ACTIVITEIT 2 OP REIS DOOR DE TIJD

Tijd kan je meten.
Welke meetinstrumenten kennen jullie?
1 / 32
next
Slide 1: Mind map
WoLager onderwijs

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Tijd kan je meten.
Welke meetinstrumenten kennen jullie?

Slide 1 - Mind map

This item has no instructions

ACTIVITEIT 2 
OP REIS DOOR DE TIJD
activiteit 2
Op reis door de tijd

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

  • verschillende aanduidingen van tijd juist gebruiken: trimester, semester, eeuw, millennium
• een eeuwenband juist lezen;
• jaartallen in de juiste eeuw op de
eeuwenband zetten;

  • zeggen met welke jaartallen een eeuw
begint en eindigt.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

Verdeel de klas in twee groepen. De leerlingen van de eerste groep zitten
een minuut stil, de leerlingen van de tweede groep krijgen elk een
bladzijde uit de krant en duiden daarop zo veel mogelijk korte woorden of
getallen aan (in, het, zei, 5 …).
Zet een timer op één minuut, zodra de leerlingen starten.
De leerlingen steken hun hand op als ze denken dat de minuut voorbij is
Hoe wist je dat de minuut om was? 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Hoe wist je dat de minuut om was? 
Wat is het verschil tussen een minuut stilzitten en een minuut bezig zijn?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

(bijlage 1: gelamineerde kaartjes)
Elke lln. krijgt een kaartje. Daag de
leerlingen uit om zo snel en stil mogelijk in een rij te gaan staan van
kortste naar langste tijd.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Hoe hebben ze vroeger tijd gemeten?

Slide 11 - Open question

Vroeger keken ze naar het ritme van de natuur: de afwisseling van dag en nacht,
de cyclus van de maan en de opeen-volging van de seizoenen. Daarna
vonden ze verschillende meet-instrumenten uit.

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

Rangschik de meetinstrumenten van oud naar nieuw.
1
2
3
4
5
6
7

Slide 14 - Drag question

We kunnen de tijd met veel instrumenten meten en verdelen in kortere of
langere periodes, van seconden naar minuten, naar uren, naar dagen … 
ws. p. 6 +7
  We maken oefening 1.

Slide 15 - Slide

Kan ook als huiswerk.
TIJDLIJN
Om jaren voor te stellen, gebruiken we een tijdlijn. Op een tijdlijn stelt elk
streepje een jaar voor. Je kunt er belangrijke gebeurtenissen uit je leven
op zetten. 

Slide 16 - Slide

We kunnen de tijd met veel instrumenten meten en verdelen in kortere of
langere periodes, van seconden naar minuten, naar uren, naar dagen … 
Maar we kunnen veel verder teruggaan in de tijd. Daarvoor gebruiken we een eeuwenband. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Maar we kunnen veel verder teruggaan in de tijd. Daarvoor gebruiken we een eeuwenband. 
Een eeuwenband is verdeeld in eeuwen. Op de eeuwenband geven we gebeurtenissen een plaats in de tijd.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Hier oefenen we op...

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

De tweede eeuw begint in het jaar 101.
De derde eeuw begint dan in het jaar...
A
201
B
301
C
401
D
102

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer start de 5de eeuw?
A
201
B
401
C
500
D
501

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer start de 8ste eeuw?
A
600
B
601
C
700
D
701

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer start de 13de eeuw?
A
1001
B
1201
C
1301
D
3101

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer start de 9de eeuw?

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Wanneer start de 17de eeuw?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Wanneer start de 20ste eeuw?
A
1601
B
1701
C
1901
D
2001

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

In welke eeuw leven wij nu?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

In welke eeuw ligt het jaartal
735?

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Geef een jaartal uit
de 16de eeuw.

Slide 29 - Mind map

This item has no instructions

Geef een jaartal uit
de 1ste eeuw.

Slide 30 - Mind map

This item has no instructions

Geef een jaartal uit
de 10de eeuw.

Slide 31 - Mind map

This item has no instructions

804
2100
1167
1760
1501
590
916
2028

Slide 32 - Drag question

This item has no instructions