cells and organisms

1 / 26
next
Slide 1: Interactive video with 2 slides
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

2

Slide 1 - Video

This item has no instructions

02:25
micro-organisms which can be found in your large intestine are harmful or good microbes?
A
good
B
harmful
C
neither
D
both

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

03:25
try to explain in your own words what a microbiome is.

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

this kindom has no nucleus in their cells
A
animal
B
fungi
C
plant
D
bacteria

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

which one out of the 4 is a harmful micro-organisms in the kingdom of fungi?
A
ringworm
B
meningitis
C
salmonella
D
E.coli

Slide 20 - Quiz

meningitis (hersenvliesontsteking): Meningitis behoort tot de infectieziekten en is een ontsteking van de hersenvliezen. In de meeste gevallen wordt meningitis veroorzaakt door een bacterie of een virus, waarbij een ontsteking door een bacterie veelal ernstiger verloopt.E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van dieren en mensen. Daar beschermt hij tegen andere schadelijke bacteriën.
Er zijn enkele typen E. coli die een voedselinfectie veroorzaken. Deze typen kunnen voorkomen op rauw vlees, rauwe groente en rauwe melkproducten. Ook in meel kan E. coli zitten.  
Besmetting kan voorkomen worden door hygiënisch te werken en vlees goed gaar te bakken. Vooral na het aanraken van rauw vlees of rauw deeg, is het belangrijk om handen goed te wassen.

Salmonella is een bekende en beruchte ziekmakende bacterie. Salmonella kan voorkomen in rauwe dierlijke producten, zoals vlees, vis en eieren, en op rauwe groente, kiemgroente en fruit.

Kinderen tot 5 jaar, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand worden sneller ziek na een besmetting. De kans bestaat dat zij een vochttekort oplopen. 

Door hygiënisch te werken kan besmetting voorkomen worden. Bak vlees door en door gaar en was groente en fruit onder stromend water. Vooral na het aanraken van rauw vlees, is het belangrijk om handen goed te wassen.  

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

describe in your own words the term 'Athlete's foot'

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

How do microbes keep us healthy?
A
they produce vitamins
B
they boost our immune system
C
both

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Name 5 ways in which bacteria can be spread

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

This is a type of germ. They're very tiny, and when they get inside your body, they can make you sick. This microbe cause colds, chicken pox, measles, flu, and many other diseases. Unfortunately, antibiotics don't work on viruses like they do on bacteria.
What microbe is being discussed in this text?

Slide 26 - Open question

This item has no instructions