les 5: globalisering va 1980 + economisch bekeken (2.4 en 2.5)

Deze les
  • globalisering na 1980 (2.4)
  • globalisering economisch bekeken (2.5)


Hoe is de internationale arbeidsverdeling veranderd 
(tov koloniale tijd)

Welke ruimtelijke gevolgen heeft de economische globalisering (positief en negatief)
Veel uitleg.
Begrippen met blooket
1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 15 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Deze les
  • globalisering na 1980 (2.4)
  • globalisering economisch bekeken (2.5)


Hoe is de internationale arbeidsverdeling veranderd 
(tov koloniale tijd)

Welke ruimtelijke gevolgen heeft de economische globalisering (positief en negatief)
Veel uitleg.
Begrippen met blooket

Slide 1 - Slide

Super snelle globalisering vanaf 1980
  • MNO's heel groot geworden -> wereldwijd netwerk
  • liberalisering (vrijhandel) -> meer wereldhandel
  • snelle transport- en communicatie technologie

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

vrijhandel
MNO (multinational) wil winst maken:
- kosten zo laag mogelijk

Productie dus verplaatsen naar lage lonen landen
= uitschuiving
Bij vrijhandel geen handelsbelemmeringen

Slide 4 - Slide

Internationale arbeidsverdeling
onderzoek + ontwerp in centrum
grondstoffen uit periferie
productie / assemblage in (semi-)periferie
verkoop in centrumlanden
afval vaak in periferie gedumpt
nieuwe M&M smaak bedenken
suiker, cacao, palmolie
M&M's maken en verpakken 
reclames bedenken en verkoop M&M's

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Slide 7 - Link

Productie in industrielanden
In semi-perifere landen (vooral: BRICS)
Lonen stijgen -> welvaart stijgt + veel inwoners 
                                                                            -> potentiële afzetmarkt.

Slide 8 - Slide

Wereldhandel toegenomen.
Maar vooral binnen de triade (3 kerngebieden)

Slide 9 - Slide

Wereldhandel toegenomen.
Maar vooral binnen de triade (3 kerngebieden)
Triade was West-Europa, V.S. en Japan
Triade is nu
West-Europa, V.S. en Oost-Azië.
(vooral China erbij)
global shift
Het economisch zwaartepunt is verschoven richting Azië. 

Slide 10 - Slide

Niet elk gebied profiteert.

'fast world'

Neemt veel deel aan wereldeconomie

Modern

'slow world'

Neemt weinig deel aan wereldeconomie

Weinig modernisering

80% vd wereldbevolking

Dus ook in centrumlanden heb je een slow world

Slide 11 - Slide

Voorbeeld: V.S = centrumland
Fragmentarische modernisering
Een gebied met moderne, grootschalige landbouw (fast world) ten opzichte van een gebied  met traditionele, kleinschalige landbouw (slow world).

Slide 12 - Slide

Maar sommige gebieden profiteren juist...
Mensen, geld, grondstoffen verlaten arme gebieden.

Arme gebied komt in negatieve spiraal, welvaart neemt af

=backwash-effect.
extra uitleg
Een deel van het land wordt rijker.

Het armere deel van het land heeft hier extra nadeel van omdat de mensen/geld/grondstoffen naar het rijke deel toe gaan.
Het armere deel wordt dus nog armer.

Slide 13 - Slide

Maar sommige regio's profiteren juist...
Gebied krijgt meer geldzendingen en kennis.

Waardoor de welvaart in een gebied juist toeneemt.

= spread effecten 
extra uitleg
Een deel van het land wordt rijker.

Het armere deel van het land heeft hier extra voordeel van omdat de er geld gestuurd wordt of kennis gedeeld wordt waardoor het armere deel ook rijker wordt.

Slide 14 - Slide

leerdoelen
weektaak iedereen
extra herhalen
/oefenen
verdieping

Slide 15 - Slide