KT2 - PVB - Hengelo Sport

1 / 23
next
Slide 1: Slide
Kerntaak 2MBOStudiejaar 2

This lesson contains 23 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Beoordeling deel 1

Slide 6 - Slide

Uitwerking deel 1:

 • Voorblad
 • Voorwoord 
 • Automatische inhoudsopgave 
 • Inleiding (denk aan visie/missie HS)
 • Beschrijving projectgroep (contactgegevens + kwaliteiten) 
 • 1.1 Beschrijving van de vraag/behoefte van de opdrachtgever 
 • 1.2 Beschrijving van de doelgroep 
  (+ wensen/behoeften) 
 • 1.3 Beschrijving trends en ontwikkelingen (bv. TikTok) 


 • 1.4 Aard van het evenement
 • 1.5 Beschrijving van de accommodatie, materialen, middelen en begeleiders. 
 • 1.6 Schatting v.d. kosten 
 • 1.7 Plan van aanpak
  1.7.1 Organisatievorm (evt. met uitwerking)
  1.7.2 Overzicht van werkzaamheden / actielijst 
  1.7.3 Planning (wie, wat, wanneer) 

Totaalbeschrijving van de wensen, behoeften en randvoorwaarden.

Slide 7 - Slide

Uitwerking onderdelen voorbereidend draaiboek 
Uitwerking onderdelen  dagdraaiboek 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Uitwerking deel 2:
Voorblad
Voorwoord
Automatische inhoudsopgave
Inleiding
Concept draaiboek (uitwerkingen per onderdeel) 

Slide 10 - Slide

Uitvoering en verantwoording

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Hengelo Sport

Slide 13 - Slide

Opdracht
(deadlines komen nu niet overeen, zie volgende sheets) 
Opzet sportdagen

Slide 14 - Slide

Programma / tijdschema 
evt. verwerken in programmaboekje! 
Doordraaischema

Slide 15 - Slide

Indeling groepen
Inhoud activiteiten

Slide 16 - Slide

Belangrijke deadlines
 • Deel 1 - Het opstellen van een plan voor een kleinschalig evenement
  Deadline: 11-03-2022 - 18.00 uur
 • Deel 2 - De voorbereiding van de activiteit 
  Deadline: 01-04-2022 - Concept draaiboek 18.00 uur
 • Deel 2 - De voorbereiding van de activiteit  
  Deadline: 22-04-2021 - Definitief draaiboek 18.00 uur  
 • Deel 3 - De uitvoering van een kleinschalig evenement 
  Planning volgt
 • Deel 4 - De verantwoording van een kleinschalig evenement 
  Uiterlijk 1 week na uitvoering

Slide 17 - Slide

Inleverplek

Slide 18 - Slide

Informatiebronnen / hulpmiddelen
Boek: De sportleider als organisator en sb-functionaris 

Slide 19 - Slide

Informatiebronnen / hulpmiddelen
Boek: De sportleider als organisator en sb-functionaris 

Concept draaiboek

https://www.hengelosport.nl/Webcontent/hengelosport/pdf/ROC/20220202%20HengeloSport%20samenwerking%20ROC%202021-2022.pdf 

https://www.hengelosport.nl/hengelosport/19631-HengeloSport# 

Slide 20 - Slide

Gegevens opdrachtgever
Organisatie:
Hengelo Sport

Contactpersoon: 
Bertil Pepers

Contactgegevens: b.pepers@hengelo.nl 

Slide 21 - Slide

Aandachtpunten verslagen
 • Een verslag heeft een voorkant, voorzien van voor- en achternaam, studentnummer, klas, opleiding, vak en vakdocent
  (evt. SLB'er en waar nodig datum), paginanummering, kop- en voettekst​ 

 • Een verslag heeft de volgende volgorde; voorkant, voorwoord, inhoudsopgave, inleiding, hoofdstuk 1 t/m....
  (zoek eens op google voorwoord vs. inleiding) ​ 

 • Taalkundig; hoofdlettergebruik; namen met hoofdletters, ook bij namen van scholen/verenigingen​ 

 • Verdieping/koppeling theorie; vaak erg algemeen beschreven (open je boeken!) ​ 

 • Heb je de onderdelen verdeeld, zorg dan dat je elkaars onderdelen kritisch bekijkt en waar nodig aanscherpt, neem het niet klakkeloos over. ​ 

 • Zorg dat je over het gehele verslag de zelfde lettertypes en lettergroottes gebruikt 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide