(Dis)continuïteit in het ancien régime

(Dis)continuïteit 
in het ancien régime
ca. 500 - ca. 1750

Mr. Ackermans

4 ASO
SMO Overijse
1 / 36
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

(Dis)continuïteit 
in het ancien régime
ca. 500 - ca. 1750

Mr. Ackermans

4 ASO
SMO Overijse

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

OPDRACHT:
- Hoe zou je het begrip 'ancien regime' (=oude orde) zelf omschrijven?
- Hoe zou je dit begrip toepassen op de huidige tijd? Geef een concreet voorbeeld wat van de oude en nieuwe orde kan zijn? 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

OPDRACHT 1:

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Wat is Ancien Régime? 
> Oude orde
Begrip dat de middeleeuwen en nieuwe tijd als één geheel aanduidt. 
ca. 5de E n. chr. - 1789

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Economie

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Overzicht
Centrale vraag: 
Hoe verschillen middeleeuwen en nieuwe tijd van elkaar? 
1. Economie
2. Politiek
3. Cultureel

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Europese handelsroutes (1430) 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Zijderoute (°2 v.chr.) 

Slide 8 - Slide

Welk land is de oorsprong van de zijderoute? 
Welk werelddeel is het laatste op de zijderoute? 

Welke economische positie neemt Europa daarmee in de wereldhandel? 
Atlantische driehoeksvaart (16de-18de eeuw)

Slide 9 - Slide

Welke werelddelen staan op deze kaart afgebeeld? 

Wat is de driehoekshandel? 

Wat suggereert de maker met de witte gebieden? 
Welke gelijkenissen merk je op bij tussen beide kaarten?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Welke verschillen merk je op bij tussen beide kaarten?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Economie 
Economisch domein

Continuïteit: Handel (zee en water)

Discontinuïteit: Europese schaalvergroting (globalisering) door handel met Amerika

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

II. Politiek - bestuurlijk

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Statuts de l'ordre du Saint-Esprit au droit désir, 1353-1354. 

Slide 14 - Slide

Feodaliteit: 
- Begripomschrijving


Schilderij van Charles Le Brun uit 1677, getiteld
'Apothéose de Louis XIV

Slide 15 - Slide

apothéose: Verheffing tot de rang der Goden
Welke gelijkenissen merken jullie op tussen de twee bronnen?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Welke verschillen merken jullie op tussen de twee bronnen?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Politiek 
Element van continuïteit:
Vorsten en adel blijven aan de macht

Element van discontinuïteit:
Rechtspraak en wetgeving wordt gecentraliseerd onder leiding van vorst

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Cultuur tijdens het Ancien Régime

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Wereldbeeld volgens Ptolemaeus (100 n. chr.)
Wereldbeeld volgens Copernicus

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wereldbeeld volgens Copernicus (Eind 15de eeuw)

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Welke gelijkenissen merk je op tussen beide bronnen?

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Wat verandert er in de Nieuwe tijd ten op zichten van de middeleeuwen?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Cultureel - Wetenschap en techniek


Continuïteit: Kennis uit Klassieke Oudheid

Discontinuïteit:  Kennis controleren en verbeteren door eigen 
eigen wetenschappelijke bevindingen
zie Humanisme (16deE) en wetenschappelijke revolutie (17deE)

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

III.2 Religie tijdens het Ancien Régime

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Religies in Europa (6de-10de E)

Slide 26 - Slide

Welke religies waren aanwezig in Europa tijdens de vroege middeleeuwen? 

Waar waren deze verspreid? 
Religies in Europa (17deE)

Slide 27 - Slide

Welke religies waren aanwezig tijdens de zeventiende eeuw in Europa? 

Waar waren deze verspreid? 

=> 
Welke religies waren aanwezig in de middeleeuwen en de nieuwe tijd?

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Wat verandert er in de nieuwe tijd?

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

Religie
Continuïteit: Rooms-katholieke en orthodoxe christendom blijft dominante godsdienst

Discontinuïteit: 
Islamitische aanwezigheid verdwijnt in West-Europa
Christendom in West-Europa wordt gesplist (prostanten - katholieken)

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Sociaal

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Standensamenleving

Slide 32 - Slide

 - Wat was de standensamenleving? 

- Welke stand wordt sterker en rijker door de nieuwe handelsmogelijkheden? 

Demografische transitie (Ancien Regime) 

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Sociaal
Continuïteit
standensamenleving
Discontinuïteit
Opkomst van derde stand ('rijke burgerij')
Sterke aangroei van bevolking tijdens 17de en 18de eeuw

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Conclusie
Verklaar nu waarom historici een onderscheid maken tussen middeleeuwen en nieuwe tijd, maar tegelijkertijd de twee periodes samenbrengen in de periode van het ancien régime.


Slide 35 - Slide

Er is sprake van zowel continuïteit (vb. landbouw, religie) als discontinuïteit (vb. wetenschap, ontdekkingen) tussen de middeleeuwen en de nieuwe tijd
In hoeverre heb je deze les goed begrepen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 36 - Poll

This item has no instructions