VWO6 H1 P1

Aarde - Landschapszones
Par. 1.1
Het landschap als dynamisch systeem
1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 14 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Aarde - Landschapszones
Par. 1.1
Het landschap als dynamisch systeem

Slide 1 - Slide

Leerdoelen par. 1.1
 • Je kent de verschillende geofactoren.
 • Je begrijpt hoe geofactoren samenhangen met name in relatie tot de bodem.
 • Je kunt het landschap als dynamisch systeem beschrijven.

Slide 2 - Slide

Bos: een dynamisch systeem 
systeem ?

dynamisch?

Slide 3 - Slide

Een bos als dynamisch systeem
 • organisch afval
 • levend organisch materiaal
 • humusrijke grond
 • onveranderde grond
 • uitgespoelde grond

A
Levend organisch materiaal
B
Organisch afval
C
Uitgepoelde grond
D
Humusrijke grond
E
Onveranderde grond

Slide 4 - Slide

Een combinatie van processen houdt een voedselkringloop in stand:
 •  fotosynthese
 •  mineralisatie
 •  humusvorming
 •  uitspoeling
 •  inspoeling
 •  verwering

Slide 5 - Slide

Waar vindt welk proces plaats?

 • fotosynthese?
 • uitspoeling?
 • inspoeling?

A
Fotosynthese: 
Water + CO2 + licht + voedingsstoffen --> Plantaardig materiaal
B
Bladeren vallen op de grond: organisch afval
Bladeren en takjes worden afgebroken tot humus en mineralen. Wormen en bacteriën verteren geheel of gedeeltelijk organisch afval

C
Uitspoeling:
Er zakt meer neerslag naar beneden dan er weer terug omhoog komt > dit neemt humus en mineralen verder mee naar beneden
D
Inspoeling:
Dieper in de grond blijft de humus steken tussen bijv. de zandkorrels
E
Nog dieper in de grond vind je de grondsoort waarin de bodem gevormd wordt. Door verwering kunnen de gronddeeltjes wel steeds kleiner worden.

Slide 6 - Slide

Geofactoren
Wat is de belangrijkste geofactor die de bodemvorming bepaalt?

Slide 7 - Slide

Het klimaat heeft grote invloed op het type bos dat ergens voorkomt
A
Naaldbos > in de boreale zone
(lange koude winter, kort groeiseizoen)
B
Tropisch regenwoud > in de tropische zone
(warm, veel neerslag)
C
Loofbos > in de gematigde zone
(seizoensinvloed, voldoende neerslag)

Slide 8 - Slide

Wat kun je zien in een bodemprofiel?
 • Kleuren
 • Verschillende korrelgroottes
 • Plantaardige resten
 • Verhouding vast-vloeibaar-lucht


Slide 9 - Slide

Als klimaat en begroeiing veranderen is het logisch dat de processen die de verkleuring van de grond veroorzaken ook anders zijn

Slide 10 - Slide

Welke processen horen (vooral) bij welke bodem?

 • mineralisatie
 • uitspoeling
 • humusvorming
 • uitspoeling 
 • inspoeling 
 • chemische verwering

Slide 11 - Slide

Toelichting begrippen
Mineralisatie is het proces waarbij organische verbindingen (plantenresten, afgevallen bladeren,…)  door micro-organismen worden omgezet in anorganische (minerale) verbindingen (vb. nitraat, koolstofdioxide)


Humus is dood materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong , waarvan de celstructuur van de oorspronkelijke bestanddelen reeds verloren is gegaan. Dit gehomogeniseerde karakter onderscheidt humus van de strooisellaag.

Slide 12 - Slide

Naaldbos                 Tropisch bos                        Loofbos
humusvorming 
uit- en inspoeling

sterke mineralisatie
sterke uitspoeling
sterke chemische verwering

mineralisatie en humusvorming
uit- en inspoeling

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video