Herhaling Regeling, Waarneming en gedrag

Regeling
BINAS tabellen: 88, 89
1 / 24
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 24 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Regeling
BINAS tabellen: 88, 89

Slide 1 - Slide

Homeostase
 • In stand houden dynamisch evenwicht
 • Uitwendig en inwendig milieu
 • Regelkring
 • Normwaarde
 • Negatieve en positieve terugkopppeling

Slide 2 - Slide

Hormoon-receptorcomplex
Second-messenger

Slide 3 - Slide

Regeling hormonen

Slide 4 - Slide

Eilandjes van Langerhans
 • a-cellen produceren glucagon en B-cellen produceren insuline
 • Door insuline meer glucosetransporteiwitten in celmembraan
 • Glucose in cellen omgezet naar glycogeen en opgeslagen
 • Insuline stimuleert omzetting glucose naar vetten en eiwitten

Slide 5 - Slide

Neuron
 • Impulsen ontvangen en doorgeven
 • Dendriet ontvangt impulsen
 • Axon geleidt impulsen van cellichaam af
 • Axon eindigt in synaps, spleet tussen uiteinde neuron en doelwit
 • Cellichamen alle neuronen in of vlak bij CZS

Slide 6 - Slide

Synaps

Slide 7 - Slide

Soorten neuronen
 • Impulsen ontvangen en doorgeven
 • Dendriet ontvangt impulsen
 • Axon geleidt impulsen van cellichaam af
 • Axon eindigt in synaps, spleet tussen uiteinde neuron en doelwit
 • Cellichamen alle neuronen in of vlak bij CZS

Slide 8 - Slide

Zenuwcellen en zenuwen

Slide 9 - Slide

Reflexboog

Slide 10 - Slide

Natrium-kaliumpomp
 • In neuron cytoplasma negatief geladen vergeleken met buitenkant neuron
 • Rustpotentiaal -70 mV
 • Buiten meer Na+ dan K+, in cytoplasma meer negatieve ionen
 • Gehandhaafd door actief transport natrium-kaliumpomp

Slide 11 - Slide

Impulsgeleiding

Slide 12 - Slide

Skeletspieren

Slide 13 - Slide

Myofibril
Sarcomeer

Slide 14 - Slide

Contractie

Slide 15 - Slide

Waarneming en gedrag
BINAS tabel: 87C

Slide 16 - Slide

Accommoderen

Slide 17 - Slide

Verziend en bijziend
 • Hoornvlies en ooglens breken licht
 • Bolle lenzen convergeren licht, holle lenzen divergeren licht

Slide 18 - Slide

Pupilreflex

Slide 19 - Slide

Staafjes en kegeltjes
Pigmenten

Slide 20 - Slide

Diepte zien

Slide 21 - Slide

Sleutelprikkel
Supranormale prikkel

Slide 22 - Slide

Leerprocessen
 • Gewenning
 • Inprenting
 • Imitatie
 • Conditionering (trial and error, geconditioneerde reflex en beloning)
 • Inzicht

Slide 23 - Slide

Sociaal gedrag
 • Balts
 • Territoriumgedrag
 • Conflictgedrag
 • Rangorde
 • Staten (insecten)

Slide 24 - Slide