VPRO 1 Hoofdstuk 2 alternatief

Welkom bij VPRO 
Periode 3

1 / 11
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBO

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welkom bij VPRO 
Periode 3

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 2 (deel 2)
Nabespreken praktijksituatie 
Tussenstand gemaakte opdrachten


Slide 2 - Slide

Hoofdstuk 2 vanaf 2.5
maar eerst... wat weten jullie nog? 

Slide 3 - Slide

Welk doel wil je bereiken met de begeleiding die je biedt aan cliënten?
A
Dat ze zich begrepen voelen
B
Dat ze zich een dag goed voelen
C
Dat ze nooit meer zorg nodig hebben
D
Zelf regie over hun leven weer kunnen voeren

Slide 4 - Quiz

Wat zijn doorvraag-vragen? Meerdere antwoorden mogelijk
A
Wat heeft u nodig om de volgende stap te zetten?
B
U wilt 5 uur aan huishoudelijke hulp?
C
Hoe gaat u dat bereiken?
D
Wat heeft u zelf al gedaan om de situatie te veranderen?

Slide 5 - Quiz

Als meerdere zorgverleners zorg bieden, bijvoorbeeld thuiszorg gecombineerd met de zorg van een huisarts, dan is er sprake van?
A
Transmurale zorg
B
Extramurale zorg
C
Semimurale zorg
D
Intramurale zorg

Slide 6 - Quiz

Kleinschalige opvang
Dagopvang
Begeleid wonen
Crisisopvang
Nachtopvang
huiselijke omgeving met rond de zes personen per woning, vaak in de eigen wijk of het eigen dorp, als alternatief voor een verpleeghuis
laagdrempelige opvang zonder slaapgelegenheid voor cliënten voor wie begeleiding in de eigen omgeving onvoldoende is
bedoeld voor mensen die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen en tijdelijk ondersteuning nodig hebben
plek waar dak- en thuislozen terecht kunnen voor een veilige slaapplaats en een warme douche
tijdelijk onderdak, begeleiding en hulp aan mensen die met spoed hun huis moeten verlaten

Slide 7 - Drag question

Slide 8 - Slide

Meerdere aandoeningen tegelijk; 
Vergeetachtigheid - Diabetes - minder zicht - gehoor- slechtere mobiliteit
De dagelijkse klussen nemen steeds meer af.. 
Dan komt de WMO om het hoekje kijken. 

Slide 9 - Slide

De kwetsbare ouderen moeten dus een beroep doen op hun sociaal netwerk - of betalen voor particuliere zorg.

Sociaal netwerk;
Het geheel aan contacten rond een client/persoon
Het is belangrijk, omdat....
Zelfredzaamheid of vereenzaming 

Slide 10 - Slide

Sociaal netwerk
Het sociaal netwerk van ouderen wordt vaak kleiner, hoe kan dat? 
Als persoonlijk begeleider zorg je ervoor dat ze niet in een sociaal isolement raken.
Je zorgt voor participatie bij de ouderen en een zinvolle daginvulling. 
Voorbeelden van een zinvolle daginvulling?

Slide 11 - Slide