Intervisie - Les 8.3

Intervisie periode 8
1 / 12
next
Slide 1: Slide
IntervisieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Intervisie periode 8

Slide 1 - Slide

Opbouw periode
2. Incidentmethode
3. De rol van de praktijkbegeleider
4. Energiegevers & energielekken
5. Moeilijke situaties op stage
6. Incidentmethode

Slide 2 - Slide

Les 3 - de rol van de praktijkbegeleider

Slide 3 - Slide

Lesplanning
  • Voorkennis activeren
  • Opdrachten
  • Lesafsluiting

Slide 4 - Slide

Voorkennis activeren
Stap 1: Maak een foto van deze dia
Stap 2:Beantwoord de volgende vragen over je praktijkbegeleider en vul deze in bij de open vraag in de volgende dia:
1. Mijn praktijkbegeleider is een man/ vrouw?
2. Leeftijd (ongeveer)?
3. Jaren werkervaring (ongeveer)?
4. Welke groep(en) geeft hij/zij les?
5. Omschrijf jouw begeleider met één woord.

Slide 5 - Slide

Zet hier jouw antwoorden van de vorige dia onder elkaar neer.

Slide 6 - Open question

Conclusie open vraag
Wat viel op?

Slide 7 - Slide

Theorie - taken praktijkfunctionaris
Lees onderstaande tekst goed door.
De praktijkfunctionaris:
- maakt concrete afspraken met de school en de student over vorm, inhoud, begeleiding en beoordeling van de BPV;
- zorgt voor de dagelijkse begeleiding en opleiding van de student;
- voert met de student begeleidings-en voortgangsgesprekken. 
- geeft aan het einde van de BPV-periode de voortgang aan van de student op basis van gemaakte afspraken en zijn of haar beroepshouding.

De praktijkfunctionaris voert verschillende gesprekken met de student zoals:
kennismakingsgesprek, voortgangsgesprekken, tussentijdse gesprekken en het eindgesprek


Slide 8 - Slide

Opdracht 1 - lijst maken
Stap 1. Maak individueel een lijst met taken die jij mag verwachten van een praktijkbegeleider. 
Doe dit aan de hand van de vorige dia en jouw eigen ervaring op verschillende stages. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn.

Slide 9 - Slide

Opdracht 2 - vink aan
Stap 1. Vink in je eigen gemaakte lijst aan wat jouw huidige stagebegeleider tot nu toe doet. 
Laat open wat hij/zij niet doet of nog niet gedaan heeft.

Slide 10 - Slide

Opdracht 3 - groepsgesprek
Stap 1. De klas wordt opgedeeld in 3 groepen.
Stap 2. Jullie bespreken om de beurt je lijst met verwachtingen en vinkjes
Stap 3. Zijn er bijzonderheden en of verschillen? Zo ja, benoem en bespreek deze. 
Stap 4. Neem de uitkomst van het gesprek samen met de lijst op in je aantekeningen voor het eindverslag.

Slide 11 - Slide

Lesafsluiting
Volgende week -  Energiegevers & energielekken

Slide 12 - Slide