H1 Wat is criminaliteit?

Thema Criminaliteit
Examenkatern Criminaliteit
1 / 10
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 10 slides, with text slides.

Items in this lesson

Thema Criminaliteit
Examenkatern Criminaliteit

Slide 1 - Slide

H1
Wat is criminaliteit? 

1. Wat is crimineel gedrag?
2. Welke soorten criminaliteit zijn er?

Slide 2 - Slide

Leven volgens 'regels' in de samenleving
Verschil:
  • Ongeschreven regels (fatsoensnormen)
  • Geschreven regels (vastgelegd)
  • Regels hebben te maken met een waarde

Slide 3 - Slide

Normen & waarden
Normen = afspraken hoe mensen zich moeten gedragen
Waarden = principes / uitgangspunten welke je belangrijk vindt in het leven

Slide 4 - Slide

Criminaliteit
Criminaliteit heeft te maken met waarden en normen die we zo belangrijk vinden dat ze als rechtsregels in wetten staan. 
Criminaliteit: het geheel van gedragingen dat door de wet strafbaar gesteld wordt. 
Rechtsregels zijn nodig --> rust in de samenleving

Wet overtreden = strafbaar feit plegen (delict) 

Strafbare feiten staan beschreven in Wetboek van Strafrecht. 

Slide 5 - Slide

Criminaliteit: tijd-en plaatsgebonden

-Wetten veranderen
-Waarom? 

Slide 6 - Slide

Soorten criminaliteit
Overtreding - lichte schending van de wet
Misdrijf - zware schending van de wet

Slide 7 - Slide

Wie is crimineel? 
Criminaliteit: alle misdrijven die in de wet staan omschreven
  • zware criminaliteit
  • veelvoorkomende criminaliteit (vooral jongeren)

Slide 8 - Slide

Aan de slag
opdracht 1 t/m 16

Slide 9 - Slide

Huiswerk
afmaken opdracht 1 t/m 16

Slide 10 - Slide