Les 3

1 / 25
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Doel
Je kunt omschrijven hoe regie kan worden gevoerd op de gebieden persoonlijke verzorging / wonen en huishouden / dagbesteding, vrije tijd en scholing

Slide 2 - Slide

Motiverende gesprekstechniek
Motivatie is afhankelijk van 3 componenten:
1. Willen: het belang van verandering inzien;
2. Kunnen: het belang van vertrouwen in verandering;
3. Klaar zijn: het stellen van prioriteiten.

Slide 3 - Slide

Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering gaat uit van de de eigen kracht van de client. Deze methode is geschikt voor mensen die hun gedrag willen en kunnen  veranderen. Bij motiverende gespreksvoering maak je gebruik van het uitlokken van verandertaal

Slide 4 - Slide

Motiverende gesprekstechniek
Er zijn 4 principes van 'motiverende gespreksvoering':
- Wees empathisch:  het inleven in een cliënt;
- Ontwikkelen van discrepantie: richt je op het verschil tussen het huidige en toekomstige gedrag;
- Meeveren met weerstand: vermijd discussie of argumentatie;
- Ondersteunen van eigen effectiviteit:  het gaat hierbij om dat je het geloof in eigen kunnen ondersteunt en versterkt. 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Bespreken filmpje
Korte samenvatting?
Wat is je bijgebleven?
Wat neem je mee?

Slide 7 - Slide

Huiswerk opdracht
1. Beginsituatie: minimaal 8 leefgebieden/ontwikkelgebieden;
2. Methodiek: Wat, voor wie, resultaat;
3. Regie: wat, hoe, waarom. Welke begeleidingstechnieken ga je inzetten, waarom maak je die keus.

Slide 8 - Slide

Technieken voor
motiverende
gespreksvoering

Slide 9 - Mind map

Technieken
Open vragen stellen
Reflectief luisteren
Bevestigen/Bekrachtigen
Samenvatten
Informatie uitwisselen

Slide 10 - Slide

Het doel van informatie uitwisselen
- Een actieve rol voor de zorgbehoeftige (hulpvrager);
- Benutten van eigen kennis van zorgbehoeftige;
- voorkomen dat je zelf in de rol van expert terecht komt (grenzen bewaken).

Slide 11 - Slide

Houding begeleider?
1. Verandertaal lokken: verwoorden wat de client wilt veranderen. Vergroot de eigen motivatie en eigen effectiviteit (doelgerichtheid) om gedragsverandering tot stand te laten komen. 
2. Ambivalentie: een kenmerk van 2 soorten taal door elkaar heen horen

Slide 12 - Slide

Ambivalentie
is het conflict dat je voelt als je iets wel wil, en tegelijkertijd niet
Bijvoorbeeld:
"Eigenlijk zou ik geen zoetigheid als tussendoortjes moeten nemen, maar als ik trek heb kan ik er echt niet vanaf blijven."
"Misschien moet ik mijn nieuwe leidinggevende een kans geven, maar hij ergert me zo door zijn onzekere en tegelijk arrogante gedrag dat ik gewoon helemaal in de weerstand schiet."
"Als ik nu een nieuwe auto koop, dan kan ik op de brandstofkosten besparen, maar het is ook wel voordelig om mijn oude auto helemaal op te rijden."

Slide 13 - Slide

Houding begeleider?
- Verandertaal: uitspraken van de persoon zelf ten gunste van verandering;
- Behoudtaal: de argumenten van de persoon om niet te veranderen en hetzelfde te blijven doen.

Slide 14 - Slide

Belevingsgerichte zorg
Onder belevingsgerichte zorg versta je de manier van zorg waarbij je de gedachtes en gevoelens van de cliënt over zichzelf centraal stelt.  Bij deze benadering probeer je vooral een stukje met de cliënt ''mee te nemen''. 
Het is bedoeld voor alle doelgroepen om hen te ondersteunen in wensen en behoeften.
Belevingsgerichte zorg kan een positieve bijdrage leveren aan de zorgrelatie van de cliënt met de zorgverleners.

Slide 15 - Slide

Voorbeelden belevingsgerichte zorg
A
Snoezelen
B
reminiscentie
C
Validation

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Video

Validation
Mee gaan in de beleving. NIET AFWIJZEN

Slide 18 - Slide

Opdracht 1
Omschrijf de gebruikte methodiek die jullie op stage inzetten op basis van:
Wat is het?
Hoe zetten jullie dat in?
Waarom gebruiken jullie het?
Wat is het streven/resultaat?

Slide 19 - Slide

Opdracht 2 

Werk de onderstaande methodieken uit:
Snoezelen
Triple C
Geef me de Vijf
Validation
IRB Methodiek
Grow Model
Reminscentie

Slide 20 - Slide

Opdracht 3
Maken in je werkboek:
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 1.1 Geschiedenis maatschappelijke zorg:
Opdracht 5

Slide 21 - Slide

Opdracht 4
Maak groepjes van max 3 personen

Slide 22 - Slide

Vragen beantwoorden
- Wat houdt regie over het eigen leven in / waar gaat het om bij zelfregie? 
- Geef van elk van de genoemde gebieden een voorbeeld van hoe regie kan worden gevoerd ten aanzien van:

- persoonlijke verzorging 
- wonen en huishouden
- dagbesteding, vrije tijd en scholing
- Wat is de relatie tussen kwaliteit van bestaan en regie over het eigen leven?
- Wat is het verband tussen regie op eigen leven en de mate van autonomie en stuurkracht (die de cliënt heeft) / hoe breng ik mensen in hun kracht?
- Hoe breng ik samen met de cliënt de mate van regie in kaart?

Slide 23 - Slide

Wat is je bijgebleven van deze les?

Slide 24 - Open question

Huiswerk
Lezen:
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 1.3 Ondersteuningsproces:
Zelfregie

Slide 25 - Slide