KGT CULTUUR 6.3

6.3 Migratie naar Nederland

1 / 25
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

6.3 Migratie naar Nederland

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het eind van deze les weet wat immigranten zijn, waarom ze naar Nederland komen, wat asielzoekers zijn en welke regels de overheid heeft.

Slide 2 - Slide

Een man is lid van een biljartvereniging. Vanwege zijn geloofsovertuiging (christelijk) biljart hij niet op zondag.
Sommige officiële wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond zijn op zondag.
De man vroeg de bond verschillende keren de wedstrijden op een andere
dag te laten spelen, maar de bond weigerde dit.
Is hier sprake van discriminatie of niet?
Ja, want de biljartbond kan de wedstrijden ook op zaterdag organiseren.
Nee, want op zondag zijn de meeste mensen vrij van hun werk.

Slide 3 - Poll

Terwijl Anna met haar vriendinnen in de stad loopt, komt
er een modellenscout op haar af. Hij vraagt Anna of ze
bekend is met modellenwerk en zegt haar dat ze het
mooiste meisje van de groep is. De andere meiden voelen
zich ongelijk behandeld.
Is hier sprake van discriminatie of niet?
Ja, want er wordt geselecteerd op basis van uiterlijk.
Nee, want voor het werk als fotomodel is het belangrijk dat je er goed uitziet.

Slide 4 - Poll

Immigratie

Mensen uit andere landen die in Nederland zijn komen wonen --> Immigranten

 

Slide 5 - Slide

Immigratie
Nederland kent een lange geschiedenis van immigratie. In de 20e eeuw kwamen veel immigranten uit landen als China, Marokko, Turkije, Suriname en Indonesië naar Nederland.

Slide 6 - Slide

Emigratie
Gaan uit het eigen land.

Immigratie
Komen het nieuwe land in. 

Slide 7 - Slide

Emigratie
De keuze om te emigreren is niet altijd makkelijk. Toch kunnen mensen daar belangrijke redenen voor hebben:

 
 • Ze zijn op zoek naar veiligheid.
 • Ze zijn op zoek naar werk.
 • Nederlandse koloniën werden onafhankelijk.
 • Trouwen of je gezin laten overkomen.

Slide 8 - Slide

De zoektocht naar veiligheid


Mensen die in een ander land toegelaten willen worden als vluchteling-->Asielzoekers


  

Slide 9 - Slide

De zoektocht naar veiligheid
Vluchtelingen zijn mensen die in hun eigen land ernstig gevaar lopen. Bijvoorbeeld door een oorlog. De laatste jaren komen veel vluchtelingen uit Syrië, Irak en Eritrea.

Slide 10 - Slide

Werk

Mensen komen vaak als arbeidsmigrant naar Nederland omdat ze in hun eigen land moeilijk aan werk kunnen komen.

Slide 11 - Slide

Werk

In de jaren 60 kwamen ze veelal uit Spanje, Italië, Turkije en Marokko. Tegenwoordig komen de meeste arbeidsmigranten uit de Europese Unie.


Slide 12 - Slide

Reageer op de uitspraak:
“Verhuizen omdat er in je eigen land
geen werk is, is geen vrije keuze.”

Slide 13 - Mind map

0

Slide 14 - Video

Onafhankelijkheid van koloniën

Gebieden buiten het eigen land die werden veroverd en gebruikt om winst te maken --> Koloniën

Sommige immigranten komen uit één van de voormalige koloniën van Nederland. 

Slide 15 - Slide

Onafhankelijkheid van koloniën

 • Suriname (onafhankelijkheid in 1975).
 • Indonesië (onafhankelijkheid in 1949): Indische Nederlanders en Molukkers, velen van hen zijn naar Nederland gekomen.
 • De Nederlandse Antillen.

Slide 16 - Slide

Gezin

Wanneer je trouwt of een gezin hebt, kun je je partner en gezin naar Nederland laten komen.

Slide 17 - Slide

Gezin

Je laat je partner uit een ander land overkomen om hier te trouwen --> Gezinsvorming

Slide 18 - Slide

Gezin

Je laat je gezin uit een ander land overkomen om weer samen te kunnen wonen --> Gezinshereniging


Slide 19 - Slide

Toelatingsbeleid

In Nederland gelden strenge regels om als immigrant te worden toegelaten:

 
 • Werkzoekenden moeten uit de EU komen of een beroep hebben waar een grote vraag naar is.
 • Gezinsvorming en gezinshereniging: minimaal 21 jaar oud zijn en voldoende inkomen hebben.

Slide 20 - Slide

Toelatingsbeleid

In Nederland gelden strenge regels om als immigrant te worden toegelaten:

 • Vluchtelingen worden alleen toegelaten als ze ernstig gevaar in eigen land lopen.
 • Iedere nieuwkomer moet slagen voor het inburgeringsexamen.

 

Slide 21 - Slide

Bedenk samen met
een klasgenoot
een vraag waarvan jij vindt
dat deze thuishoort in het inburgeringsexamen.
Leg uit waarom.

Slide 22 - Mind map

Illegalen

Mensen die geen toestemming hebben om hier te wonen en te werken --> Illegalen

Slide 23 - Slide

0

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video