Les 2 Klimaat en milieu/cultuur en identiteit


Klimaat en milieu
Cultuur en identiteit
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson


Klimaat en milieu
Cultuur en identiteit

Slide 1 - Slide

Programma
  • De dimensies
  • Klimaat en milieu: duurzaamheid, voetafdruk
  • Identiteit en cultuur: socialisatie, internalisatie
  • Tiny House
  • Opdracht

Slide 2 - Slide

De 7 burgerschapsdimensies
1.  Identiteit en cultuur
2. Klimaat en milieu
3. Healthy aging/vitaal burgerschap
4. Verzorgingsstaat en inclusieve samenleving
5. Rechtsstaat en democratie
6. Financiën en economie
7. Mediawijsheid en privacy

Slide 3 - Slide

We hebben het over:
Jijzelf, jouw plek in het vak, jouw plek de samenleving én in de wereld

Slide 4 - Slide

Hoe ging de vorige opdracht?
- Excursieverslag Fries Museum
- Werkblad over discriminatie

Slide 5 - Slide

Klimaat en milieu
Weer gaat over vandaag. Klimaat gaat over het weer in langere periodes. Hierin zijn patronen zichtbaar zoals de langere zomers de afgelopen jaren. 

Milieu gaat over de grond, het lucht en het water. De leefomgeving van dieren planten en mensen. 

Slide 6 - Slide

1

Slide 7 - Video

00:41
Beschrijf kort hoe klimaatverandering ontstaat.

Slide 8 - Open question

1

Slide 9 - Video

01:09
Hoe kunnen we uitstoot tegen gaan?

Slide 10 - Open question

1

Slide 11 - Video

00:55
Wat doe jij al om klimaatverandering tegen te gaan?

Slide 12 - Open question

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt vaak omschreven aan de hand van de drie P’s: People, Planet en Profit. Het gaat er bij duurzaamheid om dat deze drie – mens, milieu en economie – met elkaar in evenwicht zijn. Op die manier zorgen we dat de aarde niet uitgeput raakt en dat deze ook op langere termijn leefbaar blijft.


Slide 13 - Slide

Ecologische voetafdruk
De voetafdruk (ook wel mondiale of ecologische voetafdruk genoemd) is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte wordt berekend op basis van jouw levensstijl. 

wat je consumeert kost namelijk ruimte. Eten en drinken neemt bijvoorbeeld ruimte in beslag, omdat het verbouwd en vervoerd moet worden. Maar ook papiergebruik (denk aan bomenkap) en energieverbruik (CO2 uitstoot) kosten veel ruimte.

Slide 14 - Slide

Identiteit en cultuur
Cultuur: normen, waarden en gewoonten van een groep mensen.

Socialisatie: iemand krijgt -bewust en onbewust- door internalisering de normen, waarden en gewoonten van een groep aangeleerd.


Slide 15 - Slide

Internalisatie: je maakt normen, waarden en gewoonten je eigen. Het voelt niet meer als een regel, maar als iets wat je gewoon doet. 


Bijvoorbeeld: een taal spreken, eten met mes en vork, het toilet doorspoelen, handen wassen, luisteren naar een ander.

Slide 16 - Slide

Wat heb je van jouw
ouders geleerd op het
gebied van duurzaamheid?

Slide 17 - Mind map

Slide 18 - Slide

https://voetafdruktest.wwf.nl/ 

Slide 19 - Slide

Hoe ga je als creatief vakman om met duurzaamheid?

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Opdracht:
1. Teken jou ecologische voetafdruk: wat kan jij doen om klimaatverandering tegen te gaan? Leg uit wat je in je voet hebt getekend/geschreven. 

2. Hoe kun je rekening houden met duurzaamheid in jouw vak? Leg dit in je eigen woorden uit. 

3. Met welke Global Goals kun je rekening houden?

-> Zet dit in je portfolio!


Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

We hebben het over:
Jijzelf, jouw plek in het vak, jouw plek de samenleving én in de wereld

Slide 26 - Slide

Voor de volgende keer, in je portfolio inleveren in Teams: 

- Excursieverslag Fries Museum
- Werkblad over discriminatie
- Opdracht deze les: Footprint en 

Slide 27 - Slide