05.04

05.04
Scheidingsmethodes
1 / 32
next
Slide 1: Slide
ScienceMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

05.04
Scheidingsmethodes

Slide 1 - Slide

Doel van deze les
Aan het einde van deze les:
  • Ken je  vier verschillende scheidingstechnieken.
  • Kun je uitleggen hoe drinkwater wordt gemaakt uit zeewater.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Oppervlaktewater->duinen->na diepte van 60m weer eruit gehaald.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Het verschil tussen een mengsel en zuivere stof

Slide 9 - Slide

Zuivere stof= bestaan uit 1 stof. Heeft 1 soort molecuul. gebouwd uit verschillende atomen.
Mengsel= bestaan uit 2 of meer zuivere stoffen. Heeft 2 of meer soorten moleculen.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Oplossing= vast + vloeistof 
Oplossing= vloeistof + vloeistof 

Slide 13 - Slide

Indampen(vaste stof = residu)
Destileren (residu, destilaat) =>het kookpunt van alcohol bijvoorbeeld 78 graad Celsius en het kookpunt van water 100 graad Celsius

Slide 14 - Slide

Indampen(vaste stof = residu)
het verschil berust op kookpunt
Destileren (residu, destilaat) =>het kookpunt van alcohol bijvoorbeeld 78 graad Celsius en het kookpunt van water 100 graad Celsius

Slide 15 - Slide

Destileren (residu, destilaat) =>het kookpunt van alcohol bijvoorbeeld 78 graad Celsius en het kookpunt van water 100 graad Celsius
Destileren (residu, destilaat) =>het kookpunt van alcohol bijvoorbeeld 78 graad Celsius en het kookpunt van water 100 graad Celsius

Slide 16 - Slide

Destileren (residu, destilaat) =>het kookpunt van alcohol bijvoorbeeld 78 graad Celsius en het kookpunt van water 100 graad Celsius
Destileren (residu, destilaat) =>het kookpunt van alcohol bijvoorbeeld 78 graad Celsius en het kookpunt van water 100 graad Celsius
verschil berust op kookpunt

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Suspensie= vast + vloeibaar 
zand=> water
zout=> zand

Slide 19 - Slide

Filtreren  
Bezinken 

Slide 20 - Slide

Filtreren  
Bezinken 

verschil berust op grootte van de deeltjes 

Slide 21 - Slide

Adsorberen= aanhechten, zoals een plakband doet
 (niet verwarren met absorberen=opnemen, zoals een spons)
  • Er wordt vaak gebruik gemaakt van actieve kool.
  • Stofeigenschap: Aanhechtingsvermogen
  • Soorten mengsels: - Gasmengsels - Oplossingen

Slide 22 - Slide

Wat is schoner ?

A
Oppervlaktewater
B
Grondwater

Slide 23 - Quiz

Je wil mengsel van water en alcohol scheiden. Welke scheidingsmethode is het beste ?
A
Adsorberen
B
Indampen
C
Filtreren
D
Destilleren

Slide 24 - Quiz

Welke scheidingsmethode maakt gebruik van actieve kool?
A
Adsorberen
B
Indampen
C
Filtreren
D
Destilleren

Slide 25 - Quiz

Bij Suikerwater (oplossing), wil je het suiker gescheiden hebben. Welke scheidingsmethode is het beste?
A
Adsorberen
B
Indampen
C
Filtreren
D
Destilleren

Slide 26 - Quiz

Een mengsel van water en oplosbare stoffen heet een..
A
Suspensie
B
Oplossing

Slide 27 - Quiz

Een mengsel van water en onoplosbare stoffen heet een...
A
Suspensie
B
Oplossing

Slide 28 - Quiz

Waar of niet waar: Bij filtreren wordt de stof die achterblijft in het filtreerpapiertje, het residu genoemd.
A
Niet waar
B
Waar

Slide 29 - Quiz

Welke scheidingsmethode moeten we gebruiken bij het scheiden van zand en water?
A
Filtreren
B
Indampen
C
Destilleren
D
Adsorberen

Slide 30 - Quiz

Welke van de onderstaande beschrijvingen hoort bij de scheidingsmethode bezinken:
A
Een filtreerpapiertje gebruiken en de suspensie daar doorheen laten lopen, onoplosbare stoffen blijven dan achter
B
Je schudt de suspensie rustig heen en weer zodat de onoplosbare stoffen zich scheiden van het water.
C
Een suspensie laten staan, onoplosbare stoffen zakken naar de bodem.

Slide 31 - Quiz

Hoe maak je van zeewater drinkwater?

Slide 32 - Open question