All Right MAX, leerjaar 1v, unit 3.5 (2)

Welcome!
- Put your phone in the phonebag

- Take your laptop out of your 
   schoolbag

- Put a pen or your pencil case on       
   your table. 1 / 37
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Welcome!
- Put your phone in the phonebag

- Take your laptop out of your 
   schoolbag

- Put a pen or your pencil case on       
   your table. Slide 1 - Slide

All Right MAX, leerjaar 1v, Unit 3.4
New York
De in 1883 gebouwde Brooklyn Bridge is een hangbrug in New York. Ze gaat over de East River en verbindt Brooklyn met Lower Manhattan, net als de Manhattan Bridge. 
De architecten waren John Roebling en zijn zoon Washington Roebling. De vrouw van Washington, Emily Warren Roebling, nam de leiding over het afbouwen van de brug op zich toen haar man, slachtoffer van de caissonziekte, daartoe niet meer in staat was.
De brug is 1825 meter lang.
Tijdens de bouw van de brug zijn 27 arbeiders gestorven door een val van de kabels en ten gevolge van de caissonziekte door het werk aan de pylonen onder de waterspiegel.

Slide 2 - Slide

Today's planning:
Today's planning:
  • check last yesterdays homework and follow-up unit 3.5

  • writing a postcard with greetings and a wish

  • Words: 'Special Days'            
                                                     
  • grammar: present simple  (ontkenningen en vragen)

  • planning homework and finish up the lesson
Slide 3 - Slide

but first a little throwback:
present simple

Gebruik je bij:

  • feiten
  • gewoonten
  • routine/regelmatige gebeurtenissen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

                                 present simple
let op bij werkwoorden met -y
You
like
animals
He  
She  
It

likes

animals
We
You 
They

like

animals

Slide 6 - Slide

Present Simple
Wat weet je nog over de Present Simple?

Slide 7 - Slide

They ........... in an animal shelter.
A
work
B
works

Slide 8 - Quiz

I ........in New York.
A
live
B
lives

Slide 9 - Quiz

He ..........his dog every evening.
A
walk
B
walks

Slide 10 - Quiz


We ..... a nice film. (watch)

Slide 11 - Open question

The girl ......... wilth her cat.
A
play
B
plays

Slide 12 - Quiz

Present Simple
       niet de       Present Simple
1. I like scary movies.
2. He is walking the dog.
3. We danced all night
4. She plays the piano. 
5. They are my parents. 

Slide 13 - Drag question

present simple
bij 
vragen 
en 
ontkenningen

Slide 14 - Slide

belangrijk
DO
DOES
they
I
you
we
you
she
he
it
___
___
___
___
___
___
___
___

Slide 15 - Slide

Does / Doesn't
Do / Don't
your father
Katie and Will
the children
they
we
I
you
my sister and I
he
she
it
Petra
Simon
our cat
the dogs

Slide 16 - Drag question

Slide 17 - Video

present simple in ontkenningen
Wanneer je bij de present simple het woordje NOT in de zin wilt gebruiken (de zin ONTkennend maken) gebruik je don't of doesn't:

I play the piano.                                        I don't play the piano.
They play the piano.                               They don't play the piano.

Let op bij de SHIT           regel:

She plays the piano.                                She doesn't play the piano.
He plays the piano.                                  He doesn't play the piano.

don't / doesn't + hele werkwoord

Slide 18 - Slide


I _____ like winter.
A
doesn't
B
don't

Slide 19 - Quiz


They ........... cry when they fall.
A
don't
B
doesn't

Slide 20 - Quiz


This game ........... look nice.
A
don't
B
doesn't

Slide 21 - Quiz


Tommy ......... eat bananas
A
don't
B
doesn't

Slide 22 - QuizMy teacher _____ like weekends.
A
doesn't
B
don't

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Video

present simple bij vragen
Wanneer je bij de present simple de zin vragend wilt maken, zet je DO of DOES aan het begin van de zin. 

I play the piano.                                        Do you play the piano?
They play the piano.                               Do they play the piano?

Let op bij de SHIT           regel:

She plays the piano.                                Does she  play the piano?
He plays the piano.                                  Does he play the piano?

don't / doesn't + onderwerp + hele werkwoord

Slide 25 - Slide

...... she have dark hair?
A
Do
B
Does

Slide 26 - Quiz

..... it look nice here?
A
Do
B
Does

Slide 27 - Quiz

...... they like strawberries?
A
Do
B
Does

Slide 28 - Quiz

...... you go to the gym?
A
Do
B
Does

Slide 29 - Quiz

...... Kelly and Matt text eachother?
A
Do
B
Does

Slide 30 - Quiz

..... Jim play tennis?
A
Do
B
Does

Slide 31 - Quiz

Zo gebruik je de Present Simple bij 
ontkenningen en vragen in het Engels 
+
-
?
I
you

You like pizza

You don't like pizza

Do you like pizza?
He
She
It

She likes pizza

She doesn't like pizza

Does she like pizza?
You 
We
They

They like pizza

They don't like pizza

Do they like pizza?

Slide 32 - Slide

back to today's work

Slide 33 - Slide

Let's have a look at the assignments
assignment 7 till 11 (Hé, that rimes ;-)....)

Slide 34 - Slide

It's up to you, guys 
you are going to work on your assignments

Slide 35 - Slide

planning homework

- Thursday the 10th of February  you have 
   finished assignment 7 till 11 of unit 3.5
 
- learn the words which belong to  unit 3.                 Next week there is a test. 

             GOOD LUCK with your home work 
                   
                       for the kids at home:  
                            hang in there!!!!

Slide 36 - Slide

but first a little game 

  • listen carefully to the teacher
  • ready?                                                            work on assignment 8, 9  and 11

Slide 37 - Slide