normen en waarden

Wie ben ik? 
1 / 20
next
Slide 1: Slide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Wie ben ik? 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Aan het einde van deze les:
Kun je verschillende voorbeelden van Normen en Waarden noemen.
Kun je uitleggen dat er over de wereld verschillen tussen normen en waarden bestaan.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Normen en waarden, hoe zat dat ook alweer?
Waarden: 
Dingen die je belangrijk vindt als persoon of als groep.
 •  respect hebben voor elkaar

Normen:
ongeschreven regels over hoe je je hoort te gedragen.
 • Iemand laten uitpraten.
 • opstaan in de bus voor oude mensen.
 Bijv. respect hebben voor elkaar

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Een aantal voorbeelden.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Norm: 
Je eet niet iedere dag patat.

Waarde: Gezondheid

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Norm: 
Je draait thuis midden in de nacht geen harde muziek.

Waarde: Respect voor anderen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Norm: 
Je slaat je hond niet.

Waarde:
Respect voor dieren

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Norm:
Als iemand iets goeds heeft gedaan, dan  geef je een complimentje.

Waarde: 
Vriendelijkheid, Respect

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Norm: 
Je gooit geen afval op straat

Waarde:
Respect voor het milieu

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Je gaat nu testen wat jouw belangrijkste waarden zijn.

Slide 11 - Slide

De leerlingen klikken de volgende dia aan.

Slide 12 - Link

Bij deze site kan de leerling testen welke waarden voor hun belangrijk zijn.
Misschien is het nodig om enkele waarden toe te lichten.
Uiteindelijk blijven voor hun de 5 belangrijkste waarden over.
Zijn deze gelijk met de rest van de klas en school?
Verschillen: 
 • werk - thuis
 • school - thuis
 • op straat- thuis
 •  

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

schelden
n Rotterdam gebruikt men niet de zin : 
"zit niet te zeuren maar kanker niet zo"!

Hoe vind jij dit?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

kleding
Elke plek heeft zijn eigen kleding voorschrift!

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

Welke normen vind jij belangrijk?
Respect op school

Slide 17 - Mind map

inventariseer met de leerlingen wat zij respectvol gedrag vinden.
Aan de hand hiervan kunnen afspraken gemaakt worden voor:
 • in de les
 • in de kantine
 • in het gebouw
 • op het sportveld
 • op het plein
 • online
Zet dit op papier en laat het ondertekenen. Spreek bij overtreding af wat te doen.
Hoe ziet respectvol gedrag eruit:
 • in de les
 • in de kantine
 • in het gebouw
 • op het sportveld
 • op het plein
 • online

Slide 18 - Slide

Materiaal:
 • 6 grote vellen papier.
 • stiften.
Opdracht:
 • Schrijf op welk gedrag hoor op de verschillende plekken.
Klassenafspraak: We doen het samen!

Slide 19 - Slide

De leerlingen maken samen afspraken waar de hele klas achterstaat.

Slide 20 - Slide

Laat een poster maken. Dit is een voorbeeld.
Spreek ook samen af wat er gebeurt wanneer men zich niet aan de afspraak houdt.