Les 2 Ergonomisch werken

Ergonomisch werken
1 / 16
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Ergonomisch werken

Slide 1 - Slide

Vorige les
Wat hebben we besproken?                   

    Voorschriften voor hygiënisch werken. 

  Voorschriften voor veilig werken.      

Huiswerk. Hoe is het gegaan?    


Slide 2 - Slide

Doelen deze les
* Je kunt uitleggen wat de arbowetgeving inhoudt in relatie tot ergonomie voor zorgverleners.

*Je hebt inzicht in wat jij weet over tillen, belasting, hoe een zorgvrager te verplaatsen en jij klachten kan voorkomen. 

Slide 3 - Slide

Arbowet
De arbeidsomstandighedenwet is er sinds 1990. 

De wet zorgt voor een gezond en veilig werkklimaat. 

Klimaat??? 

Slide 4 - Slide

Wat denk jij wat er onder de arbo-wet valt?

Slide 5 - Mind map

Wat is nu ergonomie?
Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. 

'Ergo' is het Griekse woord voor 'werk'

Slide 6 - Slide

Ergonomie en de arbowet
- Veiligheid en gezondheid van de werknemer mag niet in gevaar komen. 

- Inrichting van de werkplek. 

- Zo min mogelijke onveilige situaties. 

Slide 7 - Slide

Risico's in de zorg

 • Chemische factoren 
 • Microbiologische factoren 
 • Fysieke belasting 
 • Psychische belasting 
 • Zintuiglijke belasting 
 • Werktijden en rusttijden die niet in balans zijn.
Slide 8 - Slide

Zooooo dat is dan geregeld....
Ik kan straks lekker in de zorg de beentjes omhoog doen.

Of toch niet???? 

Slide 9 - Slide

Wat kan jij doen?

Slide 10 - Mind map

Belasting

Statische belasting betekent dat je in een moeilijke houding moet werken.

Dynamische belasting is het zichtbaar in beweging zijn tijdens het uitvoeren van taken


Slide 11 - Slide

Opdracht
Ga in groepjes van 4 en schrijf eens 5 voorbeelden op van statische belasting en dynamische belasting. 

5 minuten. Klassikaal bespreken. 

Slide 12 - Slide

Ergonomie
 • Til norm en tillen.
 •  Staan en zitten niet langer dan één uur achter elkaar. 
 • Gebogen rug. 
 • Duwen en trekken. 
 • Verplaatsen van de zorgvrager. 

Slide 13 - Slide

Opdracht
In 4-tallen gaan jullie een free-learning maken over fysieke belasting. Lever het resultaat in bij de docent. 

De link is;
https://www.free-learning.nl/modules/basisfysiekgezondwerken/start.html

Slide 14 - Slide

Huiswerk
Lezen; 
PBZ 4.3, 4.4, 4,5

Verwerkingsopdrachten;
PBZ 4.3 Voorschriften voor hygiënisch werken. 
PBZ 4.4 Voorschriften voor veilig werken. 
PBZ 4.5 Ergonomisch werken. 
Slide 15 - Slide

Terugblik
 • Doelen behaald?
 • Huiswerk in ItsLearning
 • Tips en tops
 • Volgende week 'bewegingsapparaat' 

Slide 16 - Slide