h5 resultatenrekening

Economie


Herhaling voor de toets

1 / 37
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Economie


Herhaling voor de toets

Slide 1 - Slide

Leerdoelen:
- Uitleggen wat een resultatenrekening is.
- Het kennen van indeling van de resultatenrekening 
- De uitzonderingen van de resultatenrekening benoemen
- Het rekenen met btw

Slide 2 - Slide

Balans

Slide 3 - Slide

De balans
Ondernemingen en andere organisaties stellen minstens één keer per jaar een balans op, vaak aan het einde van het jaar. De balans geeft een financieel overzicht van de onderneming/ organisatie op een bepaald moment .
Een balans is altijd in evenwicht

Slide 4 - Slide

Op de balans staan:
A
Voorraad grootheden
B
Stroomgrootheden

Slide 5 - Quiz

De balans
  • Links/debet/activa:
-Vaste activa 
-vlottende activa 
- liquide middelen

  • Rechts/credit/passiva:
- eigen vermogen
- vreemd vermogen lang 
- vreemd vermogen kort

Slide 6 - Slide

Geef een voorbeeld van een bezit die bij de vaste activa hoort

Slide 7 - Open question

Sleep de namen naar de juiste plek op de balans
Debetzijde
Creditzijde
Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Vreemd vermogen lang
Vreemd vermogen kort
Voorraad
Auto
Eigen vermogen
Lening
Crediteuren
Bank

Slide 8 - Drag question

Een debiteur betaalt Janneke per bank. De balansposten die veranderen..
A
debiteur+ bank -
B
debiteur - bank +
C
debiteur - kas +
D
debiteur + kas -

Slide 9 - Quiz

Pieter lost per bank 500 euro af op zijn hypothecaire lening
A
bank - 500 hyp lening + 500
B
bank +500 hyp lening +500
C
bank - 500 hyp lening - 500
D
bank - 500 bedrijfspand - 500

Slide 10 - Quiz

Levi betaalt zijn crediteuren met contant (cash) geld
A
kas - crediteuren -
B
kas - crediteuren +
C
bank - crediteuren -
D
bank - crediteuren +

Slide 11 - Quiz

Senna doet een afschrijving op haar inventaris
A
inventaris + bank +
B
inventaris + eigen vermogen -
C
inventaris - bank -
D
inventaris - eigen vermogen -

Slide 12 - Quiz

Lieke koopt online een elektrische scooter om sushi rond te brengen
A
transportmiddelen - bank -
B
transportmiddelen + bank -
C
transportmiddelen + bank +
D
transportmiddelen - eigen vermogen -

Slide 13 - Quiz

Kaja betaalt rente (500 euro) per bank over zijn hypothecaire lening
A
bank - eigen vermogen +
B
bank - hypo lening -
C
kas - eigen vermogen -
D
bank - eigen vermogen -

Slide 14 - Quiz

Romee betaalt haar personeel per kas
A
personeel - kas -
B
kas - personeel +
C
kas - eigen vermogen -
D
kas - lening-

Slide 15 - Quiz

Luuk verkoopt op rekening voor
€ 2500 aan goederen.
De inkoopwaarde was € 2000.
A
debiteuren- kas+
B
voorr goed + 2000 debiteuren - 2500
C
voorr goed -2000 bank + 2500 EV +500
D
debiteuren+ voorr goederen - 2000 EV +500

Slide 16 - Quiz

ik betaal mijn crediteuren (kvv) per bank (liquide activa)
A
bank + crediteuren +
B
bank - crediteuren -
C
bank + crediteuren -
D
bank - crediteuren +

Slide 17 - Quiz

Hidde doet giraal een aflossing op zijn 8% lening.
A
bank - 8% lening -
B
kas - 8% lening -
C
bank - 8% lening +
D
bank - eigen vermogen -

Slide 18 - Quiz

Samengevat..
De balans is een overzicht van alle bezittingen (activa), eigen vermogen en vreemd vermogen van een onderneming (hoe is het gefinancierd).

Een mutatiebalans is een deelbalans waarin alleen de balansposten (met bedragen) gemeld staan die veranderen door een financiële transactie.

Slide 19 - Slide

Leerdoelen:
- Uitleggen wat een balans is.
- Het kennen van indeling van de balans 
- Het op de juiste plek plaatsen van de balansposten
- Het opstellen van een mutatiebalans

Slide 20 - Slide

Zijn de leerdoelen duidelijk geworden?
😒🙁😐🙂😃

Slide 21 - Poll

Huiswerk: Extra opdracht balans 

Slide 22 - Slide

Leerdoelen:
- Uitleggen wat een balans is.
- Het kennen van indeling van de balans 
- Het op de juiste plek plaatsen van de balansposten
- Het opstellen van een mutatiebalans

Slide 23 - Slide

De resultatenrekening
Is een overzicht van kosten en opbrengsten en eventuele winst (of verlies) over een bepaalde periode. 

We noemen de resultatenrekening ook wel de winst- en verliesrekening.

In de resultatenrekening vind je stroomgrootheden; gemeten over een bepaalde periode

Slide 24 - Slide

Resultatenrekening
kosten
                        opbrengsten
inkoopwaarde
huurkosten
rentekosten
loonkosten
afschrijvingskosten
etc etc
(winst) 
omzet 

(eventueel verlies)
totaal
totaal

Slide 25 - Slide

Resultatenrekening
kosten
                        opbrengsten
inkoopwaarde         5000
huurkosten               2000
rentekosten                 500
loonkosten                3000
afschrijvingskosten 500
overige kosten          1000
(winst)                          .......
omzet                  14.500

(eventueel verlies)
totaal           € 14.500
totaal            € 14.500

Slide 26 - Slide

Resultatenrekening
kosten
                        opbrengsten
inkoopwaarde         5000
huurkosten               2000
rentekosten                 500
loonkosten                3000
afschrijvingskosten 500
overige kosten          1000
(winst)                          2500
omzet                  14.500

(eventueel verlies)
totaal                       € 14.500
totaal                  € 14.500

Slide 27 - Slide

Uitzonderingen
- Inkopen komen pas op de resultatenrekening te staan als het product weer wordt verkocht. 
- Aflossing van de lening is geen kosten.

- De afschrijving van je activa zijn wel kosten (afschrijving is wat de waardevermindering is van de vaste activa)

- Verkopen worden geboekt als het product wordt verkocht aan een klant. Niet wanneer ze worden betaalt. Dus boeken als de opbrengsten worden behaald.

Slide 28 - Slide

Staat het op de resultatenrekening?
Nee
Ja
Ja, maar niet direct
Aflossing lening
verkoop op rekening
Inkopen 

Slide 29 - Drag question

Je verkoopt een auto op rekening voor € 8.000,- De inkoopwaarde was € 5.000,- Wat wordt er nu geboekt?
A
Niets het is nog niet betaald
B
Alleen de inkoop voor € 5.000,-
C
Omzet + € 8.000,-
D
Omzet +€ 8.000,- en inkoop € 5.000,-

Slide 30 - Quiz

BTW
Dit is een belasting over de toegevoegde waarde.
De btw die de consument betaald is te betalen belasting
De btw die je hebt betaald aan (inkoop) kosten is te vorderen belasting. 

Slide 31 - Slide

Berekening
Te betalen btw
Te vorderen btw -
Af te dragen btw

Slide 32 - Slide

Tim is op vakantie in Italië. Ze koopt daar een nieuwe duikbril voor € 30,75. Op het
prijskaartje ziet ze dat de prijs exclusief btw €25,- is.
Hoe hoog is het btw percentage in Italië?
A
20%
B
21%
C
22%
D
23%

Slide 33 - Quiz

De overheid een tijdje geleden de btw percentages aangepast. De btw op groenten ging van 6% naar 9%. Vera gaf altijd € 25,- uit aan groenten per week. Wat moet ze betalen nu de btw omhoog is gegaan?
A
€ 25,62
B
€ 25,71
C
€ 26,50
D
€ 27,25

Slide 34 - Quiz


Een winkelier verkoopt een spelcomputer voor € 349,- (incl. 21% btw) De inkoopprijs is € 250,- (excl. btw). Hoeveel is de winst voor de winkelier op deze spelcomputer?

A
€ 25,71
B
€ 38,43
C
€ 46,50
D
€ 99,-

Slide 35 - Quiz

Leerdoelen:
- Uitleggen wat een balans is.
- Het kennen van indeling van de balans 
- Het op de juiste plek plaatsen van de balansposten
- Het opstellen van een mutatiebalans

Slide 36 - Slide

Huiswerk: Leren voor de toets 

Slide 37 - Slide