Meertaligheid 1A

Expertisemoment 
meertaligheid

sessie 1A
1 / 24
next
Slide 1: Slide
NederlandsHoger onderwijs

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Expertisemoment 
meertaligheid

sessie 1A

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Een korte intro

 • Vorming meertaligheid Vocvo 
 • Meertaligheid in team taalbeleid 
 • Onze digitale aanpak 
 • Doel? Wat gaan we doen vandaag?
 • Vragen?

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

5 Stellingen over meertaligheid
 • Neem je smartphone, ga naar                                                  Lessonup.app (online) & geef de code in
 • Ben je het eens of oneens?
 • Leg ook uit waarom (1 post p.p.)
 • We bespreken de stelling achteraf                                                          

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

De meertalige werkelijkheid botst met het eentalige beleid en dat is problematisch.

Slide 5 - Open question

eentalige beleid  van school, verenigingen, VGC 

Taalbeleid (meertaligheid) moet niet verward worden met taalpolitiek(taalwetgeving)..  De termen hebben verschillende uitgangspunten en doelen. Taalbeleid richt zich op het feitelijk taalgebruik in de maatschappij, op de noden van de bevolking in een taaldiverse omgeving.  
Feiten & cijfers
 • Brussel: 180 nationaliteiten en meer dan 100 talen
 • De taaldiversiteit is enorm toegenomen  
 • Toename van Brusselaars die zichzelf als meertalig zien
 • Afname van Brusselaars die zichzelf  als eentalig zien
 • Tweetaligheid is niet  meer automatisch NL /FR
 • Arabisch is de belangrijkste migratietaal

Slide 6 - Slide

De eerste 2 puntjes: uitleg geven dat we eerst de info uit de vorming met het team gingen delen. Toen beseften we dat we meertaligheid op de agenda moesten zetten om dit een plaats te geven in ons team taalbeleid. De vraag is hoe groot die plaats moet zijn. Daar dienen de volgende sessie ook voor om samen tot een visie te komen over taalbeleid.
Het is een probleem dat docenten meertaligheid als tweetaligheid (FR/NL) opvatten.

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Feiten... 
 • Taal is niet neutraal
 • Hierarchie in talen: hoge vs. lage status
 • De lage status van de thuistaal heeft  een negatief effect op het leerproces
 • Het erkennen van de thuistaal is essentieel voor het welbevinden van het kind & voor de leerprestaties

Slide 8 - Slide

De eerste 2 puntjes: uitleg geven dat we eerst de info uit de vorming met het team gingen delen. Toen beseften we dat we meertaligheid op de agenda moesten zetten om dit een plaats te geven in ons team taalbeleid. De vraag is hoe groot die plaats moet zijn. Daar dienen de volgende sessie ook voor om samen tot een visie te komen over taalbeleid.
De veronderstelling dat je voor het leren van een nieuwe taal enkel aan die taal mag blootgesteld worden vormt een belemmering voor vernieuwing in het (taal)onderwijs.

Slide 9 - Open question

theoretische uitleg: Je kan een nieuwe taal beter leren door het inzetten van je moedertaal.
Feiten & een hypothese
 • Soms juist minder leerwinst door onderdompeling in taal    
 • Cognitieve overbelasting -->Vermoeidheid en stress --> leerlingen haken mentaal af-->leerverlies
 • Het relatieve rendement van tweedetaalleren neemt waarschijnlijk af als de talige input wordt toeneemt 

Slide 10 - Slide

De eerste 2 puntjes: uitleg geven dat we eerst de info uit de vorming met het team gingen delen. Toen beseften we dat we meertaligheid op de agenda moesten zetten om dit een plaats te geven in ons team taalbeleid. De vraag is hoe groot die plaats moet zijn. Daar dienen de volgende sessie ook voor om samen tot een visie te komen over taalbeleid.
Een taalbad is een goede manier
om Nederlands te leren.

Slide 11 - Open question

theoretische uitleg: cognitieve overbelasting: uit artikel Sierens
Feiten & vragen 
 • De effecten van een taalbad zijn amper onderzocht
 • Kans op leerverlies door cognitieve overbelasting
 • Zijn de ‘kosten’ van een taalbad (overbelasting) niet hoger zijn dan de ‘opbrengst’ (extra woordenschat)?
 • Wanneer kan een taalbad wel werken? 

Slide 12 - Slide

De eerste 2 puntjes: uitleg geven dat we eerst de info uit de vorming met het team gingen delen. Toen beseften we dat we meertaligheid op de agenda moesten zetten om dit een plaats te geven in ons team taalbeleid. De vraag is hoe groot die plaats moet zijn. Daar dienen de volgende sessie ook voor om samen tot een visie te komen over taalbeleid.
Het is problematisch dat veel docenten vinden dat meertaligheid het (standaard) Nederlands bedreigt.

Slide 13 - Open question

https://www.bruzz.be/onderwijs/schoolvakken-andere-taal-ondermijnen-kennis-nederlands-niet-2020-01-14
Feiten en een hypothese
 • Thuistalen krijgen geen plek in de klas
 • Het erkennen van de thuistaal is essentieel voor het zelfvertrouwen, motivatie & voor de leerprestaties 
 • Het niveau van de thuistaal heeft invloed op het leren van een nieuwe taal
 • Een sterke thuistaal versterkt vermoedelijk de schooltaal

Slide 14 - Slide

De eerste 2 puntjes: uitleg geven dat we eerst de info uit de vorming met het team gingen delen. Toen beseften we dat we meertaligheid op de agenda moesten zetten om dit een plaats te geven in ons team taalbeleid. De vraag is hoe groot die plaats moet zijn. Daar dienen de volgende sessie ook voor om samen tot een visie te komen over taalbeleid.
Vragen?
Bedenkingen?

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

De volgende keer

 • Datum? Maandag 4 mei?
 • Preteaching: Vocvo boekje & vragen 
 • Feedback? Tips? Suggesties? 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Expertisemoment 
meertaligheid

sessie 1B

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Een korte intro

 • Kaderen: jullie zijn het doelpubliek (vertaling naar externen later)
 • Doel? Wat gaan we doen vandaag?
 • Vragen?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Hoeveel % van de leerkrachten vindt dat de moedertaal geen plaats moet hebben op school?
A
52%
B
31%
C
84%
D
77%

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel % van de leerlingen worden gestraft als zij hun moedertaal op de speelplaats spreken?
A
37%
B
48%
C
53%
D
65%

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel % van de leerlingen worden gestraft als zij een andere taal dan het Nederlands spreken in de klas?
A
66%
B
53%
C
75%
D
38%

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel% van de leerlingen schaamt zich om de moedertaal te spreken op de speelplaats
A
41%
B
60%
C
56%
D
27%

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel % van de tijd spreken kinderen Nederlands als ze ge- stimuleerd worden meertalig te zijn?
A
50%
B
25%
C
75%

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions