Sportplezier

Sportplezier 
1 / 39
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Sportplezier 

Slide 1 - Slide

Programma periode 2A
Leereenheid sportplezier:
Week 1: Groepen
Week 2: Groepsdynamica 
Week 3: Rollen 
Week 4: Grensoverschrijdend gedrag
Week 5: Pesten

Slide 2 - Slide

Week 1: Groepen
Boek: Sportleider als begeleider deel 1

Slide 3 - Slide

Wat is een groep?

Slide 4 - Mind map

Van welke groepen maak jij deel uit?

Slide 5 - Open question

Wat is een groep? 
Een groep is een verzameling van 2 of meer mensen die elkaar op een bepaalde manier beïnvloeden en die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben. 

De aard van invloed kan wel verschillen: Denk aan ouders op kinderen of de leden van een sportteam. 

Slide 6 - Slide

Kenmerken van een groep
 • Gemeenschappelijk doel of interesse 
 • Een bepaalde structuur 
 • Bepaalde cultuur 

Slide 7 - Slide

Opdracht:
Boek sportleider als begeleider deel 1 - hoofdstuk 3 

Kies een groep uit waar jij deel vanuit maakt. Beschrijf het gemeenschappelijke doel (Relatie, taak of sfeer). Hoe ziet de groepsstructuur er uit? Hoe ziet de groepscultuur eruit? 

Maak een sociogram van je groep. Zie voorbeelden in het boek.

Slide 8 - Slide

Sportplezier

Slide 9 - Slide

week 2: Groepsdynamica

Slide 10 - Slide

Groepsgrootte 
Primaire groep 
Secundaire groep
Collectief 
Massa 

Slide 11 - Slide

Soorten groepen
 • De mate van openheid van een groep
 • De status van een groep
 • De tijd dat een groep bestaat
 • De grootte van de groep 

Slide 12 - Slide

Groepsproces
 1. Oriëntatie (aftasten, oppervlakkige contacten)
 2. Opstand (Durven meer tegen elkaar te zeggen)
 3. Eenheid (Overeenstemming binnen de groep)
 4. Samenwerking (Kwaliteiten benutten, samenwerken)
 5. Beëindiging   (Team/Klas gaat uit elkaar) 

Slide 13 - Slide

Opdracht: Groepsproces
In welk groepsproces zit jouw klas? Waarom denk je dit? 
Wat is er volgens jou nodig om naar de volgende fase te gaan als groep. Wat vind je hierin goed gaan? Wat vind je lastig in de proces? 

Slide 14 - Slide

Groepsnormen
Geschreven / ongeschreven regels

Taaknormen
 • Op tijd komen, afspraken nakomen, afmelden bij ziekte
Relatienormen
 • Elkaar uit laten praten, wel of niet vloeken of schelden?, niet protesteren tegen de scheidsrechter

Slide 15 - Slide

Groepsnormen
Hebben de volgende functies:
 1. Geven groepsleden duidelijkheid en houvast
 2. Dragen bij aan het behalen van het gemeenschappelijke doel
 3. maken samenwerking mogelijk
 4. Bevorderen saamhorigheid

Slide 16 - Slide

Opdracht groepsnormen
Neem een groep waar jij onderdeel van uit maakt. bijv. je volleybal team. 

Welke geschreven en ongeschreven regels zijn er binnen deze groep? 
Welke taaknormen gelden er binnen deze groep? 
Welke relatie normen gelden er binnen deze groep?

Noteer ze.

Slide 17 - Slide

Sportplezier

Slide 18 - Slide

Week 3: Rollen

Slide 19 - Slide

Sportplezier

Slide 20 - Slide

Week 4: Grensoverschrijdend gedrag

Slide 21 - Slide

Wat vind jij grensoverschrijdend gedrag?

Slide 22 - Open question

Wat is grensoverschrijdend gedrag?
 • Grens overschrijdend gedrag gaat over iemands persoonlijke grens.
 • Het gedrag wordt als onprettig ervaren en/of niet goed gekeurd.
 • Grensoverschrijdend gedrag is niet altijd direct strafbaar.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Een jongen scheld een klasgenoot voor homo? Is dit grensoverschrijdend gedrag?
Ja
Nee

Slide 25 - Poll

Een groepje jongens maken regelmatig seksueel getinte grappen over een meisje uit de klas. Is dit grensoverschrijdend gedrag?
Ja
Nee

Slide 26 - Poll

Jij krijgt een naaktfoto doorgestuurd van een bekende, en jij besluit het door te sturen. Is dit grensoverschrijdend gedrag?
Ja
Nee

Slide 27 - Poll

Jij geeft training aan kinderen. In de kleedkamer staat een jongen van 5 jaar met zijn piemeltje te zwaaien. Is dit grensoverschrijdend gedrag?
Ja
Nee

Slide 28 - Poll

Grenzen aangeven
 • Is er wederzijdse toestemming?
 • Is er vrijwilligheid?
 • Is er sprake van gelijkwaardigheid?
 • Past het gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling?
 • Kan het gedrag in deze omgeving of context?
 • Wat is de impact?

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Slide 31 - Slide

Wat is volgens jou de meest voorkomende vorm van grensoverschrijdend gedrag op school?

Slide 32 - Open question

Slide 33 - Video

Sportplezier 

Slide 34 - Slide

Week 5: pestgedrag

Slide 35 - Slide

Wat is pestgedrag?

Slide 36 - Open question

Wat is het verschil tussen plagen en pesten volgens jou?

Slide 37 - Open question

Pestgedrag
Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn kinderen min of meer aan elkaar gewaagd. Het gebeurt in een veilige sfeer. Pesten is bedreigend en systematisch. 

Bij pestgedrag voelt een kind zich ongelukkig:

door de confrontatie met vervelend of agressief gedrag;
doordat het buitengesloten wordt.

Slide 38 - Slide

Opdracht
Bij jou op stage is er sprake van pestgedrag in de groep. Hoe ga jij hier als sportleider mee om? 
Welke acties ga jij inzetten 

Slide 39 - Slide