#2 leefomgeving stad

H3 en H4 - Stad
Wonen in Nederland
1 / 35
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

H3 en H4 - Stad
Wonen in Nederland

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Herhaling                                           Stad
Opbouw Stad: 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Gentrificatie?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

Sloop voor nieuwbouwproject Prinsenhof begonnen
De sloop voor nieuwbouwproject Prinsenhof in Woerden is begonnen.
Femke Rodenburg 11-10-19, 14:34
10
Projectontwikkelaar Heijwaal gaat 23 gasloze woningen bouwen tussen de Rijnkade en de Prinsenlaan. Om dit te kunnen realiseren, moeten eerst de vier vervallen loodsen op die plek worden gesloopt. De sloop duurt ongeveer drie maanden. De planning is dat begin volgend jaar kan worden gestart met bouwen. De reeds verkochte huizen moeten dan binnen een jaar klaar zijn.
Stadsvernieuwing / Herstructering
 • Bij stadsvernieuwing is er sprake van het fysiek
  opknappen van de woning voorraad, 
 • Bij herstructurering ook ingrijpen in
  de aard van de woningvoorraad (en daarmee de bevolkingssamenstelling) .

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Defensie eiland 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Vinex-wijk
Leidsche Rijn
Vinex-wijk
Vinex (Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening extra):
 • Compleet nieuwe wijken tegen oude stad aangebouwd.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Mixen typen woningen?
Bij de opzet van Leidsche Rijn werd de discussie gevoerd of je
goedkopere huurwoningen en luxere koopwoningen door elkaar heen
moest bouwen of juist niet.  Geef met behulp van het begrip leefbaarheid 
 • 1 argument vóór bouwen van verschillende 
  typen woningen. 
 • 1 argument tegen bouwen van verschillende
  typen woningen. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Voor
Het door elkaar bouwen van verschillende typen woningen kan de leefbaarheid (op het schaalniveau van de stad) ten goede komen, omdat dan wordt voorkomen dat een concentratie van mensen uit de  lagere sociaaleconomische klassen ontstaat. 
Tegen
Het door elkaar bouwen van verschillende typen woningen kan de leefbaarheid (op wijkniveau) verslechteren, omdat er botsing/wrijving 
kan ontstaan tussen mensen uit verschillende sociaal-economische klassen.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Test je kennis

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Wat is een agglomeratie?
A
Dorp dat uitgroeit tot stad
B
een groot stedelijk gebied
C
een stad waar mensen wegtrekken
D
Stad met daaraan vastgegroeide randgemeenten

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Rurale-urbane migratie is
A
trek van de stad naar het platteland
B
van grote stad naar middelgrote stad
C
van stad naar het buitenland
D
van platteland naar stad.

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Na 1870 trokken mensen van het platteland naar naar de stad.
Waarom trokken de mensen naar de stad?
A
urbanisatie
B
verstedelijking
C
agglomeraties
D
industrialisatie

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Andere kenmerken (buurtprofiel)?

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Welk aspect hoort nog meer bij het buurtprofiel!?
A
De woonomgeving
B
De infrastructuur
C
de voorzieningen
D
de mate van verpaupering

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Leefbaarheid van wijken gaat over woningkenmerken en bewonerskenmerken.
Wat is een woningkenmerk?
A
goede sociale cohesie
B
veel niet-Nederlanders
C
veel grote huishoudens
D
veel huurwoningen

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het doel van (het idee van) de creatieve stad?
A
meer kunst is goed voor de mensen in de stad
B
een stad met minstens 1 kunstacademie
C
de creatieve stad is een economische motor
D
een stad die de wijken origineel verbetert

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Een stad waar slimme technologie centraal staat heet
A
Creatieve stad
B
smart city
C
duurzame stad

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Wat is geen onderdeel van de uitgangspunten van de compacte stad?
A
Het bouwen van nieuwe wijken tegen de oude stad
B
Veel hoogbouw in de stad
C
De stedelijke ruimte zo goed mogelijk gebruiken
D
Het opvullen van open plekken

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Wat is suburbanisatie?
A
Het verhuizen naar de stad
B
Verhuizen uit de stad naar het omringende platteland
C
Het verhuizen binnen de stad
D
het verhuizen naar je werkplek

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

aanleg Vinex-wijken
vergroten sociale cohesie
industrialisatie
selectieve migratie van hogere inkomensgroepen uit de stad
ontstaan van slaapsteden

Slide 30 - Drag question

This item has no instructions

Stad
Agglomeratie
Stedelijk gebied
Stadsgewest
Suburbanisatie
Urbanisatie
Netwerkstad

Slide 31 - Drag question

This item has no instructions

Gebouwd rondrond 1960. Nederland in de 2/3e DTM fase, bevolkingsexplosie
Oudste deel van de stad, dat is gebouwd in de middeleeuwen.
De woningwet werd ingevoerd. Huizen moesten beter en comfortabeler
Hier woonde vroeger de mensen die werkte in de fabrieken.

Slide 32 - Drag question

This item has no instructions

Krimp 
Leefbaarheid wordt slechter
Vergrijzing
Hoge geboortecijfers niet-westerse allochtonen

Slide 33 - Drag question

This item has no instructions

Verhuizen naar de stad
Vertrekken uit de stad
Vervallen wijken opknappen
Gezinnen met jonge kinderen
Jonge mensen met een baan
Werkzoekenden of studenten

Slide 34 - Drag question

This item has no instructions

Zelfstandig werken
Maken examenopdracht 
Samenvatten
Leren
Elkaar overhoren
Opdrachten doornemen
Voorbereiden toetsweek

Slide 35 - Slide

This item has no instructions