M2 de geo hfdst 2.2 (deel 1)

Wat is verwering?
A
Het schuren van gesteente
B
Het afbreken van gesteente
1 / 15
next
Slide 1: Quiz
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Wat is verwering?
A
Het schuren van gesteente
B
Het afbreken van gesteente

Slide 1 - Quiz

Welke vorm van verwering zie je hier?
A
Mechanische verwering
B
Fysische verwering
C
Biologische verwering
D
Chemische verwering

Slide 2 - Quiz

Wat is geen onderdeel van een jong gebergte?
A
Spitse top
B
Diep dal
C
Flauwe helling
D
Hooggebergte

Slide 3 - Quiz

Wat zit in het water, wind of ijs waardoor er erosie plaats vindt?

Slide 4 - Open question

IJstijd
 • Een ander woord voor ijstijd: glaciaal

 • We leven nu in een warmere periode: een tussenijstijd of interglaciaal 

Slide 5 - Slide

IJstijd
 • Door de sneeuw kaatst er veel zonlicht terug

 • Het wordt gemiddeld vijf graden kouder in een ijstijd

Slide 6 - Slide

Firn
 • Boven in de bergen valt sneeuw
 • Door de zon smelt het sneeuw een beetje, 's nachts bevriest het weer
 • Deze korrelige sneeuw noem je: Firn

Slide 7 - Slide

Gletsjer
 • De firn zakt naar benden
 • Er vallen allemaal stenen in door verwering in de zijkant
 • Een rivier van ijs noem je een gletsjer.
 • Door alle stenen is de gletsjer grauw/ grijs

Slide 8 - Slide

Morenen
 • Zij morenen
 • Grond morenen
 • Eindmorenen

 • Rond geschuurd door:.......

Slide 9 - Slide

Gletsjer onderdelen

Slide 10 - Slide

U-dal

Slide 11 - Slide

Hoeveel graden lager was de gemiddelde temperatuur in de ijstijd?
A
2 graden Celsius
B
3 graden Celsius
C
4 graden Celsius
D
5 graden Celsius

Slide 12 - Quiz

Hoe noem je stenen die rond zijn geschuurd door een gletsjer?
A
Morenen
B
Morena
C
Marenen
D
Marena

Slide 13 - Quiz

Als een gletsjer smelt dan blijft er een U-dal over. Welke exogene kracht zorgt ervoor dat het wordt geschuurd?

Slide 14 - Open question

Huiswerk:
 • Maak de vragen 1 t/m 6 van par. 2.2 op blz. 30 van je werkboek.
 • Je mag natuurlijk ook de vragen online maken.
 • Gebruik voor de atlasvragen Alcarta.
 • Optioneel: bekijk de 2 filmpjes over gletsjers in de bronnen van itslearning.

Slide 15 - Slide