Studiemateriaal

STATISTIEK
Statistiek is een onderdeel van wiskunde. In de statistiek doe je onderzoek naar mensen en dingen.
De gegevens van zo'n onderzoek verzamel je. Daarna ga je er iets mee doen. Je presenteert de gegevens bijvoorbeeld met een gemiddelde of een percentage. Je kunt er ook een diagram bij maken. Dat alles bij elkaar heet statistiek.
1 / 45
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 45 slides, with text slides and 16 videos.

Items in this lesson

STATISTIEK
Statistiek is een onderdeel van wiskunde. In de statistiek doe je onderzoek naar mensen en dingen.
De gegevens van zo'n onderzoek verzamel je. Daarna ga je er iets mee doen. Je presenteert de gegevens bijvoorbeeld met een gemiddelde of een percentage. Je kunt er ook een diagram bij maken. Dat alles bij elkaar heet statistiek.

Slide 1 - Slide

4.1 Procentberekening
 • vermenigvuldigingsfactor 
 • cirkeldiagram
 • procentuele afname
 • procentuele toename
 • nieuwe prijs berekenen

Slide 2 - Slide

Vermenigvuldigingsfactor
                       percentage : 100 = vermenigvuldigingsfactor

                                        100%                 -->               1
                                          50%                 -->                0,50
                                          25%                 -->                0,25
                                        120%                -->                 1,2
                                        12,5%               -->                 0, 125

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Procentuele toename
Een mobiele telefoon kost € 320 (oude prijs). De prijs wordt met 3,5% verhoogd. Wat betaal je voor de mobiele telefoon (nieuwe prijs)?

LET OP!!! Percentage nieuwe prijs: 100% + 3,5% = 103,5% 
                    Vergrotingsfactor = 103,5% : 100 = 1,035 

oude pijs     x     vermenigvuldigingsfactor      =       nieuwe prijs
320                 x                        1,035                                 =      € 331,20 

Slide 5 - Slide

Procentuele afname
Een jas kost € 120  (oude prijs). De prijs wordt met 15% verlaagd (korting). Wat betaal je voor de jas (nieuwe prijs)?

LET OP!!! Percentage nieuwe prijs: 100% - 15% = 85% 
                    Vergrotingsfactor = 85% : 100 = 0,85 

oude pijs     x     vermenigvuldigingsfactor      =       nieuwe prijs
120                 x                        0,85                                 =       € 102 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

4.2 Centrummaten
 • turven
 • turftabel
 • gemiddelde berekenen
 • gewogen gemiddelde
 • mediaan
 • modus
 • statistiek

Slide 8 - Slide

Turven
Turftabel

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Gemiddelde
Totaal cijfers : Aantal cijfers = Gemiddelde cijfer. 


Dus, 6+7+5+8+9+7 = 42 
 Het gemiddelde is 42 : 6 = 7

Slide 11 - Slide

Gemiddelde 
uit een tabel
 1.  Tel eerst het aantal leerlingen op (onderaan kolom).
 2. Bereken het totaal aantal (vermenigvuldig boven met onder).
 3. Maak de deling: uitkomst bij 2 (totaal) gedeeld door uitkomst bij 1 (aantal leerlingen).

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Gewogen gemiddelde
Een gemiddelde van cijfers die niet even zwaar meetellen is een gewogen gemiddelde. 

 Kijk dus goed hoe vaak een cijfer meetelt.Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Mediaan
Het middelste getal van een rij getallen is de mediaan. 
3 3 3 4 4 5 7 8 9.
De 4 dus. 
Heb je twee middelste getallen (bij een even aantal getallen) dan neem je het gemiddelde daarvan. 
3 3 4 6 8 9.
De 4 + 6 = 10 : 2 = 5 dus.


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link

Modus
De modus is hetgeen dat het meest voorkomst. 
3 3 3 4 4 5 7 8 9.
De dus. 

Komt er niets het meest voor dan is er geen modus.
3 3 4 4 5 6 7 8

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

4.3 Beelddiagram en Staafdiagram

 • beelddiagram
 • staafdiagram
 • legenda

Slide 20 - Slide

Dubbele staafdiagram +
legenda
Je kunt de gegevens van twee verschillende onderzoeken in één staafdiagram verwerken. 

Teken er dan wel een legenda bij. 

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

4.4 Lijndiagram en Steel-bladdiagram

 • lijndiagram
 • lijngrafiek
 • steel-bladdiagram
 • dubbel steel-bladdiagram

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

Slide 29 - Video

Slide 30 - Video

Slide 31 - Video

4.5 Cirkeldiagram

 • sector
 • sectorhoeken
 • werkschema cirkeldiagram                   tekenen

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Slide