De cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Sociaal-Agogische ZorgSecundair onderwijs

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

De cognitieve ontwikkeling

Slide 1 - Slide

Casus
Lisette is 78 jaar. Ze woont in bij haar dochter en haar man. Sinds enkele jaren is ze niet meer zo helder van geest. Fysiek lukt het wel nog goed en heeft ze weinig hulp nodig. Maar soms is ze erg verstrooid. Zo is ze een paar keer midden in de nacht op de dool geweest buiten. Op dat moment hebben haar dochter en schoonzoon besloten om Lisette bij hen in huis te laten wonen. Op die manier kunnen ze een oogje in het zeil houden.

Slide 2 - Slide

In welke vier deelgebieden kunnen we de cognitieve ontwikkeling indelen?

Slide 3 - Open question

Ontwikkeling van de waarneming

Slide 4 - Slide

Reeds vanaf de babytijd worden prikkels door de zintuigen opgevangen. De hersenen geven er dan betekenis aan. Hoe noemt dit?
A
waarneming
B
interpretatie
C
observatie
D
luisteren

Slide 5 - Quiz

In welke situatie is sprake van gedetailleerde waarneming?
A
je boekentas inladen
B
je huiswerk maken
C
Wally zoeken in een waar is Wallyprent
D
een legoplannetje volgen

Slide 6 - Quiz

Vanaf welke leeftijdsfase verloopt de waarneming minder goed?

Slide 7 - Open question

Ontwikkeling van het geheugen

Slide 8 - Slide

Welke woorden komen bij je op bij het begrip Kinderamnesie?

Slide 9 - Mind map

Kleuters en schoolkinderen leren verschillend. Hoe dan?

Slide 10 - Mind map

Wat is het verschil tussen korte termijngeheugen en lange termijngeheugen?

Slide 11 - Open question

Je bent in gesprek met een oudere. Stel een vraag die verband houdt met het korte termijn geheugen. Bvb. Wat heb je vandaag gegeten?

Slide 12 - Open question

Stel een vraag dat verband houdt met het langetermijngeheugen.

Slide 13 - Open question

Wat weet je over dementie?

Slide 14 - Mind map

Denkontwikkeling

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Hoe heet objectpermanentie als het niet over objecten maar over personen gaat?

Slide 17 - Open question

Welke angst ontstaat wanneer kinderen persoonspermanentie ontwikkeld hebben?

Slide 18 - Open question

Piaget beschrijft 4 ontwikkelingsstadia. Ken jij de juiste volgorde? Sleep de correcte fase naar de passende leeftijd.
0 - 2 jaar
2 - 7 jaar
7 - 12 jaar
vanaf 12 jaar
sensomotorische fase
pre-operationele 
fase
concreet operationele fase
formeel operationele fase

Slide 19 - Drag question

Labouvie-Vief beweert dat het denken na 18 jaar nog verder evolueert. Wat is de naam van de fase die zij toevoegt?

Slide 20 - Open question

Volwassen zijn...
Rond 25 jaar zijn de hersenen gerijpt en kan een volwassene zelfstandig keuzes maken, in zijn onderhoud voorzien en verantwoordelijkheid dragen voor kinderen. Die leeftijd komt niet overeen met de wettelijke meerderjarigheid van 18 jaar. Sommige experten beweren dat je op 18 jaar niet volwassen genoeg bent en willen de meederjarigheid optrekken naar 24 jaar. 

Slide 21 - Slide

Vind jij dat de leeftijdsgrens van de volwassenheid moet worden opgetrokken naar 24 jaar?
JA
NEE
Misschien

Slide 22 - Poll

Er zijn vier soorten volwassenheid. Juridische volwassenheid, lichamelijke volwassenheid, psychologische volwassenheid en...

Slide 23 - Open question

De hersenwerking bij de oudere verloopt trager, maar hij/zij kan nog wel leren bij voldoende stimulatie. 

Slide 24 - Slide

Welke leervormen ken je nog?

Slide 25 - Mind map

Taalontwikkeling

Slide 26 - Slide

Duid de juiste volgorde van de taalfasen aan.
A
Vroeg linguaal, pre-linguaal, differentiatie, voltooiing
B
Pre-linguaal, vroeg linguaal, voltooiing, differentiatie
C
Vroeg linguaal, pre-linguaal, voltooiing, differentiatie
D
Pre-linguaal, vroeg linguaal, differentiatie, voltooiing

Slide 27 - Quiz

Welke taalstoornis kan optreden nadat een oudere een hersenbloeding heeft gehad?

Slide 28 - Open question

Wil je nog eens een les met Lesson-up doen?
Ja, heel graag
Ja, misschien wel
Nee, liever niet
Nee, helemaal niet

Slide 29 - Poll

Dankjewel!

Slide 30 - Slide