Hechting baby les 1 en 2

HECHTING
1 / 49
next
Slide 1: Slide
Maatschappelijke zorgMBOStudiejaar 1

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

HECHTING

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma vandaag:
 1.  voorkennis ophalen
 2. Hoe verloopt het hechtingsproces?
 3. Veilige en onveilige hechting
 4. Hechtingsproblematiek vs hechtingsstoornis
 5. Risico en beschermende factoren (balansmodel)
 6. Gevolgen
 7. En in de praktijk....?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is het risico van overmatig drankgebruik tijdens de zwangerschap? Wat is niet waar?
A
baby gaat overmatig huilen
B
het kind kan op latere leeftijd impulsief gedrag vertonen
C
je ziet andere gezichtskenmerken zoals lage oren
D
hoofdpijn en migraine ontwikkelt zich sneller

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

wat weet jij over stress en zwangerschap?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Doelen
Aan het einde van deze workshop...
1. Weet je hoe het hechtingsproces verloopt
2 ...kun je uitleggen in eigen woorden wat hechting is en de link leggen naar je eigen doelgroep.
3. ...kun je uitleggen in eigen woorden van risicofactoren en beschermende factoren zijn en kun je voorbeelden noemen .

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

HECHTING 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

wat weet jij over hechting?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Wat is hechting?
Definitie: 'er is sprake van gehechtheid (of hechting) als een kind of volwassene sterk geneigd is om nabijheid van een specifieke persoon op te zoeken in situaties van angst, vermoeidheid, spanning of ziekte. Het ontvangen van troost en zorg bezorgt het kind een gevoel van veiligheid'

Wanneer start de hechting?

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Het hechtingsproces

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Zwangerschap  
 • Tijdens de zwangerschap 
    worden er hechtingsprocessen
    in gang gezet. 
 • De baby hoort geluiden die
   afkomstig zijn van buiten de
   baarmoeder. 
 • De baby reageert op angst
    reacties van zijn moeder. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

1-3 maanden
Je baby is een sociaal wezen: hij maakt al snel contact met zijn omgeving. Hij reageert op warmte, aanraking en aandacht. 

Herkenning van gezicht en stemmen

Knuffelen ,verzorgen en oppakken nog geen voorkeur

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

3-7 maanden
Na 3 maanden krijgt je kind langzaam een voorkeur voor bepaalde mensen in zijn omgeving. 

Ook hecht hij zich in deze fase vaak aan personen die alert op zijn signalen reageren en die zelf spontaan contact met hem maken. 

Hij heeft nu 4 of 5 hechtingsfiguren, van wie hij het niet erg vindt als die hem oppakken.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

7-12 maanden
Vanaf 7 maanden begint je kind zich steeds sterker aan een beperkt aantal personen te hechten. Hij is nu bang voor ‘vreemden’ en wil het liefst bij bekenden in de buurt zijn.
 
Daarnaast kan hij heel bang worden dat een hechtingsfiguur weggaat en niet meer terugkomt. Je kind hecht zich nu aan degene die hem het meest boeit.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

12-48 maanden (1-4 jaar)
Vanaf 12 maanden krijgt je kind door dat jij echt wel weer terugkomt nadat je bent weggegaan. Zijn scheidingsangst wordt daardoor weer veel minder. Dat moment kan ook iets later liggen:  17 tot 18 maanden. 

Daarna begint de langzame losmaking, die gestaag leidt naar zelfstandigheid.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Vanaf 4 jaar
Aan het einde van het vierde levensjaar is het proces van hechting grotendeels afgerond. Als het goed is, is je kind tegen die tijd veilig gehecht. 

In totaal zijn er 4 verschillende hechtingsstijlen.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

KIJKVRAAG
Tijdens de film zie je een aantal belangrijk voorwaarden voor de totstandkoming van hechting.
Vraag: hoe creëer je veiligheid voor een baby

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

HOE CREEER JE VEILIGHEID VOOR EEN BABY?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

4 Soorten hechting
Volgens Mary Ainsworth 4 patronen van hechting:

 1. Veilig gehecht: goede balans exploratiedrang en gehechtheidsgedrag. 

 2. Vermijdend gehecht: negeren of vermijden de opvoeder en gedragen zich "zelfstandig". 

 3. Angstig-ambivalent (afwerend) gehecht: weinig geneigd zelfstandig activiteiten uit te voeren, afwezigheid opvoeder leidt tot angst, terugkeer voor boosheid en verontwaardiging. 

 4. Gepreoccupeerd (gedesorganiseerd) gehecht: zoeken enigszins toenadering, tegelijkertijd levert dat stress en angst op. 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Veiligheid creëer je door onder andere...
 • Vertrouwen opbouwen
 • Grenzen stellen
 • Ben jezelf, doe niet "nep"
 • Voorspelbaarheid
 • Structuur
 • Voorbeeldfunctie
 • Sensitief en responsief reageren
 • Inspelen op behoeften van de baby

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Veilige hechting
 • Een kind/jongere die veilig gehecht is heeft tijdens de kinderjaren ervaren dat tenminste één van zijn verzorgers er onvoorwaardelijk voor hem/haar is. 

 • Een goede gehechtheid tussen ouders en kinderen vormt de basis voor een kind om te groeien in zijn ontwikkeling.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

HECHTING les 2 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Doelen
Aan het einde van deze workshop...
1. Weet je hoe het hechtingsproces verloopt

2. kun je uitleggen in eigen woorden van risicofactoren en beschermende factoren zijn en kun je voorbeelden noemen 
4. Weet je wat de window of tolorance  betekend
3. Weet je hoe het babybrein zich ontwikkelt d.m.v. het maken van de huiswerkopdracht

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk ZELFSTANDIG WERKEN
Maak een mindmap over het artikel "gehechtheid maak je samen".
Maak een foto en plaats dit in de opdracht in Teams

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

1. Veilig gehechte kinderen
-durven de wereld te verkennen (exploratiedrang)
-hebben zelfvertrouwen

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Risicofactoren tijdens het hechtingsproces

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Veiligheid creëer je door onder andere...
 • Vertrouwen opbouwen
 • Grenzen stellen
 • Ben jezelf, doe niet "nep"
 • Voorspelbaarheid
 • Structuur
 • Voorbeeldfunctie
 • Sensitief en responsief reageren
 • Inspelen op behoeften van de baby

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

OPDRACHT; Zoek op internet naar de cirkel van veiligheid.
Probeer te benoemen wat deze afbeelding zegt over hechting.

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Still face experiment
 Kijkopdracht
Baby's zijn erg gevoelig voor structuur en continuïteit. Er is in eerste instantie, in het filmpje, veel responsieve interactie tussen moeder en kind.
Kijkvraag : wat gebeurt er met de baby tijdens het volgende filmpje?

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Welke vergelijking kun je maken met een ouder die teveel aandacht heeft voor zijn mobiel?

Slide 31 - Open question

welke ouders komen kinderen ophalen met de mobiel in de hand?
Sfeer en waardering
Baby's zijn erg gevoelig voor een liefdevolle omgeving. Liefde en aandacht zorgen ervoor dat ze zich goed kunnen ontwikkelen.
Waardoor blokkeert het kind in het volgende filmpje?

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Video

This item has no instructions

Risicofactoren tijdens het hechtingsproces

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Wat kan er gebeuren als de hechting niet goed tot stand komt?
We kijken samen een filmpje met als onderwerp:
de window of tolerance.
Wat herken jij uit de praktijk?

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Link

This item has no instructions

Huiswerkopdracht
Maak de vragen bij het artikel: De hersenontwikkeling bij baby's

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

overige info
Kan in de les gebruikt worden of als studiemateriaal

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Voorwaarden voor veilige hechting
 1. Sensitief reageren: ouder staat open voor signalen van het kind, begrijpt de signalen en reageert snel en agequaat. 
 2. Continuïteit: er is continuïteit in de aanwezigheid van de gehechtheidspersoon nodig. 
 3. Mentaliseren: ouder verplaatst zich in het perspectief van het kind en verwoordt dat ook. 

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Hechtingsproblematiek vs. hechtingsstoornis

Een verschil tussen hechtingsstoornis en hechtingsproblematiek is dat kinderen die onveilig gehecht zijn nog goed te behandelen zijn. Deze kinderen zijn (nog enigszins) benaderbaar voor andere mensen. Kinderen met een hechtingsstoornis zijn geheel niet gehecht. Vaak is dit onomkeerbaar. Bij deze kinderen zit de stoornis diep verankerd.

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Risico- en beschermende factoren

Wat zijn het?
Voorbeelden?

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Welke kinderen lopen risico?
 • Adoptie kinderen/ pleegkinderen
 • Ongewenste kinderen
 • Verwaarloosde, mishandelde kinderen
 • Kinderen uit gebroken gezinnen
 • Kinderen van ouders die zelf niet goed gehecht zijn
 • Kinderen van ouders met psychische problemenSlide 42 - Slide

This item has no instructions

Gevolgen onveilige hechting

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

1. Minder zelfvertrouwen
Een goede hechting met ouders of andere primaire opvoeders in de eerste levensjaren is essentieel voor een voorspoedige sociaal-emotionele, taal en cognitieve ontwikkeling van het kind.

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

2. Minder veerkracht
Veerkracht: het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag

Veerkracht ontstaat vanaf de geboorte door de verwachtingen die een kind ontwikkelt over de beschikbaarheid van anderen (vertrouwen) en de persoonlijke effectiviteit (zelfvertrouwen).

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

3. Mindering in cognitie en taal
Kinderen leren door sensitieve reacties van hun ouders verbanden te leggen tussen hun gedrag en het effect daarvan. Als kinderen dit nooit geleerd hebben, ontwikkelen ze minder cognitie- en taalvermogen.

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

4 Overige problemen
1.  Een onveilige gehechtheidsrelatie is een risicofactor in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
2. Jongens die een gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie hebben kunnen meer gedragsproblemen ontwikkelen.
3. Een onveilige hechting heeft invloed op het empathisch vermogen en sociale vaardigheden van kinderen. 
4. Kinderen met hechtingsproblemen hebben een grotere kans op psychiatrische aandoeningen zoals depressies, verslavingen, angststoornissen, en eetproblemen 
5. Kinderen met hechtingsproblemen hebben meer kans om later zelf kinderen te hebben met deze problemen. 

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Begeleiding van kinderen/jongeren met hechtingsstoornis
Het bieden van veiligheid staat centraal.

Kinderen/jongeren missen hun vertrouwen in zichzelf en de wereld.

Slide 48 - Slide

This item has no instructions

Waar kun je aan denken?
 • Vertrouwen opbouwen
 • Grenzen stellen
 • Ben jezelf, doe niet "nep"
 • Voorspelbaarheid
 • Structuur
 • Voorbeeldfunctie
 • Sensitief en responsief reageren
 • Inspelen op behoeften van het kind/jongere

Slide 49 - Slide

This item has no instructions