Les 2 H 10.2 + 10 . 3 snelheid, versnellen en vertragen

Programma & lesdoel
Programma:
  • herhaling (kort)
  • Uitleg eenparig versneld / vertraagd
  • Opdrachten
  • Afsluiten

Lesdoel = Aan het einde van de les kan je de gemiddelde snelheid bij een eenparig versnelde/vertraagde beweging berekenen

1 / 42
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Programma & lesdoel
Programma:
  • herhaling (kort)
  • Uitleg eenparig versneld / vertraagd
  • Opdrachten
  • Afsluiten

Lesdoel = Aan het einde van de les kan je de gemiddelde snelheid bij een eenparig versnelde/vertraagde beweging berekenen

Slide 1 - Slide

Hierna worden twee eenparige bewegingen beschreven.

a Bereken de snelheid van elke beweging in km/h. Rond af op één decimaal.
Jantina loopt in 10 minuten van school naar huis. Die afstand is 900 m.

Slide 2 - Slide

b Nuri rijdt met zijn vader over een weg waarlangs hectometerpaaltjes staan. Hij doet 5,0 seconden over de afstand tussen twee paaltjes (100 meter)

Slide 3 - Slide

snelheid
tijd
afstand
meter / kilometer
m of km
v
m/s, km/h
t
seconde, uur

Slide 4 - Drag question

Slide 5 - Slide

Geef van A, B, C en D wat voor een soort beweging de fietser maakt: versneld, vertraagd of constant.

Slide 6 - Open question

Hiernaast zie je de snelheid van Joeri tijdens een massasprint. Is dit een versnelde of een eenparig versnelde beweging?

Slide 7 - Open question

Hiernaast zie je de snelheid van Isa tijdens het remmen. Leg uit of dit een vertraagde of een eenparig vertraagde beweging is.

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Video

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

10.3 eenparig versneld

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

uitwerking
gegeven: Vb + Ve
gevraagd: Vgem
Formule: Vgem = Vb +Ve : 2
v = (0,1 + 15) : 2
v = 15,1 : 2 = 7,55 m/s

Slide 15 - Slide

Een auto passeert het bord 'einde bebouwde kom'. De automobilist drukt het gaspedaal in. In 4,5 seconden loopt de snelheid op van 50 naar 80 km/h. Je mag ervan uitgaan dat de beweging eenparig versneld is.

Bereken hoe groot de gemiddelde snelheid van de auto is.
timer
1:00

Slide 16 - Open question

Trajectcontrole
De gemiddelde snelheid bereken je door de afstand die je hebt afgelegd te delen door de tijd die je daarover hebt gedaan. 

Bij trajectcontroles langs de snelweg wordt hetzelfde principe gebruikt, bekijk het volgende plaatje maar. 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Meneer Bosch heeft haast rijdt over een weg met trajectcontrole (max 90 km/h). Bij de 1e controle 111 km/h bij de 2e controle hangt hij achter een vrachtwagen en rijdt 79 km/h
De weg die hij rijdt is 27,5 km lang.
Moet Bosch een boete betalen? geef uitleg + berekening

Slide 19 - Open question

snelheid
tijd
afstand
meter / kilometer
m of km
v
m/s, km/h
t
seconde, uur

Slide 20 - Drag question

Tijdens het wegfietsen neemt de snelheid van een fietser toe van 1 m/s naar 8 m/s.
1. Laat met een berekening zien wat de gemiddelde snelheid is.
2. Ze doet er 3 seconde over. Hoe groot is de afstand die ze heeft afgelegd?

Slide 21 - Open question

Tijdens het wegfietsen neemt de snelheid van een fietser toe van 1 m/s naar 8 m/s. 
1. Laat met een berekening zien wat de gemiddelde snelheid is. 
2. Ze doet er 3 seconde over. Hoe groot is de afstand die ze heeft afgelegd?
1. v = (1 + 8) : 2
v = 9 : 2 = 4,5 m/s

2. s = v x t
s = 4,5 x 3 = 13,5 m


Slide 22 - Slide

Na 3,0 seconden raakt de steen het wateroppervlak.
Bereken hoe hoog de brug boven het water hangt.
Tip: denk aan de standaard valversnelling

Slide 23 - Open question

Na 3,0 seconden raakt de steen het wateroppervlak.
Bereken hoe hoog de brug boven het water hangt.
Tip: denk aan de standaard valversnelling
1. we willen s weten.
2. formule = s = v x t
v= 9,8 m/s (de valversnelling [g])
t = 3,0 s
9,8 x 3 = 29,4m


Slide 24 - Slide

Een fietser remt af van 22km/h naar 1,3 km/h. 
wat is de gemiddelde snelheid van de fietser?
gegeven: Ve + Vb
gevraagd: Vgem
formule: Vgem = Vb +Ve : 2


Slide 25 - Slide

Lesdoel = Aan het einde van de les kan je de gemiddelde snelheid bij een eenparig versnelde/vertraagde beweging berekenen
A
Kan ik
B
Als ik nog meer oefen kan ik het wel
C
Nee maar ik heb ook niets gedaan
D
Nee want ik snap het niet zo goed

Slide 26 - Quiz

10.3 extra uitleg versnelling Mavo

Slide 27 - Slide

Eenparig versneld of vertraagd

a = een versnelling of vertraging

Ve = Snelheid eind

Vb = Snelheid begin


Vgem = gemiddelde snelheid bij een versnelling of vertraging.

a=tVeVb
Vgem=2Ve+Vb

Slide 28 - Slide

Versnelling
versnelling = snelheidsverandering / tijdsverandering

a=(Δt)(Δv)

Slide 29 - Slide

0

Slide 30 - Video

4

Slide 31 - Video

00:15
Hoe zie je dat het een diagram van een versnelling is?

Slide 32 - Open question

00:52
snelheid
tijd
afstand
meter / kilometer
m of km
v
m/s, km/h
t
seconde, uur

Slide 33 - Drag question

02:00
wat is nu de eerste stap om deze vraag te berekenen?
A
snelheid berekenen
B
formule opschrijven
C
tijd berekenen
D
getallen omrekenen naar m

Slide 34 - Quiz

02:44
Een auto versneld eenparig van 36km/h naar 90km/h. Hier doet die 200m over. Bereken de versnelling van de auto.

Slide 35 - Open question

Wat is de versnelling? a=ΔtΔv

Slide 36 - Slide

Een auto versneld eenparig van 36km/h naar 90km/h. Hier doet die 200m over. Bereken de versnelling van de auto. 
Uitwerking
gegeven:
gevraagd:
formule:
omrekenen naar m/s 

Slide 37 - Slide

uitwerking: (GGF)
gegeven:
gevraagd:
formule:
omrekenen naar m/s 

Slide 38 - Slide

Een auto versneld eenparig van 36km/h naar 90km/h. Hier doet die 200m over. Bereken de versnelling van de auto.

Slide 39 - Open question

Maak een foto van de gemaakte opdrachten - laat zien tot hoe ver je gekomen bent.

Slide 40 - Open question

Huiswerk

Maak de opdrachten van 10.3

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide