2.2C Differentiequotiënten berekenen bij een functievoorschrift

Maken 36, 41
timer
5:00
1 / 22
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with text slides.

Items in this lesson

Maken 36, 41
timer
5:00

Slide 1 - Slide

Differentiequotiënt berekenen bij een functievoorschrift
 • Weet je van een functie het voorschrift, dan kun je daarmee differentiequotiënt berekenen.
 • Je hebt de grafiek dan niet nodig.
 • Zo is bij de functie f(x) = x2 het differentiequotiënt van f(x) op [-3, 1] gelijk aan 
ΔxΔy=13f(1)f(3)=412(3)2=48=2

Slide 2 - Slide

Differentiequotiënt berekenen bij een functievoorschrift
Het differentiequotiënt van f(x) op het interval                                      [a, b] is gelijk aan
ΔxΔy=baf(b)f(a)

Slide 3 - Slide

Voorbeeld
Gegeven is de functie                                                        
Bereken het differentiequotiënt van f(x) op [-1, 4].
f(x)=21x2+3x1

Slide 4 - Slide

Aan het werk...
vierkant: 37, 38, 39, 41 + nakijken
cirkel: 38, 39, 41 + nakijken
ster: 39, 40, 41 + nakijken
timer
10:00

Slide 5 - Slide

Snelheid op één moment
 • De tijd-afstandgrafiek in figuur 2.37 hooft bij                                    de formule 
 •  Hierin is s de afgelegde afstand in meter na                                  t seconden.
 • Je hebt al heel wat keren gemiddelde snelheden berekend op een gegeven tijdsinterval.
s=21t3

Slide 6 - Slide

Snelheid op één moment
 • Maar hoe kom je aan de snelheid op één moment,
 • bijvoorbeeld op t = 4?
 • Om dit probleem op te lossen, bekijk je de gemiddelde snelheid op steeds kleiner wordende intervallen [4, 5],            [4; 4,5], [4; 4,1], [4; 4,01], ...
 • Zo krijg je een steeds betere benadering van de snelheid op t=4. 

Slide 7 - Slide

Snelheid op één moment
De gemiddelde snelheid         op het interval
[4,5] is                                                   m/s 

[4;4,5] is                                       m/s 
[4;4,1] is                                     m/s

[4;4,01] is                                   m/s 
ΔtΔs
5421532143=162,532=30,5
0,5214,5332=27,125
0,1214,01332=24,605
0,01214,0133224,060

Slide 8 - Slide

Snelheid op één moment
 • De gemiddelde snelheid op het intervalletje [4; 4,01] geeft een goede benadering van de snelheid op t = 4.
 • Je krijgt het vermoeden dat de snelheid op t = 4 gelijk is aan 24 m/s.

Slide 9 - Slide

Snelheid op één moment
 • Dit vermoeden wordt bevestigd als je  ∆s/∆t berekent op een nog kleiner interval bijvoorbeeld [4; 4,001].
 • Je krijgt                                             m/s
ΔtΔs=0,001214,00133224,006

Slide 10 - Slide

Snelheid op één moment
Bij een tijd-afstandformule benader je de snelheid op het tijdstip t = a met het differentiequotiënt op het interval [a, a+∆t], met bijvoorbeeld ∆t = 0,01 of ∆t = 0,001.

Slide 11 - Slide

Voorbeeld
Gegeven is de formule                                    . Hierin is s de afgelegde afstand in meter na t seconden.
Benader in m/s de snelheid op t = 5. Neem ∆t = 0,01 en rond af op twee decimalen.
s=t+1

Slide 12 - Slide

Vragen over het hw?
vierkant : 29, 30, 31, 32, 33, 34 + nakijken
cirkel : 29, 30, 31, 32, 33, 34 + nakijken
ster : 29, 30, 31, 34, 35 + nakijken

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Aan het werk...
vierkant: 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 + nakijken
cirkel: 38, 39, 43, 44, 45 + nakijken
ster: 39, 40, 44, 45, 46  + nakijken

Slide 21 - Slide

Huiswerk
vierkant: 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 + nakijken
cirkel: 38, 39, 43, 44, 45 + nakijken
ster: 39, 40, 44, 45, 46 + nakijken
PW TW1 H1, H2.1 en H2.2

Slide 22 - Slide