Havo / Vwo Paragraaf 1.2

Terugblik
Natuurwetenschap
Verschil natuurkunde / scheikunde
Röntgenstraling

Lastige opgaven (?)

1 / 12
next
Slide 1: Slide
naskMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Terugblik
Natuurwetenschap
Verschil natuurkunde / scheikunde
Röntgenstraling

Lastige opgaven (?)

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je kunt 
  1. uitleggen wat de weten-schappelijke methode is.
  2. uitleggen hoe je veilig kunt waarnemen bij een onderzoek
  3. beschrijven wat een grootheid en eenheid is.
  4. uitleggen wat 'n indicator is


Slide 2 - Slide

De wetenschappelijke methode
Onderzoek in stappen

Stap 1: Verwondering (wat is dat!?)
Stap 2: Stel een onderzoeksvraag
Stap 3: Bedenk een hypothese (voorlopig antwoord)
Stap 4: bedenk een onderzoek dat antwoord geeft op de onderzoeksvraag

Slide 3 - Slide

De wetenschappelijke methode
Stap 5: Voer het onderzoek uit
Stap 6: verwerk je resultaten overzichtelijk
Stap 7: Probeer je onderzoeksvraag te beantwoorden
Stap 8: Doe stap 5 t/m 7 nogmaals of laat iemand anders het opnieuw doen.

Slide 4 - Slide

Waarnemen
Gebruik van je zintuigen
Alleen wat je waarneemt, niet wat je denkt

Bij nask: 
Nooit proeven!
Voorzichting ruiken!

Slide 5 - Slide

Waarnemen is moeilijk!

Slide 6 - Slide

Waarnemen is moeilijk!

Slide 7 - Slide

Waarnemen is moeilijk

Slide 8 - Slide

Meten
Meetwaarde (hoeveel je meet)
Eenheid (de maat waarin je meet)
Grootheid (de eigenschap die je meet)


Slide 9 - Slide

Indicator
Een indicator toont aan of een stof aanwezig is

Voorbeeld:
Jodium voor zetmeel

Als zetmeel aanwezig is:
de kleur verandert van bruingeel naar blauw

Slide 10 - Slide

Aan de slag
Maak opgaven 1 t/m 10 bij paragraaf 2.

Klaar? Omschrijf in eigen woorden de volgende begrippen en schrijf ze op:
Onderzoeksvraag
Hypothese
Indicator

Slide 11 - Slide

Leerdoelen
Je kunt 
  1. uitleggen wat de weten-schappelijke methode is.
  2. uitleggen hoe je veilig kunt waarnemen bij een onderzoek
  3. beschrijven wat een grootheid en eenheid is.
  4. uitleggen wat 'n indicator is


Slide 12 - Slide