Les 43 'langzaam' - V5 - 21/22

第四十三节课
看病
Naar de dokter
1 / 49
next
Slide 1: Slide
ChineesMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 49 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

第四十三节课
看病
Naar de dokter

Slide 1 - Slide

小时结构 | Structuur van dit uur
 • Vooruitblik blok | toetsen & stof
 • Kahoot 
 • 复习生词 | Woorden les 43 - herhalen
 • Karakterkwartier (morgen oefendictee les 43)
 • 做作业 | Aan de bak
 • CultuurSlide 2 - Slide

Vooruitblik | toetsen en stof
 • Komende weken: les 43, 44 en cultuur
 • Toetsweek: toets over les 42 t/m les 44 (telt 4 keer mee)
 • Eind februari: luistertoets les 41 t/m 44 (telt 2 keer mee)

Slide 3 - Slide

Kahoot les 42 en les 43
https://create.kahoot.it/details/ca7c8fed-a9e2-4d9d-a07e-df0f27b9bdb1 

Slide 4 - Slide

生词 | Nieuwe woorden
 • 病 | Bìng | Ziek zijn / ziekte >> 我了 wǒ bìng le. 
 • 考试| kǎoshì  | toets >> 你有什么考试?中文考试
 • 考 | kǎo | (een toets) maken) >> 你得怎么样?
 • 作业 | zuòyè | huiswerk >> 做作业 je huiswerk maken/doen
 • 第 | dì | rangtelwoord. 页 | yè | bladzijde >>
 • 回答 | huídá | antwoorden (werkwoord)
 • 希望 | xīwàng | hopen >> 我希望他喜欢我。wǒ xīwàng tā xǐhuan wǒ
 • 怎么办?|zěnmebàn? | Wat te doen? >> 那现在怎么办
 • 一直 | yìzhí | aan een stuk... >> 老师一直很忙 - lǎoshī yìzhí hěn máng.

Slide 5 - Slide

生词 | Nieuwe woorden
 • 在 | zài | aan het ... >> 他一直做作业 Hij is de hele tijd aan het huiswerk maken.
 • 语法 | yǔfǎ | grammatica >> 德文语法 Duitse grammatica
 • 注意 | zhǔyì | Idee >> 我有好主意, wǒ yǒu hǎo zhǔyì.
 • 药 | yào | medicijn >> 吃药 chī yào | medicijn innemen. 
 • 药片 | yàopiàn | pil, tablet
 • 次 | cì | keer. >> 你做两吧!
 • 快 | kuài | snel >> 做一点儿吧!Doe het eens een beetje snel!
 • 疼 | téng | pijn hebben / pijn doen. 


Slide 6 - Slide

生词 | Nieuwe woorden
 • 肚子疼 | dùzi téng | buikpijn hebben. 头疼 | tóuténg | hoofdpijn hebben
 • 感冒 | gǎnmào | verkouden zijn >> 我感冒了 wǒ gǎnmào le
 • 休息 | xiūxi | uitrusten / pauze houden >> 你好好休息
 • 好像 | hǎoxiàng | het lijkt er op dat... >> 好像你病了!
 • Extra:
 • 练习 | liànxí | oefening / oefenen >> 我们练习一下吧!
 • 联系 | liánxì | contact / contact opnemen 保持联系 | contact houden
 • 答案 | dá'àn | antwoord (znw)

Slide 7 - Slide

生词 | Nieuwe woorden
 • 打针 | dǎzhēn | een prik krijgen (verb object) (slaan + naald)
 • 咳嗽 | kěsou | hoesten
 • 有空 | yǒu kòng | vrije tijd hebben (lett: hebben 'leegte'): 你有空吗?
 • 借 | jiè | lenen >> 我可不可以你的书?
 • 留 | liú | blijven, achterblijven >> 你在这儿吧
 • 留学 | liúxué | in het buitenland studeren | 我去中国留学
 • 发 | fā | sturen, verzenden >> 我拍照片给你。
 • 早日康复 | zǎorì kāngfù | beterschap - Lett: 'het vroeg terugkomen van je gezondheid)

Slide 8 - Slide

Karakterkwartier
Morgen oefendictee, dus ga lekker even aan je karakters zitten.
timer
15:00

Slide 9 - Slide

做作业 | Aan de bak
Maak nu opdracht 2 op bladzijde 86.
timer
20:00

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Cultuurcadeau! Chinese geneeswijze
Wat weten jullie hier al vanaf? Ik zie graag handen!
Na deze les:
 • Je kan benoemen wat het verschil is tussen traditionele Chinese geneeskunde en westerse geneeskunde.
 • Je kan verschillende vormen binnen de traditionele Chinese geneeskunde uitleggen.
 • Je kan benoemen wat de relatie is tussen traditionele Chinese geneeskunde en het daoïsme.


Slide 12 - Slide

Dit is wat we gaan doen!
 • Met je groepje krijg je de opdracht je te verdiepen in de Chinese geneeskunde, en het aan het eind van de les voor de hele klas even een korte samenvatting te geven van jouw onderdeel.
 • Gebruik: chineescultuurplein.nl / domeinen / technologie en wetenschap / geneeskunde
 • Huiswerk: Breng in kaart hoe mensen in jouw omgeving (vrienden, kennissen, familie, buren) tegen TCM aankijken. Neem een enquête af over TCM met minstens tien vragen en interview minstens zes personen.
 • Vragen?Slide 13 - Slide

Dus! Ga naar chineescultuurplein.nl / domeinen / technologie en wetenschap / geneeskunde.
 • Lees individueel even de hele tekst over Chinese geneeswijze.
 • Vat daarna jouw stukje samen, zodat je het a.h. eind van de les klassikaal kan samenvatten.
 • Groepje 1: Wat is Chinese geneeskunde t/m Wu Xing
 • Groepje 2: TCM behandelingsvormen t/m de god Shennong
 • Groepje 3: TCM versus westerse geneeskunde t/m uitvinder malaria medicijn.
 • Groepje 4: maakt vragenlijst van minimaal 10 vragen voor omgeving.
 • Vragen tussendoor? Stel ze gerust.

Slide 14 - Slide

Wie komt er naar voren?
 • Groepje 1: Wat is Chinese geneeskunde t/m Wu Xing
 • Groepje 2: TCM behandelingsvormen t/m de god Shennong
 • Groepje 3: TCM versus westerse geneeskunde t/m uitvinder malaria medicijn.
 • Groepje 4: maakt vragenlijst van minimaal 10 vragen voor omgeving.

Slide 15 - Slide

Huiswerk volgende week donderdag:
 • Breng in kaart hoe mensen in jouw omgeving (vrienden, kennissen, familie, buren) tegen TCM aankijken. Neem een enquête af over TCM met minstens tien vragen en interview minstens zes personen.

Slide 16 - Slide

第四十三节课
看病
Naar de dokter

Slide 17 - Slide

小时结构 | Structuur van dit uur
 • Oefendictee
 • 语法 | Grammatica
 • (elkaar) nakijken 


Slide 18 - Slide

Oefendictee les 43 - schrijf in karakters op

 1. Verkouden zijn
 2. Medicijn innemen
 3. Wat te doen?
 4. Toets
 5. Pijn hebben
 6. Het lijkt erop dat


 1. Verkouden zijn, 感冒
 2. Medicijn innemen, 药
 3. Wat te doen? 怎么办?
 4. Toets 考试
 5. Pijn hebben, 疼
 6. Het lijkt erop dat, 好像

Slide 19 - Slide

语法 |  Grammatica
 • 在 zài + ww           &       一直 yìzhí
 • 在 normaal gesproken 'zich bevinden in'.
 • Echter: 在 + ww = actie op dat moment gaande. 
 • Vertaling 'aan het...[ww: doen/lopen/schrijven/koken etc]'
 • 一直 yìzhí |'aan één stuk'/'de hele tijd'. Vaak '一直在。。。
 • 看书 wǒ zài kàn shū + 我一直在看书 wǒ yìzhí zài kàn shū
 • 妈妈(一直打电话  māma yìzhí zài dǎ diànhuà.

Slide 20 - Slide

Wat betekent dan...
 • 学生一直在做作业 xuéshēng yìzhí zài zuò zuòyè.
 • en hoe zou je zeggen...? 'ik vergeet mijn boek alsmaar'?
 • 一直在忘我的书 wǒ yìzhí zài wàng wǒ de shū
 • En..: Mijn Chinees is niet goed, dus ik oefen aan één stuk door
 • 我的中文不好,所以一直在练习。Wǒ de zhōngwén bù hǎo, suǒyǐyìzhí zài liànxí.
 • Vragen hierover?

Slide 21 - Slide

语法 | Grammatica: 好像
 • 好像 | Hǎoxiàng | Het lijkt erop dat...
 • (onderwerp) + 好像 + rest van de zin
 • 好像是美国人 - tā hǎoxiàng shì měiguórén - Het lijkt erop dat hij Amerikaans is.
 • 好像要下雨了 | Hǎoxiàng yào xià yǔ le- Het lijkt erop dat het gaat regenen
 • en wat betekent dan... 我好像感冒了 | Wǒ hǎoxiàng gǎnmào le.
 • en hoe zeg je: Hij is zo groot, het ziet er naar uit dat hij in NL geboren is.
 • 那么高,他好像是在荷兰出生 - tā nàme gāo, tā hǎoxiàng shì zài hélán chūshēng de.

Slide 22 - Slide

Elkaars opdr. 2 nakijken
Wissel van boek met je buurman/buurvrouw en kijk elkaars opdracht 2 na. Controleer goed op:
 • grammaticaconstructies
 • zinsvolgorde
 • karaktercorrectheid

Slide 23 - Slide

Nakijken opdracht 2
 1. 我们今天没有作业
 2. 他不想回答
 3. 他生病了,好像感冒了。
 4. 他今天一直在写汉字。
 5. 怎么办
 6. 这个语法难(学)了。
 7. 我们什么时候有考试

Slide 24 - Slide

第四十三节课
看病
Naar de dokter

Slide 25 - Slide

小时结构 | Structuur van dit uur
 • 写字 | Karakter/pinyin kwartier
 • Oefendictee Pinyin - Nederlands - les 43
 • 听力 | Luistervaardigheid - strategieën en oefenen.
 • Aan de bak: oefenen met zinnen.
 • Nakijken
 • Cultuur


Slide 26 - Slide

写字 | Pinyin/karakterkwartier
Zo een oefendictee pinyin - Nederlands van les 43.
Morgen oefendictee Nederlands - karakters les 43.

Ga dus lekker een kwartier aan de slag.
timer
15:00

Slide 27 - Slide

Oefendictee:

Schrijf het pinyin dat je hoort op, 
met de NLse vertaling erbij


 1. 考试 kăoshì - toets
 2. 怎么办?zěnmebàn? - wat te doen?
 3. 休息 xiuxi - uitrusten / pauze houden
 4. 头疼 tóuténg - hoofdpijn hebben
 5. 快 kuài - snel
 6. 注意 - zhǔyì
 7. 希望 xīwàng
 8. 作业 zuòyè

Slide 28 - Slide

听力 | Luisteren: strategieën
 • De vragen van te voren goed lezen, zodat je weet waar het over gaat.
 • Voorspellen! Nadenken over wat voor soort onderwerpen en woordjes er kunnen komen.
 • Je kennis van woorden, chunks, zinsopbouw gebruiken. Zit er een vraagwoord in? Wordt er een koppelwoord (zoals 'maar/可是‘ gebruikt).
 • gebruik maken van kennis van de context, kennis van de wereld (op een vliegveld hoor je iets anders dan in een restaurant)
 • Gebruik maken van hulpmiddelen (denk bijvoorbeeld aan plaatjes op een toets)

Slide 29 - Slide

Luisteropgave 1
Luister naar de aankondiging en beantwoord de vragen.
 1. Waarover gaat deze aankondiging?
 2. Wat is er veranderd?

Slide 30 - Slide

Luisteropgave 1
同学们,请注意。明天的考试不是两点半,是三点半!请你们三点半去113教室。有问题的话,请给我发e-mail。

Slide 31 - Slide

Antwoorden luisteropgave 1
 1. Waarover gaat deze aankondiging? Een toets (de toets is verplaatst naar een ander tijdstip)
 2. Wat is er veranderd? Het tijdstip waarop de toets plaatsvindt

Slide 32 - Slide

Luisteropgave 2
Luister naar de voicemail van Xiao Hong aan een klasgenoot en beantwoord de vragen.
 1. De ander was ziek, wat had diegene?
 2. Wanneer hebben ze de Engelse toets?
 3. Wat moeten ze doen voor de toets?
 4. Voor welk vak hebben ze geen huiswerk?

Slide 33 - Slide

喂,你好!是我,小红。你感冒好了吗?我想告诉你我们的英文老师说我们下个月要考试我们要看两本英文书。我们可以自己选要看哪两本书。中文老师说我们没有作业。数学作业是第十四页的练习题。你明天来上课吗?拜拜。

Slide 34 - Slide

Antwoorden opgave 2
 1. De ander was ziek, wat had diegene? Verkouden
 2. Wanneer hebben ze de Engelse toets? Volgende week
 3. Wat moeten ze doen voor de toets? Twee (Engelse) boeken lezen
 4. Voor welk vak hebben ze geen huiswerk? Chinees
 

Slide 35 - Slide

Opgave 3
Luister naar het gesprek tussen twee voorbijgangers op straat en beantwoord de vragen.
 1. Waar wil de vrouw naartoe?
Geef aan of de onderstaande beweringen juist of niet juist zijn.
 1. De eerste optie bevindt zich rechts van de eerste kruising.
 2. De tweede optie bevindt zich links van de tweede kruising.


Slide 36 - Slide

Tekst opgave 3
A: 请问,银行怎么走?
B: 这儿附近有两个银行。一个在第一个十字路口往右拐
A: 另一个在第二个十字路口往右拐
B: 好,谢谢。

Slide 37 - Slide

Antwoorden opgave 3
 1. Waar wil de vrouw naartoe? Naar de bank
Geef aan of de onderstaande beweringen juist of niet juist zijn.
 1. De eerste optie bevindt zich rechts van de eerste kruising. Juist
 2. De tweede optie bevindt zich links van de tweede kruising. Onjuist

Slide 38 - Slide

Aan de bak: vertaal naar karakters
 1. Zij is vandaag aan één stuk door huiswerk aan het maken.
 2. Het lijkt erop dat moeder eergisteren verkouden is geworden.
 3. Zij maakte gisteren haar toets helemaal niet goed.

Slide 39 - Slide

Nakijken zinnen
 1. Zij is vandaag aan één stuk door huiswerk aan het maken.
 2. 她今天一直在做作业。
 3. Het lijkt erop dat moeder eergisteren verkouden is geworden.
 4. 好像妈妈前天感冒
 5. Zij maakte gisteren haar toets helemaal niet goed.
 6. 她昨天考得很不好/她昨天(考)考试考得很不好。

Slide 40 - Slide

Cultuur: Chinese geneeskunde
 • Wissel in tweetallen je uitkomsten uit
 • Bedenk daarna in tweetallen alvast voor en tegenargumenten voor het gebruik van TCM.
 • Wist je omgeving al iets van Chinese geneeskunde?
 • Wat vonden ze er van?
 • En wat vonden ze er van toen je ze iets meer informatie gaf?
 • 'onbekend maakt onbemind' - zou dit ook gelden voor sommige personen die jullie hebben geïnterviewd? Zou meer kennis erover leiden tot meer enthousiasme voor TCM?

Slide 41 - Slide

Debat! (met respect!)
Stelling: 'Chinese geneeskunde is kwakzalverij'
Groep 1: is voor (dus vindt dat het kwakzalverij is).
Groep 2: is tegen (dus vindt dat Chinese geneeskunde geen kwakzalverij is).

Bereid een openingtekst voor, zoek argumenten online en onderbouw je standpunten goed. Verdeel rollen. Iedereen doet mee! Formuleer je argumenten met respect en probeer je ook in de Chinese mensen te verplaatsen.

Slide 42 - Slide

第四十三节课
看病
Naar de dokter

Slide 43 - Slide

Structuur van dit uur
 • Karakterkwartier/tientje (Mira & Kiyana mondeling)
 • Oefendictee - Nederlands - Karakters
 • Spreekvaardigheid. 
 • Ik moet iets eerder weg i.v.m. surveilleren.

Slide 44 - Slide

Karakterkwartier
Ga aan de slag met de karakters. Straks oefendictee over les 43.

Slide 45 - Slide

Oefendictee

 1. Het lijkt er op dat
 2. Ziek zijn / ziekte
 3. Medicijn
 4. Aan één stuk
 5. Rangtelwoord
 6. Antwoorden (werkwoord)
 7. Pijn hebben / pijn doen
 8. Toets


 1. Het lijkt er op dat - 好像 hǎoxiàng
 2. Ziek zijn / ziekte - 病 bìng
 3. Medicijn - 药 yào
 4. Aan één stuk - 一直 yìzhí
 5. Rangtelwoord - 第 dì
 6. Antwoorden (werkwoord) - 回答 huídá
 7. Pijn hebben / pijn doen - 疼 téng
 8. Toets - 考试 kǎoshì

Slide 46 - Slide

Spreekvaardigheid
 • Je werkt in drietallen. 
 • Jullie zitten met elkaars rug naar elkaar toe.
 • 1 leerling omschrijft in het Chinees het plaatje (denk aan plaatsbepalingen op het plaatje, kleuren/uiterlijk, maar ook wat er op het plaatje is te zien).
 • De andere twee leerlingen luisteren en tekenen het plaatje na, op basis van de omschrijving van de anderen.

Slide 47 - Slide

Fijn weekend!

Slide 48 - Slide

听力 | Luisteren: strategieën
 • De vragen van te voren goed lezen, zodat je weet waar het over gaat.
 • Voorspellen! Nadenken over wat voor soort onderwerpen en woordjes er kunnen komen.
 • Je kennis van woorden, chunks, zinsopbouw gebruiken. Zit er een vraagwoord in? Wordt er een koppelwoord (zoals 'maar/可是‘ gebruikt).
 • gebruik maken van kennis van de context, kennis van de wereld (op een vliegveld hoor je iets anders dan in een restaurant)
 • Gebruik maken van hulpmiddelen (denk bijvoorbeeld aan plaatjes op een toets)

Slide 49 - Slide