Thema 6 B1: Bloemen

Thema 6: Voortplanting bij planten en dieren
1 / 32
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Thema 6: Voortplanting bij planten en dieren

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

B1: Bloemen
Leerdoelen:
Ik kan de delen van een bloem benoemen met hun kenmerken en functies

Slide 3 - Slide

De organen van een plant
 • de wortel
 • de stengel
 • het blad
 • de bloem

                  In de bloem zitten de voortplantingsorganen: 
                                     De stamper en de meeldraden

Slide 4 - Slide

B1: Bloemen
Bouw en functie van bloemen
 • Vrouwelijke voortplantingsorgaan: stamper
 • Meestal maar één stamper in een bloem
 • Bestaat uit: stempel, stijl en vruchtbeginsel
 • In het vruchtbeginsel zitten zaadbeginsels waar één eicel in zit

Slide 5 - Slide

B1: Bloemen
Bouw en functie van bloemen

Slide 6 - Slide

B1: Bloemen
Een (insecten)bloem
 • Bloemkroon is opvallend gekleurd om insecten te lokken
 • Insecten zorgen voor bestuiving

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Waarom zijn de kroonbladeren vaak groot en opvallend gekleurd?

Slide 9 - Open question

Kelkbladeren hebben een functie, 
ze bieden bescherming aan de knop ==>
 tegen kou, uitdroging en beschadiging (vraat)
Noteer in je schrift welke functie de kelkbladeren hebben en waartegen ze de knop beschermen.

Slide 10 - Slide

Wat is waar?
A
Kelkbladeren zijn vaak groter dan kroonbladeren
B
De kroonbladeren beschermen tegen kou, uitdroging en beschadiging
C
De kelkbladeren trekken insecten aan
D
De kroonbladeren zijn vaak fel gekleurd

Slide 11 - Quiz

kelkblad
stamper
meeldraad
kroonblad

Slide 12 - Drag question

B1: Bloemen
Een windbloem
 • Bij grassen zijn de bloemen klein en vaak groen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Hoe noemen we de groene blaadjes van een knop? En wat doen ze (2 antwoorden aanvinken)
A
kroonbladeren
B
Insecten lokken
C
kelkbladeren
D
Bloem beschermen tegen uitdroging en kou

Slide 15 - Quiz

Meeldraden 
(Mannelijk voortplantingsorgaan)


In de helmknop zitten helmhokjes met daarin het stuifmeel
Onderdeel van de meeldraad:
Helmknop met helmhokjes
1
Onderdeel van de meeldraad: Helmdraad
2
Helmknop met helmhokjes met daarin het stuifmeel
3
Helmdraad
4
Mannelijk voorplantingsorgaan

Slide 16 - Slide

Kroonblad
Bloemsteel
Stamper
Meeldraad
Kelkblad

Slide 17 - Drag question

Meeldraad en stamper zijn de .................... van de plant
A
Ademhalingsorganen
B
Voortplantingsorganen
C
Transportorganen
D
Verteringsorganen

Slide 18 - Quiz

Zijn meeldraden mannelijke of vrouwelijke voortplantingsorganen?
A
mannelijke voortplantingsorganen
B
vrouwelijke voortplantingsorganen

Slide 19 - Quiz

Stamper
(het dikke gele deel in het midden)
Vrouwelijke voortplantingsorgaan:
Stamper: stempel, stijl en vruchtbeginsel
Stempel
1
Stijl
2
Vruchtbeginsel
3
Vrouwelijk voortplantingsorgaan

Slide 20 - Slide

Stempel
Vruchtbeginsel
Stijl

Slide 21 - Drag question

Is de stamper het mannelijke of vrouwelijke voortplantingsorgaan?
A
mannelijke voortplantingsorgaan
B
vrouwelijke voortplantingsorgaan

Slide 22 - Quiz

Een lila bloem met groene
bladeren. Je ziet:
A
6 meeldraden 1 stamper
B
6 stampers 1 meeldraad
C
6 meeldraden 1 stamper gekleurde kelkbladeren
D
6 meeldraden 1 stamper groene kroonbladeren

Slide 23 - Quiz

Hoe noemen we de geel gekleurde delen?
A
kroonbladeren
B
helmknop
C
helmdraad
D
meeldraden

Slide 24 - Quiz

Beschrijf het mannelijke voortplantingsorgaan van de plant

Slide 25 - Open question

Beschrijf het vrouwelijke voortplantingsorgaan van de plant

Slide 26 - Open question

Mannelijke onderdeel van de bloemplant
Vrouwelijke onderdeel van de bloemplant
Stamper
Meeldraad
Stuifmeelkorrels

Slide 27 - Drag question

En waarom zijn sommige bloemen niet opvallend gekleurd?

Slide 28 - Open question

Slide 29 - Video

Kelkbladeren
6
Helmknop met helmhokjes
8
Stuifmeelkorrel (mannelijke geslachtscel)
2
Kroonblad
1
Eicel
5
Zaadbeginsel
4
Vruchtbeginsel
13
Stijl
12
Stempel
11
Stamper
14
Helmdraad
9
Stuifmeelbuis (Pollenbuis)
3
Meeldraad
10
Leer de onderdelen van de bloem
Bloemsteel
7

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Voortplantingsorganen
Mannelijk
Meeldraad
Helmdraad + Helmknop 
(met helmhokjes)

Vrouwelijk
Stamper 
Stempel + Stijl + Vruchtbeginsel

Slide 32 - Slide