Rond 1900
Wat valt op? (geef antwoord op volgende dia)

Slide 5 - Slide

Wat valt op als je de 2 kaarten vergelijkt van de vorige dia? (2 dingen noemen)

Slide 6 - Open question

lees de volgende witte dia's aandachtig door

Slide 7 - Slide

Europa verovert de wereld

Romeinen veroveren een wereldrijk - imperialisme

(tv2)

Ontdekkingsreizen en handel met de kustgebieden (b.v. VOC/WIC) - kolonialisme

(tv 5 en 6)


Het veroveren van gebieden voor grondstoffen, als afzetgebied en om je land uit te breiden - modern imperialisme  (TV8)

Slide 8 - Slide

Twee fasen: 1. Azië
 • Engeland breidt bezit in India uit 
 • Nederland verovert geheel Ned-Indië in de Atjeh-oorlog (1873-1903)
 • Frankrijk veroverde Indochina (Vietnam, Laos en Cambodja)
 • Amerika versloeg Spanje (1898, Cuba) en verwerft de Filippijnen (!!)

Slide 9 - Slide

2e fase: Afrika
 • Andere West-Europese staten richtten zich op gebieden in Afrika >
 • spanningen tussen Eurpese landen >
 • Conferentie van Berlijn (1884-85): 
 • initiatief Bismarck
 • Afrika verdeeld
 • Europese oorlog voorkomen tot 1914

Slide 10 - Slide

 Modern imperialisme, oorzaken:
 1. Industrieën hadden grondstoffen en afzetgebieden nodig
 2. Nationalisme: als grootmacht had men koloniën nodig (prestige)
 3. Ideële motieven: missie/zending en 'white man's burden'

Slide 11 - Slide

toepassingvraag maken
Maak uit je boek vraag 33.7 en 33.8 (bron 33.1)
Geef antwoord op de volgende dia's.
Pas PLONS toe (o.a. hoeveel punten kun je scoren voor deze vragen)?

Slide 12 - Slide

33.7

Slide 13 - Open question

33.8

Slide 14 - Open question

Toepassen
welk motief voor modern imperialisme blijkt uit de volgende spotprenten?

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Het motief dat ik in de spotprent terugzie is
A
zoeken naar grondstoffen
B
nationalisme en Europese concurrentie
C
zoeken naar afzetmarkten
D
White mans burden / westers superioriteitsgevoel

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Slide

Het motief dat ik in de spotprent terugzie is
A
zoeken naar grondstoffen
B
nationalisme en Europese concurrentie
C
zoeken naar afzetmarkten
D
White mans burden / westers superioriteitsgevoel

Slide 19 - Quiz

Slide 20 - Slide

Het motief dat ik in de spotprent terugzie is
A
zoeken naar grondstoffen
B
nationalisme en Europese concurrentie
C
zoeken naar afzetmarkten
D
White mans burden / westers superioriteitsgevoel

Slide 21 - Quiz

Heb je nog een vraag of uitleg nodig nadat je deze stof hebt doorgewerkt?

Slide 22 - Open question