Werkwoorden -re

Bonjour H2C
Aujourd'hui: 14 avril1 / 23
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Bonjour H2C
Aujourd'hui: 14 avrilSlide 1 - Slide

Doelen
À la fin du cours vous pouvez:
De regelmatige werkwoorden op -RE herkennen, begrijpen en gebruiken. 

- voorkennis activeren
- grammatica (werkwoorden -re)
- exercices

Slide 2 - Slide

Werkwoorden -er

acheter
habiter
écouter
donner

uitgangen: e, es, e, ons, ez, ent
passé composé?
passé composé?
Werkwoorden - ir

Choisir
finir
grandir
réfléchir

uitgangen: is, is, it, issons, issez, issent
passé composé?

Slide 3 - Slide

ik kies (choisir)
- présent
A
je choise
B
je choisi
C
je choisis
D
j'ai choisi

Slide 4 - Quiz

wij hebben nagedacht (réfléchir)
- passé composé
A
nous avons réfléchi
B
nous réfléchissons
C
vous avez réfléchi
D
nous réfléchirons

Slide 5 - Quiz

jullie hebben gekocht (acheter)
- passé composé
A
ils ont acheté
B
vous achetez
C
vous avez acheté
D
nous avons acheté

Slide 6 - Quiz

hij geeft (donner)
- présent
A
elle donne
B
il donne
C
ils donnent
D
il a donné

Slide 7 - Quiz

Verbe régulier 
-re
répondre (antwoorden)
rendre (teruggeven)
entendre (horen)
perdre (verliezen)
vendre (verkopen)
attendre (wachten)

Slide 8 - Slide

Le verbe régulier en -re
1. Stam van het werkwoord [ => -re]
2. Zet de juiste uitgang er achter
voorbeeld: attendre = wachten

uitgangen: s, s, -, ons,
           ez,ent
Les notes:

Slide 9 - Slide

Regelmatige werkwoorden 
op -re
Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils
s
s
-
ONS
EZ
ENT

Slide 10 - Drag question

jij verkoopt (vendre)
A
tu vends
B
tu vendre
C
il vend
D
tu as vendu

Slide 11 - Quiz

wij wachten (attendre)
A
vous attendez
B
nous attendons
C
nous attendions
D
ils attendent

Slide 12 - Quiz

hij antwoordt
A
il répond
B
vous répondez
C
il réponds
D
ils répondent

Slide 13 - Quiz

vertaal: zij horen (attendre)

Slide 14 - Open question

passé composé
werkwoord - er (chanter)

J'ai chanté
tu as chanté
il/elle a chanté
nous avons chanté
vous avez chanté
ils/elles ont chanté
passé composé
werkwoord -re (répondre)

J'ai répondu
tu as répondu
il/elle a répondu
nous avons répondu
vous avez répondu
ils/elles ont répondu

Slide 15 - Slide

passé composé
werkwoord - er (chanter)

J'ai chanté
tu as chanté
il/elle a chanté
nous avons chanté
vous avez chanté
ils/elles ont chanté
passé composé
werkwoord -re (répondre)

J'ai répondu
tu as répondu
il/elle a répondu
nous avons répondu
vous avez répondu
ils/elles ont répondu

Slide 16 - Slide

De passé composé

werkwoorden:
- ER --> é  (j'ai écouté)
- IR -->    (j'ai fini)

- RE --> u
De passé composé
(perdre) Il a perdu= hij heeft verloren


Let op! Het voltooid deelwoord van werkwoorden op -re eindigt dus op -u
attendu - entendu - rendu

Slide 17 - Slide

ik heb gewacht (attendre)
A
je suis attendu
B
j'ai attendu
C
tu as attendu
D
j'ai attendre

Slide 18 - Quiz

wij hebben verloren (perdre)
A
vous avez perdu
B
ils ont perdu
C
nous avons perdu
D
nous sommes perdu

Slide 19 - Quiz

hij heeft geantwoord (répondre)

Slide 20 - Open question

au travail!
Fait les exercices: 
27 C, D & E
(10 minuten)

klaar? Leer de woordjes van
bron F & H

Slide 21 - Slide

Doelen
À la fin du cours vous pouvez:
De regelmatige werkwoorden op -RE herkennen, begrijpen en gebruiken. 

- voorkennis activeren
- grammatica (werkwoorden -re)
- exercices

Slide 22 - Slide

Devoirs
Leer de woordjes van bron F & H

Slide 23 - Slide